کوبا, رسانه ها

آغاز همایش همبستگی ضدامپریالیستی در هاوانا و مشارکت سوریه در آن

imperialismo-sediento-de-petroleo


منبع: تله‌سور
تارنگاشت عدالت


روز جمعه، با شرکت بیش از هزار نماینده از ۸۰ کشور، «همایش همبستگی ضدامپریالیستی برای دمکراسی و علیه نولیبرالیسم» در مرکز همایش‌ها در هاوانا آغاز به کار کرد.

طی سه روز همایش، فعالین اجتماعی، کارگران، دهقانان، زنان، رهبران خلق‌های بومی، روشنفکران و سیاست‫مداران تهاجم کنونی امپریالیسم ایالات متحده را علیه خلق‌های آمریکای لاتین بررسی خواهند کرد.

از جمله هدف‌های همایش تنظیم پیشنهادات برای تقویت همبستگی با دولت و مردم کوبا در مصاف با محاصره اقتصادی، مالی و تجاری ایالات متحده است.

مباحث هم‫چنین به تحلیل سیاست‌های محاصره، بی‌ثبات کردن و مداخله دولت دونالد ترامپ علیه کشورهایی مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه خواهد پرداخت.

در راستای پاسخ به‪هنگام به تهاجم منطقه‌ای امپریالیسم، شرکت‌کنندگان مشخصه‌های نولیبرالیسم خودکامه‌ای را که برخی دولت‌های آمریکای لاتین ترویج می‌نمایند، تجزیه و تحلیل خواهند نمود

همایش به وسیله «مؤسسه کوبایی برای دوستی با خلق‌ها»، «مرکز کارگران کوبا»، «شاخه کوبایی جنبش‌های احتماعی» و «حرکت قاره‌ای برای دمکراسی و علیه نولیبرالیسم» سازماندهی شد.

از جمله شرکت‌کنندگان در همایش می‌توان از «هماهنگ‌کننده آمریکای لاتین برای سازمان‌های روستایی»، «مارش جهانی زنان»، «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری قاره آمریکا»، «دوستان زمین»، «روز آزادی جنوب»، «مرکز یادبود مارتین لوتر کینگ» و «جنبش‌های آلبا» نام برد.

شرکت‌کنندگان و میزبانان کوبایی آن‌ها همچنين از یکی از محلات هاوانا دیدن و در یک کنسرت اختتامیه شرکت خواهند کرد.

https://www.telesurenglish.net/news/Cuba-Anti-Imperialist-Solidarity-Meeting-Kicks-Off-in-Havana-20191101-0001.html


مشارکت سوریه در کنفرانس بین‌المللی ضد‌امپریالیسم در کوبا

سانا

۲ نوامبر ۲۰۱۹

شب گذشته، سوریه در کنفرانس بین‫المللی ضدامپریالیسم که در کوبا برگزار شد، مشارکت کرد.

برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا طی افتتاحیه این کنفرانس تأکید کرد که دولت ريیس‌حمهور آمریکا دونالد ترامپ امنیت بین‫المللی را تهدید می‌کند.

رودریگز با اشاره به پایبندی سوریه در مبارزه با تروریسم بر حمایت کشور خود از ملت فلسطین تأکید کرد