سياسی, سرتیتر

جامو و کشمیر، نارضایتی گسترده

india narendra modi-586879516..jpg


یچوری دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست) به رام نات کوویند رییس‌جمهور هند بخاطر بازداشت خود در سرینگر اعتراض کرد. هفته گذشته زمانی که او و دورایسامی راج رهبر حزب کمونیست هند قصد دیدار با اعضای حزب در جامو و کشمیر را داشتند در فرودگاه شهر بازداشت شدند و به آن‌ها اجازه داده نشد وارد ایالت شوند. هدف از این سفر ملاقات با محمد يوسف تاریگامی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) بود، که چهار بار به نمایندگی مجلس جاکو- کشمیر انتخاب شده است. مجلس جامو- کشمیر سال پیش بوسیله دولت مرکزی هند منحل شد. آقای یچوری می‌گوید به او و آقای راج گفته شد حضور آن‌ها در سرینگر مُخل نظم و قانون است.


منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
تارنگاشت عدالت


 

سیتارام یچوری دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست) به رام نات کوویند رییس‌جمهور هند بخاطر بازداشت خود در سرینگر اعتراض کرد. هفته گذشته زمانی که او و دورایسامی راج رهبر حزب کمونیست هند قصد دیدار با اعضای حزب در جامو و کشمیر را داشتند در فرودگاه شهر بازداشت شدند و به آن‌ها اجازه داده نشد وارد ایالت شوند.

آقای یچوری گفت تصمیم به ممانعت از سفر آن‌ها به جامو و کشمیر- که در پی لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی که خودمختاری آن‌را تضمین می‌کند بوسیله نارندار موودی نخست‌وزیر هند در حال خروش است- انکار «ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک» آن‌ها بود.

هدف از این سفر ملاقات با محمد يوسف تاریگامی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) بود، که چهار بار به نمایندگی مجلس جاکو- کشمیر انتخاب شده است. مجلس جامو- کشمیر سال پیش بوسیله دولت مرکزی هند منحل شد. آقای یچوری می‌گوید به او و آقای راج گفته شد حضور آن‌ها در سرینگر مُخل نظم و قانون است.

وی افزود رییس‌جمهور باید از «نارضایتی گسترده در میان مردم» جامو و کشمیر مطلع باشد، «مردم اعتراض می‌کنند و پلیس علیه آن‌ها به خشونت متوسل می‌شود»، و از رییس‌جمهور خواست «تضمین کند که همه شهروندان هند بتوانند از حقوق بنیادین تضمین شده در قانون اساسی برخوردار شوند.»

پراکاش کارات دبیرکل سابق حزب کمونیست هند (مارکسیست) هشدار داد که تصمیم دولت هندو-شوونیست حزب بهاراتیا جاناتا برای الغای جامو-کشمیر و جایگزین کردن آن با «دو قلمرو تحت اداره دولت مرکزی» اصل ۳ قانون اساسی را نقض می‌کند زیرا با مجلس مقننه محلی مشورت نشده است و حرکت بر اساس «زور و کنترل» بوسیله وزیرانی قرار دارد که به جمعیت محلی «چون مسلمان هستند بمثابه بیگانه» نگاه می‌کنند.

وی در «دمکراسی مردم» نوشت «اهانت حاکمان حزب بهاراتیا جاناتا نسبت به مردم کشمیر زمانی آشکار شد که آن‌ها پیش از طرح موضوع تغییر در قانون اساسی در پارلمان به یک عملیات گسترده امنیتی دست زدند. «ده‌ها هزار نفر از نیروهای مسلح پلیس و ارتش مستقر شدند. رهبران احزاب سیاسی عمده بازداشت شدند. با قطع اینترنت و تلفن یک خاموشی اطلاعاتی برقرار شد… کشمیر به یک زندان بزرگ مبدل شد.»

حزب هشدار می‌دهد که دولت هند حقوق ایالتی متعارف را زیر پا می‌گذارد، قدرت پلیس مرکزی را برای نظارت بر روسای پلیس ایالتی تقویت می‌کند و اختیارات ایالت را برای تصمیم گیری پیرامون سیاست‌های آموزشی و حمایت از مصرف‌کننده در یک «تهاجم سراسری علیه حقوق ایالات» محدود می‌نماید.


برگرفته از: مورنینگ استار

https://www.cpa.org.au/guardian/2019/1881/11-discontent.html