اخبار ویژه

چین اجازۀ خرابکاری به نیروهای بیگانه در هنگ کنگ نمی دهد

پکن: اخیراً تخلفات و خشونتها در منطقۀ هنگ کنگ پیوسته رو وخامت داشته است. برخی اتباع آمریکا و غرب با اهداف مغرضانه پا به عرصه گذاشته اند و با تبانی با فتنه گران گستاخانه در امور هنگ کنگ دخالت می کنند.

هیچ کشوری در مقابل چنین اقدامات خبیثانه ای سکوت نمی کند و چین نیز به هیچ وجه اجازۀ چنین اقداماتی با هدف تحریک خشونت و ایجاد آشفتگی در هنگ کنگ نخواهد داد.

پس از بروز خشونتها از سوی افراطیون و فتنه گران هنگ کنگ از ماه ژوئن به بهانه مخالفت با «تجدید قانون»، برخی آمریکاییها و غربیها به هیجان آمده و اقدامات تحریک آمیز در پیش گرفتند و حتی به طور مستقیم و گستاخانه دست به خرابکاری در هنگ کنگ زده اند. به طوری که هانت وزیر خارجه پیشین انگلیس خواستار رسیدگی به آشوب 12 ژوئن شد؛ سپس معاون رییس جمهور و وزیر خارجه آمریکا با فتنه گران مخالف دولت هنگ کنگ و چین دیدار کردند. برخی سیاستمداران غرب به بهانه «حقوق بشر» و «دموکراسی» بی پرده معیار دوگانه در پیش گرفته و اقدامات خشونت بار را تظاهرات صلح آمیز جلوه می دهند و به دولت منطقه هنگ کنگ و اقدمات عادلانه و منطقی پلیس هنگ کنگ اتهام وارد می کنند و با سیاهنمایی دولت مرکزی چین را به تضعیف آزادی و حقوق هنگ کنگ متهم می کنند.

اخیراً دخالت نیروهای بیگانه در امور هنگ کنگ گستاخانه تر شده است. دومینیک راب با چهرۀ یک استعمارگر مستقیما به رییس اداری منطقه هنگ کنگ زنگ می زند و کاملاً فراموش می کند که اصلاً صلاحیت چنین کاری را ندارد. عکسهای تماس و ملاقات مخفیانه مقامات سرکنسولگری آمریکا در هنگ کنگ با سرکرده های فتنه گران هنگ کنگ در این روزها در شبکه های اینترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حتی آشکارا از این اقدام تقدیر کرده است. چنین اقداماتی دخالت گستاخانه در امور داخلی یک کشور دیگر و پایمال کردن قوانین بین المللی و قواعد مناسبات بین المللی بی شرمانه و خبیثانه است.

نتیجه تشویق نیروهای بیگانه به فتنه جویی در هنگ هنگ سبب رسیدن آسیب جدی به هنگ کنگ از خشونتهای درازمدت است و هنگ هنگ دچار وضعیت بحرانی شده است. به طوری که درآمد رستورانها و هتلهای هنگ کنگ به پایینترین سطح در 10 سال گذشته رسیده، صنعت گردشگری یکی از چهار صنعت بزرگ و پشتوانه هنگ کنگ دچار خسارات سنگینی شده است. اگر خدمات مالی، تجارت و ترابری و تأمین هنگ کنگ هم تحت تأثیر منفی این حوادث قرار گیرد، اقتصاد هنگ کنگ خسارت بی شماری خواهد دید.

بی تردید، هنگ کنگ با «یک جنگ حیاتی» رو به رو شده و مهمترین کار کنونی، جلوگیری از خشونت و برقراری آرامش در این منطقه است. هنگ کنگ جزو سرزمین چین است. 7 میلیون هنگ کنگی به هیچ وجه به نیروهای غربی اجازۀ خرابکاری نخواهند داد.

نیروهای بیگانه نباید با سؤ قضاوت از وضعیت، اراده و عزم راسخ دولت مرکزی و مردم چین در دفاع از حق حاکمیت، امنیت، وحدت و حفظ شکوفایی و ثبات هنگ را نادیده بگیرند. چین راهها و توانایی بالا و کامل برای مقابله با هر اتفاقاتی را دارد.