اخبار ویژه

ویدیوی دانشگاه نظامی ضد امپریالیستی در بولیوی با زیر نویس فارسی

برای مشاهده ویدیوی دانشگاه نظامی ضد امپریالیستی لطفاً روی این متن کلیک کنید