پرش به محتوا

یمن قهرمان

US-double-standards-on-Syria-and-Yemen-MintPress-News


سرگرد یحیی سریع سخنگوی ازتش یمن:

درعملیات «نصر من الله»500 نفر بین کشته وزخمی به اسارت درامدن 2000 نفر، وازادسازی 350 کیلومتر مربع انجامیده است.

29 سپتامبر 2019

مترجم:احمد مزارعی


همه قهرمانیم وخسرو پرست ولیکن نه انجا که خمپاره هست

ابوالقاسم لاهوتی


سرگرد یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام نمود که درعملیاتی که نام «نصر من الله وفتح قریب» درمنطقه نجران بران نهاده شده بود مجموعه خسارتهای دشمن میان 500 کشته وزخمی وسقوط سه گردان نظامی متعلق به دشمن که درمساحتی به اندازه 350، کیلومتر سرزمین ازاد شده از دشمن انجام گرفت. این نبرد شامل نه تهاجم موشکی وبه اسارت درامدن هزاران سرباز دشمن همراه بود.

سرگرد سریع امروزیکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید ورزید » درجریان این عملیات همه نیروهای دشمن بطور کامل منهدم شده ویا به اسارت درامدند وصدها کیلومترمربع درعملیاتی ویژه درمنطقه نجران ازاد گردید»

این عملیات که چند ماهی بطول انجامید»دشمن متحمل کشته ها وزخمیهای فراوان گردید ومقدار معتنابهی جنگ افزار نیز نابود گشت دراین عملیات هزاران نفر از افراد دشمن نیز اسیر شدند که درمیانشان تعداد زیادی از فرماندهان ،افسران وسربازان عربستانی دیده میشود»سرگرد یحیی سریع

روشن ساخت» اطلاعات اولیه تاکید دارد که مجموع خسارتهای انسانی دشمن کمی بیش از 500 ، کشته وزخمی میباشد» وی افزود:

» بیش از 200 نفر ازنیروهای دشمن که درحال فرار ویا تسلیم شدن بودند بوسیله بمبارانهای هواپیماهای عربستانی کشته شدند، بمباران سربازان خودی عربستانی بیش از دویست مورد بود «

این اولین باری نیست که هواپیماهای عربستان مرتکب کشتار سربازان ومزدوران خود ویا یمنیهای فریب خورده میشود.

یحیی سریع خاطرنشان کرد که انچه را که بر مزدوران گذشت میتوان گفت که یک کشتار عامدانه وجمعی بود که بتوسط نیروی هوائی عربستان انجام گرفت ، انها دراین جنایت خود به بیش از سیصد بمباران قبل وبعد از جنگ علیه خودیها دست زدند .

سرگرد سریع درادامه افزود: بیشتر اسرا پس ازاینکه از هر طرف خودرا درمحاصره نیروهای ما یافته واز انسو خودرا در معرض بمبارانهای هواپیماهای عربستانی یافتند با میل خود تسلیم نیروهای ما شدند وما توانستیم بر تمام مراکز نظامی واردوگاهها یی که دشمن به تازگی ساخته وجزیی ازمناطق ازاذ شده به دست ما بود تسلط پیدا کنیم.وی افزود که مناطق ازاد شده شامل 350 کیلو متر مربع میباشد.

سرگرد سریع روشن ساخت که دراین عملیات 2000 نفر از نیروهای دشمن اسیر گردید که با کمال تاسف باید گفت درمیانشان تعداد زیادی کودک نیز دیده میشدند ، واین نشاندهنده این است که دشمن درجبهه جیزان ،عسیرونجران(1) از این کودکان برای دفاع از نیروهای خود استفاده میکند ، اکثریت این کودکان فریب خوردگانی هستند که با تبلیغات دروغین دولت عربستان به جبهه امده اندودرمیان این اسیران شهروندان کشورهای دیگر نیزیافت میشوند. (2)

یحیی سریع سپس ادامه داد: درمرحله اول عملیات «نصر من الله..» نیروی موشکی ارتش به نه عملیات هجومی دست زد که همراه بود با اقدامات واحدهای گوناگون دیگر ارتش که با اتش بسیار گسترده بر علیه تجمعات وسنگرهای دشمن همراه گردید.

درعملیات «نصر من الله…» واحدهای گوناکون ارتش یمن در مسیری موازی وبا مسئولیتهای متعددی که برای انها معین شده بود وارد عملیات شدند. این عملیات یکی از بزرگترین درنوع خود از ابتدای جنگ تجاوزکارانه برعلیه یمن به حساب میامد ، که توانست نیروهای دشمن وسایر فریب خوردگان مزدوررا دردام خود گرفتارکند ، نیروهای ما دراین عملیات توانستند بر انبوهی از اسلحه وجنگ افزارهای گوناگون شامل صدها نفربر، وزره پوش وبا احجا م مختلف دست یابند.

سخنگوی ارتش یمن دربخش دیگری از مصاحبه روز یکشنبه خود اعلام نمود ، «ما از همه فریب خوردگان در جبهه های مناطق نجران، جیزان، وعسیردعوت میکنیم تا مواقع خودرا ترک کرده وبه میهن خود برگردند، نیروهای مسلح یمن امادگی کامل دارند تا همه کسانی که رغبت دارند خودرا تسلیم کرده وبه اغوش میهنشان بازگردند مورد عنایت قرارداده واز توجه ویژه دولت برخردار خواهندشد.

سرگرد سریع مصاحبه خودرا با این بیانات به پایان بردکه نیروهای مسلح یمن وبنا به خواسته های رهبری امادگی کامل دارد تا با همه اسرا بویژه یمنیها برخوردی بسیار خوب وانسانی داشته باشد.


(1) – پس از کودتای عبدالله سلال بر علیه حکومت امامیه یمن درسال 1962، حوثیها به مقاومت دست زده وبا نیروهای سلال به جنگ پرداختند وچون دراستانه شکست قرار گرفتند عبد الناصر بیست هزار نیرورا به یمن فرستاد تا از جمهوریخواهان حمایت کند، جنگ تا دو، سه سال طول کشید وارتش مصر دریمن دچار شکستهای فاحشی شد زیرا حوثیها بر کوههای یمن تسلط داشتند وچندبار پادگانهای مصریها با تمام امکاناتش بدست حوثیها افتاد وسرانجام دولت یمن مجبور شد با دادن امتیازاتی با حوثیها صلح کند که بازگشائی مدارس دینی حوثیهای امامیه درسراسریمن بخش عمده ای از توافقنامه بود، این جنگ چریکی ضربات سختی بر ارتش مصر وارد اورد، بنا به نوشته بعضی صاحبنظران مصری جنگ یمن باعث شکست ارتش مصردربرابر اسرائیل درجنگ سال شصت وهفت اعراب واسرائیل گردید.

(2) – این بیگانگان میتوانند مجاهدین خلق باشند که از طریق عربستان به جنگ یمن ارسال شده ا ند، چند سال پیش من سندی را از قول «مرکز امنیت ملی اسرائیل» که درمجله هفته منتشر شد ، ترجمه کردم که کشته های ملیتهای مختلف را که درجنگ بر علیه دولت سوریه شرکت کرده بودند نشان میداد، تعداد افراد مجاهدین خلق که درراه امیال امریکا درسوریه به درک واصل شده بودند بنظرم 550 نفر یا کمی بیشتر بود.بنا به ضرب المثل «المامور معذور» گروههای ایرانی دیگری همچون سازمان اقلیت ، حزب ضد کمونیست کارگری و…/ میتواند کاندید ارسال به این جبهه ها باشند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: