پرش به محتوا

از خود گذشتگی ها و خیانت ها در مرداد ۱۳۳۲ به روایت تاریخ – حسین بهادری

mosadegh_2018_o


از خود گذشتگی ها و خیانت ها در مرداد ۱۳۳۲
به روایت تاریخ


رویدادهای مرداد ماه، در سال های مختلف هم چون:
۱۴مرداد ۱۲۸۵ انقلاب مشروطیت
۲۵ مرداد ۱۳۳۲ شکست کودتا و فرارشاه
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا امپریالیست های امریکائی و انگلیسی علیه مردم و بازگشت شاه
۲۸ مرداد ۱۳۵۸ حمله رژیم به کردستان
۱۵ مرداد ۱۳۷۰ ترور شاپور بختیار توسط رژیم جمهمور اسلامی
در تاریخ معاصر ایران بسیار تاثیر گذار بودند و فراموش نشدنی هستند


از خود گذشتگی ها و خیانت ها ی در مرداد ۱۳۳۲
به روایت تاریخ
۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ حزب توده ایران اعلام کرده بود که » فردا کودتا می شود» با یک روز تغییر نصیری فرمانده گارد و افراد همراه او هنگامی که به خانه مصدق رسیدند توسط نیروی های محافظ نخست وزیری، دستگیر می شوند. با انتشار خبر کودتا و شکست آن شاه از کشور فرار می کند. در زمانی که مردم در خیابان ها به طرفداری از دولت و مصدق تظاهرات می کردند؛ حزب توده شعار «برقراری جمهوری دموکراتیک خلق » را می دهد و با تمام نیرو در تجمع میدان بهارستان شرکت می کند.
آیت الله سید حسین موسوی كرمانی می گوید:
شاه که از ایران رفت، علمای تهران خدمت آقای بروجردی در قم آمدند و گفتند که مملکت به هم خورد و….، ایشان فرمودند که « بله، مملکت شاه لازم دارد ».علمای تهران به آقای بروجردی پیشنهاد دادند تلگراف یا نامه ای به مردم بدهد که شاه را برگردانند و نسبت به شاه بدبین نباشد وعلیه او شعار ندهند.(خاطرات آیت الله سید حسین موسوی كرمانی، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی،ص۱۱۹)
دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دکتر مصدق در سخنرانی خود در میدان بهارستان دخالت نیروهای خارجی را در مسائل داخلی کشور محکوم می کند و خواهان برچیده شدن رژیم سلطنتی میشود. فاطمی خطاب به مردم می گوئید:
دربار پهلوی و شخص شاه … با یورش سبعانه ای که نیمه شب یک شنبه ۲۵ مرداد به نهضت ملت ایران کرد مکان تاریخی خود را از دست داد، و از خوف طوفان خشم ملیونی مردم مبارز وطن ما به دامان ارباب های لندنی خود به عراق گریخت. … در میدان بهارستان اراده ملت قهرمان ما از خلال فریاد ده ها هزار مردم تهران، کارگران، دهقانان، دانشجویان، بازارایان، پیشه وران، احزاب و دستجات سیاسی به گوش دنیا رسید.
شعارهائی که در میدان بهارستان از قلب اجتماع عظیم مردم تهران برمی خواست هم تازگی داشت و هم لذت بخش بود.
– مرگ برشاه خائن
– نابود باد بساط ننگین دربار پهلوی
– ما شاه نمی خواهیم ، شاه باید محاکمه شود
مثل غرش طوفان در و دیوار تهران را می لزاند.
(نقل ازخاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی ص ۲۳۶،۲۳۷)

mosadegfatemi-2046785519.jpg
روزنامه ی باختر امروز در گزارش سیاسی از شکست کودتای۲۵ می نویسد: باید دانست که فعالیت بلوک های جهانی منحصر به خنثی کردن اقدامات یک دیگر نیست بلکه دول بزرگ به همان اندازه که با هم اختلاف دارند نسبت به نهضت های ملی و ناسیونالیستی کشورهای کوچک نیز خصومت می ورزند.
تلاش های ناجوان مردانه ای که از ابتدای نهضت ملی ایران از طرف استعمارطلبان انگلیسی برای به زانو در آوردن مردم محروم کشور ما به عمل آمده نمونه ای از جنایات تاریخی دولت های استعماری به شمار می رود.
ناظرین سیاسی عقیده دارند که استعمارطلبان با وجود شکست های عظیمی که در ایران خورده — اند باز هم از پای نخواهند نشست و دائمأ برای ساقط کردن حکومت مصدق که مانع بزرگی در سراسر شرق برای آنان به شمار می رود در تلاش و تکاپو خواهند بود.
فاطمی صبح ۲۵ مرداد در دیدار با مصدق می گوید: من دیگر نمی خواهم وزیرخارجه باشم، مرا وزیر دفاع کنید. مصدق: برنامه تان چیست؟ فاطمی برنامه من این است که تا ظهر امروز ۵۰ نفر را اعدام کنم. مصدق با صدای بلند فریاد زد: با چه قانونی؟ فاطمی با قانون انقلاب. مصدق: قانون من قانون اساسی است، قانون انقلاب نیست. فاطمی گفت قانون من قانون انقلاب است. وقتی فاطمی از اتاق بیرون آمد، رو به دکتر غلامحسین مصدق کرد و در همان حال که عصایش را بلند کرده بود، خطاب به غلام این پدر تو ما را به کشتن می دهد.
کودتای بیست هشت مرداد علی رغم هشدارهای علنی فاطمی و حزب توده ایران زمانی صورت گرفت که :
– در تاریخ جنبش کارگری ایران، طبقه کارگر از نظر کمی و کیفی تا این حد سازمان یافته نبود، بیش از ۸۰ درصد کارگران در شورای متحده کارگران و زحمتکشان متشکل شده بودند.
– مصدق سرمست از پیروزی و بی توجه به هشدارها و پیشنهادات وزیر امور خارجه اش دکتر فاطمی، با استناد به قانون اساسی مشروطه با برچیدن بساط سلطنت مخالف بود.
– حزب توده به رغم غیرقانونی بودن حاکم بر خیابان ها و اعضاء حزب و شورای متحده کارگران و زحمتکشان منتظر رهنمود رهبری حزب برای مقابله با اقدامات ارتجاعی دربار و امپریالیست ها بودند.
علی شایگان، مشاور مصدق: آمریکایی ها مصمم هستند که به هر قیمتی هست دکتر مصدق را از پای در آورند.
ناصر قشقایی : ما به دکتر مصدق پیغام دادیم که آیا اجازه می فرمائید که ما با عده کافی برای کمک به دولت به تهران حرکت کنیم و او اجازه نداد.
علی شایگان: روز پیش صبح [۲۷ مرداد] که برای ملاقات دکتر می رفتم، دم در خانه دو سه نفر از افراد حزب توده منتظر ورود ایشان بودند، همین که از اتومبیل پیاده شدم جلو آمدند. یکی از آن ها را می شناختم. معلم دبیرستان و مردی آزادی خواه و وطن دوست [ قدوه ] بود. گفتند مخالفین دولت مشغول اقدام برای » کودتا » هستند. از آقای دکتر بخواهید که امر کنند اسلحه در اختیار ما بگذارند. ما گارد ملی تشکیل خواهیم داد و تحت امر دولت خواهیم بود. به آن ها قول دادم که فورا مطلب را به عرض دکتر مصدق برسانم و همین کار را هم کردم ولی دکتر مصدق جواب منفی داد .
دکتر مصدق به رغم اخبار رسیده و وضعیت غیرعادی هم چنان بر رفتار قانونی و عمل کرد. او پس از تظاهرات طرفداران حزب توده ایران در روز ۲۷ مرداد به ارتش دستور سرکوبی هرگونه تظاهراتی را که در آن لغو سلطنت مطرح شود، می دهد. (نقل از نوشته علی شایگان)
درکتاب خاطرات مصدق آمده است: همه می دانند که عصر روز ۲۷ مرداد دستور اکید دادم هر کس حرف از جمهوری بزند او را تعقیب کنند و نظر این بود که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در خواست شود هر قدر زودتر به ایران مراجعت فرمایند…. من نه فقط با جمهوری دموکراتیک بلکه با هر رقم دیگر آن هم موافق نبودم … نه می خواستم ترتیب وراثت تخت و تاج را تغییر دهم، نه رژیم مشروطه را به جمهوری، آن هم جمهوری دموکراتیک تبدیل نمایم،…» (خاطرات و تالمات مصدق درصفحات۲۷۲ و۲۷۳)
در رابطه با دستور اکید مصدق، عصر روز ۲۷ مرداد، حمله ی وحشیانه پلیس و فرمانداری نظامی تهران به تظاهرکنندگان در خیابان ها آغاز شد. سربازان و پلیس با شعارهای – زنده باد شاه – مردم را وحشیانه کتک می زدند و زخمی می کردند و بازداشت می نمودند.
در روز۲۷ مرداد نزدیک به ۶۰۰ نفر از افراد و مسئولین و کادرهای حزب ، که بعضی در رده های متوسط یعنی عضو کمیته های محلی بودند، دستگیر شدند.
در مقابل اقدامات مصدق : دولت در سایه ی زاهدی با پشتیبانی دولت های امریکا و انگلیس ومطبوعات تحت تسلط شان همراه با عوامل شرکت های بزرگ نفتی به نشر اعلامیه های از طرف هواداران دربار در نشریات دست راستی داخلی و خارجی ادامه می داد.
– مرتجعین مذهبی به سرپرستی کاشانی: بازار، اوباشان، باجگیران و لومپن ها را علیه نیروهای حزب توده، کارگران متشکل در شورای متحده و طرفداران مصدق سازمان می دادند و با حمله به دفاتر حزب و شورای متحده در جامعه جو وحشت می آفریدند.
تمام شواهد نشان می داد که کودتای برنامه ریزی شده در شرف وقوع است. اسامی کودتاچیان در دست دولت بود و نیروهایی در خدمت دولت مصدق حاضر و آماده فداکاری بودند. اما مصدق در مقام فرمانده ارتش با اعتقاد به قانون اساسی و حفظ نظام مشروطه سلطنتی به گواه تاریخ نه تنها فاطمی وزیر امور خارجه خود را به کشتن داد بلکه صدها نفر از بهترین فرزندان طبقه کارگر و نیروهای آزادیخواه و افسران توده ای را به مسلخ گاه ارتجاع فرستاد .


حسین بهادری

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: