سياسی, سرتیتر

آیا ایالات متحده ی آمریکا برای توافقنامه ی جدید سبز آمادگی دارند؟- نورا لووله – ظفردخت خواجه پور

umwelt5


 آیا ایالات متحده ی آمریکا برای Green New Deal (توافقنامه ی جدید سبزآمادگی دارند؟

از: نورا لووله 18 فوریه 2019

ترجمه: ظفردخت خواجه پور


زمینه: توافقنامه ی جدید سبز باید بخاطر تغییرات جوی و آب وهوا مبارزه کند، اقتصادی پایدار و مشاغل پابرجا متناسب با آینده طراحی نموده، برای برقراری عدالت اجتماعی و یک قرارداد اجتماعی نو اهتمام ورزد. این مقاله مقوله ی چه کسانی این برنامه را به پیش خواهند برد و چه هدفی در پس آن نهفته است را روشن می سازد.

با انتخابات میاندوره ای، هوای جدیدی در کاپیتول هال در واشنتگتن ، مرکز ایالات متحده ی آمریکا وزیدن گرفت. نه فقط به این خاطر که دموکرات ها اکثریت را برده اند و با آن قدرت ویژه ی موقعیت جمهوریخواهان را ضعیف کرده اند. بلکه بیش از همه نیز به این دلیل که زنان و مردان آمریکائی، کنگره ی متنوع تری از نقطه نظر منشأ، سن و جنسیت در نوامبر گذشته انتخاب کرده اند. این دوره جدید سیاستمداران جوانتر، زنانه تر و متنوع تر – بحث و مبادله نظرات فرهنگی متفاوت با موضوعاتی نو به کاپیتول وارد میکند.

یکی از این چهره های پیشرو و تا به حال جوانترین نماینده ی کنگره خانم «الکساندریا اُکاسیوکورتز» از نیویورک است. او در عرصه ی سیاست وارد پروژه ای بزرگ و درحال حاضر بسیار مورد بحث شده است: گرین نیو دیل. این برنامه می بایست برای تغییر و تبدیل محیط زیست مبارزه کند، اقتصادی پایدار و مشاغلی پا برجا متناسب آینده طراحی نموده، به برقراری عدالت اجتماعی و یک قرداد جدید اجتماعی اهتمام ورزد.

 پیدایش و پیشرفت Green New Deal

توماس فریدمن در ارتباط با «نیو دیل« «مذاکره و توافق جدید» که برنامه ای گسترده همراه با رفورم های اجتماعی در اثناء بحران اقتصادی سال های 1930 در دوره ی فرانکلین د. رزولت پی ریزی شد، با مقاله ای در سال 2007 تحت عنوان «هشداری ازجانب باغ«:

 اصطلاح «گرین نیو دیل» –توافقنامه جدید سبز

و اهمیت مبارزه با تغییرات محیط زیست را با تشریح جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر بجای انرژی فسیلی برجسته کرد. او دوباره ایده ی یک انقلاب سبز را در کتابش

Hot, Flat, and Crowded (داغ، یکدست منظور جهانی شدنو شلوغ) توسعه داد.

به این دلیل باراک اوباما نامزد ریاست جمهوری، توافقنامه جدید سبز را در برنامه ی انتخاباتی خود ادغام کرد و در دوره ی ریاست جمهوری برخی اقدامات گسترده ی سیاست های انرژی و آب وهوائی را به اجراء گذاشت. اوباما برنامه ی جامع 51 میلیارد دلار آمریکائی را برای بهبود اقتصادی سبز پیاده کرد، برنامه ای که بیش از هرچیز منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی خورشیدی و انرژی از طریق باد را به پیش بُرد وعلاوه بر آن مالیات 2 و3 دهم میلیارد دلاری را برای تولیدات انرژی تجدید پذیر بخشید. با این حال بعد از آن برنامه ریزی برای توافقنامه ی سبز دیگر دنبال نشد. یک تحول جامع اقتصادی به کنار گذارده شد، برای مثال کاهش یارانه ی حدود 20 میلیارد دلاری برای صنایع انرژی فسیلی و اقدامات کافی برای تغییر سیاست مالیاتی سیستم معاملات تجاری گازهای گلخانه ای ملی.

در اروپا در سال 2009 احزاب سبز کشورهای اروپائی بیانیه ی گرین نیو دیلتوافقنامه ی جدید سبز رابرای اروپا در برنامه انتخاباتی خود وارد کردند و طرح جامع زیست محیطی و اقتصادی را برای حل بحران اقتصادی اروپا تدارک دیدند. در اساس در این طرح تحقیقی تحت عنوان« به سمت نوسازی در مواجهه با بحران«:

Towards Green Modernization in the Face of Crisis

توصیه های سیاسی وعملی گسترده ای برای طرح پایدار انرژی و حمل ونقل و منابع ارائه شده و با آن برای اولین بار فورمی مشخص از گرین نیو دیل تدوین گردیده است. در سالهای بعد برخی اهداف دور دست برای گسترش انرژی تجدید پذیر و افزایش بهره وری در سطح اتحادیه ی اروپا به تصویب رسیده است. با این حال اکثریت سیاسی برای یک برنامه اقتصادی و زیر ساختاری بدست نیامد. در نتیجه دوباره در دو طرف اقیانوس اطلس، در مورد ایده ی » یک توافقنامه ی جدید سبز» سکوت برقرار شد.

باز آفرینی و تجلی گِرین نیو دیل« در ایالات متحده ی آمریکا

» Sunrise Movement» (جنبش طلوع خورشید) جنبشی گسترده از فعالان جوان

محیط زیست آمریکا که در پائیز 2018 در رابطه با انتخابات 2016 راه حلهائی تدوین کرده بود، به این ایده دوباره روح تازه ای بخشید و با خواستن یک گرین نیو دیل توافقنامه جدید سبزمبارزه و کمپینی قدرتمند آغاز کرد. این (جنبش ) یک تغییر و بازسازی را در ساختارهای کنونی اقتصادی و اجتماعی آمریکا در نظر می گیرد: صد درصد انرژی تجدید پذیر تا سال 2035، افزایش بهره وری در بخش ساختمان، سیستم حمل ونقل با صفر درصد گازهای گلخانه ای بعلاوه ی بنا و ایجاد گسترده ی شبکه ی ریلی ، شغل و برنامه های کارآموزی، دسترسی به آموزش و بهداشت و (سیستم درمانی و پیشگیری ) برای همه ی شهروندان. وقتی که الکساندریا اُکاسیو – کورتز نماینده ی انتخاب شده ی جدید کنگره به کمپین و خواست «جنبش طلوع خورشید» پیوست، این جنبش، گرین نیو دیل توافقنامه ی جدید سبز نامیده شد و گرین نیو دیل را کمک کرد تا وزنه ای سیاسی بخود بگیرد. به این طریق وی در 13 نوامبر به فعالان «جنبش طلوع خورشید» پیوست که در جلو دفتر رهبر پیشین فراکسیون دموکرات «نانسی پلوسی» برای یک سیاست مترقی آب وهوااقلیمی تظاهرات می کردند. طی چند هفته، گرین نیو دیل مدام حامیان و توجه عمومی بیشتری را بخود جلب کرد، هرچند که هنوز در پشت این ایده، مفهوم مشخص و برنامه ای فرموله شده قرار نداشت. به هر حال باید که توافقنامه جدید، مشخصا فراتر از یک برنامه سیاسی در مورد آب و هوا باشد. این برنامه باید بهداشت و درمان، آموزش وپرورش، حقوق اقلیت ها، عدالت بین نسل ها (از نقطه نظر شرایط زندگیم) ، همچنین ایجاد مشاغل مناسب و آینده ای قابل زندگی کردن را در برگیرد. این تقاضا و ادعا کمتر از یک قرارداد جدید اجتماعی برای ایالات متحده ی آمریکا نبود.

در آغاز سال 2019، الکساندریا اُکاسیو کورتز، بنای کمیته ای مستقل برای پیشرفت و اجرای یک توافقنامه ی جدید سبز را درخواست کرد. این تقاضا از طرف نانسی پلوسی سخنگوی کنونی پارلمان، رد شد، بجای آن یک کمیته برای تغییر و تبدیل وضعیت اقلیمی ایجاد شد که نیز بنا به گفته ی نانسی پلوسی در نهایت نباید فقط به توافقنامه ی جدید سبز اختصاص داشته باشد. الکساندریا اکاسیو کورتز در کمیته ی جدید کرسی ای کسب نکرد.

به عنوان نمونه، در اینجا مشخص می شود که جر وبحث در این مورد که وسعت سیاست وضعیت اقلیمی و اجتماعی آینده دموکراتها به چه اندازه باید باشد و همچنین اینکه این یک مسئله ی نسلها است. با این پیش زمینه، هنوز معلوم نیست که سیاست اقلیمی و اجتماعی دموکراتها در آینده چگونه طراحی و تدوین خواهد شد و در نهایت نیز داوطلبها ی ریاست جمهوری دموکرات چگونه موضعگیری خواهند کرد.

قطعنامه ی گرین نیو دیل توافقنامه ی جدید سبز

به عنوان اولین قدم رسمی، الکساندریا اکاسیوکورتز با همراهی سناتور دمکرات ادوارد جی مارکی از ماساچوست قطعنامه ی گرین نیو دیل را در یک کنفرانس مطبوعاتی در هفتم فوریه معرفی کرد. هر دو به اینکه این قطعنامه ، قدم اول می تواند باشد که مسائل برزگ کشور را مانند تغییر و تبدیل آب وهوا، نابودی محیط زیست، مضراتی که سلامتی را بخطر می اندازند، رکود اقتصادی و مشاغل ناسالم را قید نموده و بشناساند به همان سان ارتباط بین خلافکاری و عدم عدالت اجتماعی در برابر اقلیت های اجتماعی را آشکار سازد. در سالهای بعد باید که خواست های گرین نیو دیل با قوانین مناسبی به اجرا درآیند.

قطعنامه ی «گرین نیو دیل» از طرف 76 نماینده ی پارلمان و 11 سناتور حمایت شد. در میان آنها داوطلبان ریاست جمهوری، کاری بوکر، کِرستین جیلیبراند، کامالا هریس، آَمی کِلُیبرکر، والیزابت وارن *بودند. این(قطعنامه) برای یک بسیج ملی و اقدام گسترده در ده سال آینده فراخوان میدهد و اهداف آرمانی و بلند پروازی را مطرح میسازد: صد درصد برق مورد نیاز از طریق انرژی تجدید پذیر تا سال 2035 با صفر درصد از طریق منابع انرژی تولید کننده گاز های گلخانه ای، تولید شود، تا حدی که تکنولوژی ممکن می سازد، تولید گازهای گلخانه ای و ذرات مضر در زمینه حمل و نقل، صنعت و کشاورزی کاهش یابد، حد اکثر بهره وری انرژی در بخش ساختمان بدست آید، یک سیستم حمل ونقل وسیع عمومی در سطح کشور با قطارهائی با سرعت زیاد راه اندازی شود، همچنین دستمزدهای خوب و خانه های مسکونی مناسب و قابل پرداخت، آموزش و سیستم درمانی و پیشگیری بهداشتی برای همه تضمین شود.

* (فناوری «سی سی یو اس» تکنولوژی ضبط و ذخیره سازی ) تا چه حد کربن و نیروی اتمی در رسیدن به صفر درصد گازها وگرده های مضر مورد هدف ، می تواند نقش بازی کنددر حال حاضر به نظر می رسدکه بیجواب مانده است، سناتور مارکی در هنگام معرفی گرین نیو دیل در جواب پرسش رسانه ها گفت که این قطعنامه کاری به کار تکنولوژی ندارد و درعوض همه ی راه حلها برای کاهش گازهای گلخانه ای باز است.

در فکت شیت* ( برگه ای از خلاصه ی یک سند که حاوی نکات کلیدی است)

برگه ای که الکساندریا اکاسیو کورتز در صبح روز کنفرانس در وبسایت خود منتشر کرده است بر علیه تکنولوژی ضبط و ذخیره ی کربن صحبت کرده است:

We believe the right way to capture carbon is to plant trees and restore our natural ecosystems. CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) technology to date has not proven effective.

«ما معتقدیم که راه درست برای ضبط و جذب کربن، کاشتن درخت و باز پس دادن اکوسیستم طبیعی ما است. فناوری «سی سی یو اس«( ضبط ، بهره وری و ذخیره ی کربن) و تأثیرگذاری آن تا به امروز ثابت نشده است

بیشتر از همه در ارتباط با انرژی هسته ای عقاید حمایت کنندگان گرین نیو دیل زیاد متفاوت است. در حالی که بیشتر انجمنهای زیست محیطی و جنبش طلوع خورشید در مخالفت با انرژی هسته ای صحبت می کنند، سایر دست اندر کاران مانند سناتور بوکر از نیوجرسی از هواداران انرژی هسته ای بشمار میروند.

بحث فعلی در مورد فنآوری های مناسب برای کاهش انتشار گازها و ذرات مضر باید با دلائلی بیطرفانه انجام گیرد. با این روندِ تصمیمگیری، می شود ارزیابی کرد که تاچه حد مبتکران گرین نیو دیل خواست ها و ادعاهای تازه واردان جوان سیاست را در نظر داشته، از ورود و دخالت لابی هائی یکجانبه جلوگیری بعمل آورده و هواداران مستقل سیاست را بدور از منافع صنایع، مدیریت می نمایند.

الکساندریا اکاسیو کورتز در یک جلسه ی گفت و شنود(بر رسی) گنگره در هفته ی قبل آشکار کرد که چگونه پول در سیاست، فساد و قوانین یکجانبه رهبری شده مبتنی برمنافع شخصی، در دستور کار روزانه ایلات متحده آمریکا قرار دارند.

از زمان انتشار این قطعنامه، توافقنامه ی جدید سبز از نقطه نظرهای گوناگون مورد تفسیر و بحث قرار گرفته است. جمهوریخواهان موافق مضمون این ایده ها نیستند بلکه این برنامه را در سطح ایدئولوژیک به عنوان یک ایدئولوژی سوسیالیستی جدید مسخره می کنند و بحث را با این ادعا داغ میکنند که دموکراتها حالا می خواهند گاوها را به خاطر اینکه گاز متان از خود ساطع مینمایند منع کنند.

برگه های بسیار نقل قول شده ی– » فکت شیتز » – الکساندریا اکاسیو کورتز مورد استفاده ی مخالفان برای تفسیرهای طنز آمیز قرار گرفته است، با توجه به اینکه خواست رسیدن به کاهش صفر درصدی گازهای گلخانه ای در عرض ده سال آینده هدفی غیر واقعی است. گویا دفتر وی به علت سوء تفاهم هائی که طرح خواستها در برگه ی اطلاعاتی ایجاد کرده بود ، چند ساعت بعد از انتشار آن دوباره از سایت او حذف کرد. اذعانی شخصی به اینکه هنوز کارهای زیادی در مورد برقراری تماس ها و قابل لمس کردن خواستها و تشریح توافقنامه ی جدید سبز پیش روی اکازیو کورتز و همرزمانش قرار دارد.

میچ مک کلنل، رهبر اکثریت جهوریخواهان در سنا، در 12 ام فوریه اعلام کرد که میخواهند گرین نیودیل را برای رأی گیری در همین ماه، پیشنهاد کنند. قصد او آن است که قبل از این که این (توافقنامه) به عنوان برنامه ای هدفمند تشریح و تدوین شود، آن را از اعتبار بیندازد و در بین دموکراتها شکاف ایجاد گردد. شاید این پیشنهاد از نظر استراتژیک خردمندانه باشد ، ولی یک رأی گیری بدون استماع کمیته های قبلی، نظرخواهی از متخصصین و همچنین بدون بحث و تبادل نظر در جامعه، غیر معمول و از دیدگاه یک سیاست مبتنی بر دموکراسی نگران کننده و وخیم است.

همزمان طرفداران گرین نیو دیل در تلاش تشریح و دقیق کار کردن برروی آنند تا آن را به صورت پیشنهادی برای قانون گذاری برگردانند. اندیشکده های موثر بر افکار عمومی مانند:

Data for Progressو New Consensus

اولین تشریح و تدوین این برنامه را در معرض بحث و تبادل نظر عمومی گذاشته اند.

همزمان باید گرین نیو دیل در ماه های آینده در سرتاسر کشور موضوع بحث و تبادل نظر قرار گیرد و گروههای متنوعی از هواداران آن بسیج شوند.

اگر دموکراتها گرین نیو دیل را در ماههای آتی فورموله و تدوین نمایند و با آن در مبارزات انتخاباتی وارد شوند، احتمالا این بلند پروازترین و دوردسترسترین برنامه برای یک سیاست پایدار اجتماعی خواهد بود که این حزب تا به حال شهامت ارائه آن را داشته است. با آن میشود ارزیابی کرد که آیا این تحول بزرگ به اندازه کافی که ضرورت ایجاب می نمایدچالش های بحران آب وهوا، چهارمین انقلاب صنعتی و حفظ انسجام اجتماعی در قضاوت در مورد آن در ایالات متحده آمریکا را، تشریح میکند؟

همزمان خانم «کیت آرنوف» روزنامه نگار به نگارش دورنمائی از این مشارکت در تحقق آن، میپردازد که زندگی ِ نسلهای آینده و ایالات متحده در سال 2043 برطبق گرین نیو دیل (توافقنامه ی چدید سبز) چگونه می تواند باشد.

دوسال بعد و نتیجه ی انتخابات در پائیز سال 2020 نشان خواهد داد که آیا این کشور آمادگی برای آن دارد ؟


*Carbon Capture & Storage (CCS- )

*Factsheet-

https://www.boell.de/de/2019/02/18/sind-die-usa-reif-fuer-einen-green-new-deal


ظفردخت خواجه پور، 10 سپتامبر 2019

.