کوبا, سرتیتر

مورالس در دور اول جلوتر از رقبا


منبع: دنیای جوان
نویسنده: آندره شئر
تارنگاشت عدالت


در ماه اکتبر بولیوی تصمیم خواهد گرفت که آیا اوو مورالس رئیس جمهور بماند

روز ۲۰ اکتبر سال جاری رئیس جمهور بولیوی اوو مورالس به عنوان نامزده برگزیده در انتخابات شرکت خواهد کرد. بنابر یک نظرپرسی که اخیراً توسط انستیتوی نظر سنجی Via Ciencia به درخواست چند فرستنده تلویزیونی خصوصی صورت گرفته او با ۳۹ درصد آرأ به مراتب از رقیب اصلی خود «کارلوس مه‌سا» جلوتر است. «مه‌سا»، رئیس جمهور سابق این کشور که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ حکومت کرده بود به عنوان نامزد اتحاد Communidad Ciudadana جامعه شهروندان در انتخابات شرکت خواهد کرد و می‌تواند روی ۱۷ درصد آرأ ی انتخاب کنندگان حساب کند. در رتبه سوم سناتور «اسکار اورتیز» مسیحی دمکرات قرار دارد که زیر ده درصد خواهد ماند. سه نامزد دیگر بی‌اهمیت خواهند ماند.

نسبت به نظرپرسی که در اواخر ماه ژوئیه انستیتوی Capura Consulting منتشر کرد مورالس توانسته فاصله خودرا با رقبایش گسترش بخشد. در آن زمان او ۳۸،۴ درصد و رقیبش ۲۳،۴ درصد آرأ را به خود اختصاص داده بودند.

اما چنین نتیجه‌ای در دور اول انتخاباتی برای پیروزی مستقیم کافی نخواهد بود . طبق قوانین بولیوی یک نامزد انتخاباتی تنها وقتی در دور اول انتخابات پیروز محسوب می‌شود که یا بیش از ۵۰ درصد آرأ را به خود اختصاص دهد و یا با ۴۰ درصد آرأ حداقل ۱۰ نمره بیش از نامزد دوم کسب کرده باشد. طبق آمار اخیر مورالس قادر نخواهد بود در دور اول به پیروزی برسد و مجبور خواهد بود روز ۱۵ دسامبر در دور دوم انتخابات شرکت کند که در آن صورت تمام اپوزیسیون را در مقابل خود خواهد داشت. البته روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» اواخر ژوئیه اشاره کرده بود که در اغلب نظر‌پرسی‌ها به نظر روستا‌نشینان کم بهأ داده می‌شود و درست در آن‌جاست که مورالس دارای بیشترین هوادار است.

اوو مورالس، که در گذشته به کاشت کوکا اشتغال داشت و از اعضای فعال سندیکا به شمار می‌رفت در دسامبر سال ۲۰۰۵ با ۵۳،۷۴ درصد آرأ به عنوان اولین رئیس‌جمهور بومی‌تبار کشور انتخاب شد. از آن زمان کارنامه دستاوردهای او بسیار درخشان و موفق بوده است. بنابرآمار رسمی کشور تعداد افرادی که در فقر شدید به سر می‌برند نصف شده و از ۳۸،۲ درصد به ۱۵،۲ درصد کاهش یافته است. فقر عمومی از ۶۰،۶ درصد به ۳۴،۶ درصد رسیده. بنابرنظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بولیوی از ۶ سال پیش به این طرف بیشترین نرخ رشد در منطقه را دارا می‌باشد.

مورالس در مبارزات انتخاباتی وعده داده که فقر را بکلی از میان بردارد، فرهنگ و بهداشت را رایگان سازد و تغذیه کلیه اقشار مردم را تضمین کند. او از نظر مسائل امور خارجی راه محتاطانه‌ای را در پیش‌گرفته. هرچند که همواره علیه دخالت‌های امپریالیستی در آمریکای لاتین اعتراض می‌کند و نسبت به همکاران خود در کوبا و ونزوئلا و نیکاراگوئه ابراز همبستگی می‌نماید ولی در عین حال کوشش می‌کند روابط خوبی با دولت‌های راست‌گرای همسایه برقرار سازد از جمله با رئیس جمهور برزیل «ژائیر بولسونارو» که در مراسم تحلیف او در ژانویه شرکت کرد و در این رابطه او را «برادر» خطاب کرد.