احزاب کرد سوریه در خدمت امپریالیسم آمریکا و ناتو

heute journal vom 14.10.2019


مینا روشن


تجاوز جنایتکارانه اردوغان و ارتش ناتوئی ترکیه به کشور سوریه در حالی که بخش هائی از خاک این کشور در اشغال امپریالیسم آمریکا و متحدان عضو ناتو می باشد و بخش دیگری هنوز زیر سیطره تروریست های اسلامی تحت حمایت عربستان، قطر و ترکیه می باشد باردیگر مسئله کزد های سوریه را برجسته کرده است.

رئیس انجمن کردهای مقیم آلمان «علی ارتان توپراک» در مصاحبه ای که در فرستنده تلویزیونی کانال دو آلمان «زد د اف zdf» سفره دل باز کرد و نقاب از چهره «انقلابی» آنچه به «کرد روژاوائی» معروف شده برداشت. قبل از هر چیز باید گفت که چنین افرادی تنها ویترین قانونی احزاب کردستان و مهم ترین آنها حزب کارگران کردستان ترکیه «پ ک ک» و کردهای سوریه به مثابه اقمار آن می باشند.

بدلیل ممنوعیت «پ ک ک» در آلمان با لابی گری گسترده شوونیست های ترکیه ای معمولا این مقام ها مستقیما به دفاع و حمایت از «پ ک ک» نمی پردازند.

مجری و مصاحبه کننده تلویزیون دولتی کانال دو آلمان با مقدمه ای کوتاه و معرفی توپراک از وی میپرسد با توجه به تجاوز نظامی رژیم اردوغان به سوریه چرا شما با رژیم سوریه و دیکتاتور بشار اسد هم پیمان شده است.

توپراک پس آه و فغان وناله و مظلوم نمائی معمول که چاره دیگری نداشتیم به پاچه خواری مفصلی از غرب متمدن میپردازد و بالای منبر میرود که عشق یکسره کردهای سوریه به امپریالیستها متاسفانه باعث دردسر آنان گردید و نه تنها کاسه لیسی و رشادت ها و جانفشانی ها آنان برای امپریالیستها و به قول او «جهان آزاد» بی جواب ماند، بلکه کردها بعد از آنکه مفصلا از سوی «جهان متمدن و آزاد» مورد سو استفاده قرارگرفتند، توسط همین «جهان متمدن» مانند گوشت قربانی جلوی گرگ هار و درنده ای بنام اردوغان برای تناول به امید اسد رها شدند.

رئیس انجمن کردهای مقیم آلمان در ادامه سخنانش می فرمایند، نقل قول: «کردهای خیلی زود تصمیم خود را برای پیوستن به غرب، یعنی «جهان متمدن» گرفتند، پس از آنکه آمریکا ما را رها کرد و رفت و اروپا هم به روی خودش نیاورد و از صحنه محو شد ما مجبور به توافق با سوریه شدیم.» ترجمه سخنان گهربار ایشان این است که ما از همان اول ماجرا (خیلی زود) می خواستیم در التزام رکاب آمریکا باشیم سر آخر هم می فرمایند اگر دست ما کردها بود حاضر بودیم همچنان در خدمت امپریالیسم آمریکا، غرب و جهان متمدن بمانیم اما متاسفانه و از سر اجبار مجبوریم با اسد هم پیمان شویم (ما مجبور به توافق با سوریه شدیم.) ولی قطعا آماده گی این را دارند تا در اولین فرصت زیر تمام قرار و مدارهایمان با سوریه زده و حلقه بردگی جهان آزاد را داوطلبانه بر گردن نهند.

نماینده کردهای مقیم آلمان به این پاچه خواری ها هم قناعت نکرده و حالا که تریبون تلویزیون دولتی آلمان در اختیارش قرار گرفته بالای منبر رفته و به امپریالیست ها درس سیاست و جهانگشایی می دهد و به امپریالیست هائی که تمام منطقه شمال آفریقا از لیبی تا خاورمیانه یعنی عراق، افغانستان، یمن و سر آخر همین سوریه را به خاک و خون کشیده و مورد تجاوز و غارت و اشغال خود قرار داده اند نصیحت میکند که «اردوغان اصلا بی خودی در پیمان ناتو عضو است و او یعنی اردوغان اسب تروائی است که با عضویت در ناتو هم خطری برای کردها است و هم دیگر اعضای پیمان ناتو!!»
این نابغه و استاد سیاست بین لمللی واقعا معتقد است که عقل آمریکا و اروپا این قدر کم است که نمی توانند تشخیص دهند با کدام طرف هم پیمان شود و انتخاب اردوغان توسط آنها بعنوان عضو ناتو و هم پیمان استراتژیک امپریالیستی یک اشتباه است!! در عین حال او واقعا تصور میکند که غرب و و آمریکا اصلا کردها را در حد اندازه خود میدانند که با آنها هم پیمان شوند!! باور نمی کنید بفرمائید، ایشان در ادامه افاضاتشان می افزایند:

«اردوغان اسب تروای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است این باید برای همه روشن باشد که اردوغان تنها خطری برای کردها نیست، بلکه خطری برای جهان آزاد است.»

در مقابل سوال مجری برنامه و مصاحبه کننده که شما با دیکتاتور اسد هم پیمان شده اید و نگران نیستید که در مابین ماشین (آسیاب) جنگی ترکیه و سوریه له شده و از میان بروید متفکر برجسته کرد ما پاسخ میدهد: «شما از هم پیمانی با اسد با ما می گوئید در حالیکه ما کردها سربازان پیاده نظام غرب بودیم و نه تنها از سرزمین مان دفاع می کردیم، بلکه مدافع ارزش های جهان آزاد بودیم و مدافع امنیت شما در اروپائی بودیم…»

این مصاحبه پرده از چهره دروغین کردها که مدعی هستند که به دلیل وضعیت دشوار شان در بین جبهه داعش و ارتش سوریه «از سر بی نوایی و بی انتخابی» مجبور به همکاری با آمریکا و غرب شده‌اند برمیدارد به طور آشکار می‌توان دید که کردها داوطلبانه و از همان اول ماجرا ومهم تر از همه برای دفاع از آنچه ارزش‌های جهان آزاد و یا جهان متمدن می نامند در خدمت امپریالیست ها و متحدانش قرار گرفته و تا آخرین لحظه نیز بدون آنکه بد گمتنی و تردیدی به این رابطه ارباب و رعیتی نقش خود را به عنوان رعیت یا «پیاده نظام غرب» بازی کردند و در خدمت امپریالیست ها در منطقه ای بودند، که اربابشان عامل اصلی نابودی اش بود.

صحت این ادعا را می‌توان در گفته‌های نماینده کرد های آلمان که در واقع نماینده پ کا کا و روژاوا می باشد بدون هیچ پرده پوشی مشاهده کرد، پس از آه و ناله و قیل و قال فراوان تاکید می‌کند که توافق با ارتش سوریه و اسد از سر زور و اجبار است،وگرنه کردها جهان آزاد ارزش های جهان آزاد و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را بر هر آلترناتیو دیگری ترجیح می دهند.

لینک مصاحبه