رسانه ها

مانیفست ارتش جمهوری خلق چین

در سال های اخیر، ارتش چین بر پایه شناخت دقیق از گرایش توسعه نظامی جهان، به اصلاحات امور دفاعی و ارتش پرداخته و به دستاوردهای چشمگیری رسیده است.

به نوشته راشیا تودی، دولت چین دوم مرداد کتاب سفید «امور دفاعی چین در عصر جدید» را منتشر کرد. در این سند در ۶ زمینه، مشخصات سیاست دفاعی چین در عصر جدید، راهبرد سازندگی امور دفاعی و نظامی و قواعد عمده و اهمیت جهانی آن تشریح شده و باز بودن، شفافیت و اعتماد به نفس چین در امور دفاعی نشان داده شده است.

به ویژه این که در این سند برای نخستین بار و به طور مشخص به عدم سلطه‌گری، عدم گسترش زمین و عدم ایجاد منطقه تحت نفوذ خویش به عنوان ویژگی روشن امور دفاعی چین در عصر جدید اشاره شده و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک به عنوان اهمیت جهانی آن در عصر جدید تلقی شده است.

در مدت طولانی، سیاست امور نظامی چین همواره بر محوریت «دفاع» پایبند بوده و این امر با سیاست خارجی چین حاکی از اصول پنج گانه همزیستی مسالمت آمیز هماهنگ بوده است. در سال های اخیر، ارتش چین بر پایه شناخت دقیق از گرایش توسعه نظامی جهان، به اصلاحات امور دفاعی و ارتش پرداخته و به دستاوردهای چشمگیری رسیده است.

در شرایط کنونی تحولات بزرگ راهبرد بین المللی، چین در برهه ای از زمان با فرصت های راهبردی رو به رو شده و همچنین در مقابل تهدیدها و چالش های پیچیده امنیتی قرار گرفته است. در چنین حالتی، چین راهبرد امنیتی خود را تعدیل کرده و بر ضرورت اصلاحات امور نظامی تاکید کرده است. با آن که چین در وضعیت تسلیحات و راهبرد خود تجدیدنظر کرده، اما سیاست نظامی چین بر پایه دفاع تغییر نکرده است.

در سند یاد شده آمده است: هدف از امور دفاعی چین در عصر جدید دفاع از حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه بوده و ویژگی آن نیز عدم سلطه جویی، عدم گسترش زمین و عدم ایجاد منطقه تحت نفوذ خویش است. این نشانگر «دفاع» از ذات سیاست نظامی چین در عصر جدید است.

علاوه بر این، در کتاب سفید به طور مشخص اشاره شده است که ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک از اهمیت جهانی سیاست دفاعی چین در عصر جدید به شمار می رود و در آن ارتباطات بین سازندگی نظامی و دفاعی چین با صلح و ثبات جهانی تشریح شده است. این امر نیز سبک کار و مسوولیت شناسی چین به عنوان کشور بزرگ را نمایان می سازد. هدف سیاست دفاعی چین در عصر جدید نیز از «خدمت به مردم چین» به خدمت به مردم جهان گسترش یافته که مشخص می کند چین همواره حافظ صلح جهانی بوده است.

شایان ذکر است که شفافیت یکی از ویژگی های بارز سند یاد شده است. برای نمونه، در سند، داده‌ها و جدول های مفصلی درباره مشخصات هزینه دفاعی این کشور منتشر شده و این گونه آمده است: بودجه نظامی چین در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با کشورهایی که هزینه نظامیشان به نسبت بالاست، چه از لحاظ نسبت آن در تولید ناخالص داخلی و چه از لحاظ نسبت آن در بودجه ملی و یا هزینه سرانه دفاعی در سطح به نسبت پایینی قرار دارد و هزینه های آن در امور دفاعی شفاف و منطقی بوده است. چین با ارایه داده های دقیق، دفاعی بودن ساختار نیروهای نظامی خود را ثابت کرده است.

در کتاب سفید «امور دفاعی چین در عصر جدید» همچنین وضعیت پایه نیروهای نظامی چین، ساختار فرماندهی آن ها، اصلاحات سیاست و نظام، اقدامات، دستاوردها و اهدف چین در پیشبرد سازندگی همه جانبه دفاعی و نظامی تشریح شده و به مسایل حساس و مورد علاقه از جمله ایجاد پایگاه پشتیبانی در جیبوتی، ساخت و ساز در جزایر دریای جنوبی و سلاح های جدید چین اشاره شده است. این سند همچنین بر مبارزه با فساد تاکید کرده است.