پرش به محتوا

دزدی رژیم جمهوری اسلامی از سفره مردم – حسین بهادری

چهل سال بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از طرف سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بر اکثریت مردم زحمتکش و طبقه کارگر اعمال می شود همراه با تحریم های ضد بشری امریکا آن چنان فشاری بر اکثریت مردم ایران آورده که تهیه حداقل مایحتاج اولیه را تقریبأ غیر ممکن کرده است.

در شرایطی که اکثریت حقوق بگیران زیرخط فقر روزگار می گذرانند رژیم فاسد با هدف دزدی از جیب تحتانی ترین اقشار مردم روز جمعه ۲۴آبان مطابق ۱۵نوامبر، با فعال کردن دوباره طرح سهمیه بندی بنزین، قیمت آن را افزایش داد. در نتیجه این طرح، هزینه یک لیتر بنزین سهمیه از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.

سه برابرشدن قیمت بنزین و خصوصی سازی ها ( خودی سازها) مراکز تولیدی همراه تحریم های امریکا منجر به کاهش قدرت خرید۹۰ درصد گروه های اجتماعی مردم را اعم از کارگران، دست فروشان، معلمان، کارمندان دولت به ویژه اقشار متوسط و متوسط به پائین جامعه که بخشی از درآمد بخور و نمیر خود را از راه مسافرکشی تامین می کنند، در حقیقت دزدی از سفره مردم است.

جمهوری جهل و سرمایه اسلامی ایران از زمان دولت هاشمی تا به امروزبا اجرای سیاست های نولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تحمیل شدید ترین تحریم ها بعداز خارج شدن امریکا از برجام که مورد پشتیبانی اتحادیه اروپا، عربستان، امارات، سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان، کومله عبدالله مهتدی، شورای گذار و طرفداران خجالتی امپریالیست ها است، مردم زحمتکش و طبقه کارگر در چنان مضیقه اقتصادی قرارداده  است که با آتشی که دولت روحانی با توافق و همراهی سه قوه با خامنه ای برافروخته و هیزمش را امپریالیسم امریکا، اتحادیه اروپا  و سازمانها وگروه های جیره بگیرفراهم کرده اند ، در غایب طبقه کارگر بدون محوری بودن شعارهای طبقاتی تظاهرات خودجوش و ناگهانی بسان اعتراضات و تظاهرات سال های ۱۳۸۸و ۱۳۹۶ شکل گرفت.

همۀ واقعیت ها ی تاریخی مبارزات مردم در این چهل سال به ویژه  وقایع سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶به روشنی بیانگر این واقعیت است که اعتراضات خود جوش و بدون سازماندهی  و رهبری انقلابی به سرانجام نمی رسد. رژیم به علت داشتن امکانات امنیتی و پلیسی از قبیل بسیج محلات، بسیج دانشجوئی، لباس شخصی ها، امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات سپاه، ساواما و اراذل اوباش می تواند فعالین جنبش های اجتماعی و سیاسی و کارگری را شناسائی، دستگیر و زندانی کند؛ و اعتراضات را سرکوب نماید. از این منظر  نیروهای فعال در صحنه جا دارد با توجه به این حقیقت به امر به شکل گیری تشکل های مستقل از نظام و کانون های سرمایه داری اقدام کرده به این امر مبرم و ضروری توجه کنند. در این میان نقش طبقه کارگر بسیار مهم و حیاتی است. نظر به این که مبارزات بیش از صدسال اخیر در عمل نشان داده است که بدون داشتن تشکیلات سراسری و برنامه ی مشخصی که حافظ منافع اکثریت مردم باشد نمی توان ماشین سرکوب نظام سرمایه داری را به و یژه نظامی که از احکام دینی و خرافات طرفداران خود، برای سرکوب نیروهای انقلابی و استمرار حاکمیت بهره می برد، متلاشی و منهدم کرد و نمی توان از نفوذ نیروهای امپریالیستی  و مزدوران وابسته به آنان جلوگیری به عمل آورد. نشود، چنانچه  اتفاقأ تغییر تحولی در سطح قدرت سیاسی صورت بگیرد، مشابه  وقایع ۱۳۵۷که در شکل خود یک تراژدی بود این بار رژیم جایگزین در غیاب تشکل سراسری طبقه کارگر به صورت کمدی به قدرت خواهد رسید.

حسین بهادری

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: