اخبار ویژه

زیمبابوه در سوگ درگذشت نماد رهایی

robert_mogabe


منبع: مورنینگ استار

تارنگاشت عدالت


  او برای اکثریت سیاهپوست زیمبابوه بهداشت و آموزش آورد و اصلاحات ارضی انجام داد، و حقوق اقلیت سفید کشور را نیز محترم شمرد


زیمبابوه برای «نماد رهایی» و «بینانگذار» کشور، رابرت موگابی (موگابه) که امروز در سن ۹۵ سالگی درگذشت، سوگوار است.

رییسجمهور پیشین زیمبابوه مدتی بیمار بود و به خاطر یک بیماری ناشناخته از ماه آوریل در یک بیمارستان در سنگاپور تحت درمان بود.

امرسون منانگاگوا رییسجمهور زیمبابوه گفت: «من با اندوه بسیار درگذشت بنیانگذار زیمبابوه و رییسجمهور پیشین، رفیق رابرت موگابی (موگابه) را اعلام میکنم

«رفیق موگابی (موگابه) یک نماد رهایی، یک پانآفریقایی بود که زندگی خود را وقف رهایی و توانمند ساختن مردم خود کرد. نقش تو در تاریخ ملت و قاره ما هرگز فراموش نخواهد شد. روحش در شادی و آرامش ابدی باد.» … 

در آفریقای جنوبی، حزب حاکم کنگره ملی آفریقا آقای موگابی (موگابه) را به مثابه «یک دوست، سیاستمدار و رفیق انقلابی» توصیف نمود.

کنگره ملی آفریقا ضمن اشاره به اختلافات جديی که با رهبر پیشین زانوپ. اف (اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوهجبهه میهنی» داشت از او به مثابه الهامبخشی یاد کرد که «یک مدافع سرسخت و گویای وحدت و اتکا بر خود آفریقا» بود.

رییسجمهور سیریل رامافوسا گفت: «طی دهها سال مبارزه خود ما، جنبش رهاییبخش زیمبابوه از جنبش رهاییبخش ما حمایت کرد

«زیمبابوهایهای بسیاری برای اینکه ما بتوانیم آزاد باشيم، جان خود را فدا کردند. ما هرگز این فداکاری را فراموش یا بیاحترام نخواهیم کرد

نلسون چامیسا رهبر «جنبش برای تغییر دمکراتیک» گفت: «یک غول درگذشته است. گرچه ما اختلافات سیاسی بزرگی با مرحوم رییسجمهور پیشین داشتیم، اما نقش عظیم او را در مبارزه رهاییبخش به رسمیت میشناسيم

آقای موگابی (موگابه) آموزگاری بود که با مطالعه ادبیات مارکسیستی خود را فولاد آبدیده کرد، و در سال ۱۹۶۰ به جایی که در آن زمان رودزیا نامیده میشد بازگشت و به مبارزه رهاییبخش پیوست.

او رهبر نیروهای چریکی شد که علیه رژیم ددمنش، نژادپرست و سفید برتریطلب یان اسمیت مبارزه میکرد.

 

آقای موگابی (موگابه) در سال ۱۹۶۴ بدون محاکمه به خاطر انتقاد از دولت رودزیا بیش از ده سال زندانی شد. او در سال ۱۹۷۳ هنگامی که هنوز در زندان بود به عنوان رییس «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه» (زانو) انتخاب شد.

وی با تحسين به مثابۀ يک مذاکره کنندۀ مجرب و یک بازيگر سیاسی ماهر، در سال ۱۹۸۰ در نخستین انتخابات حمهوری تازه استقلال یافته زیمبابوه پیروز شد.

او برای اکثریت سیاهپوست زیمبابوه بهداشت و آموزش آورد و اصلاحات ارضی انجام داد، و حقوق اقلیت سفید کشور را نیز محترم شمرد