تاریخی, سرتیتر

برتولت برشت – پرواز بر فراز اقیانوس – حمید محوی

bertolt_brecht_2kj


برتولت برشت

پرواز بر فراز اقیانوس

نمایشنامۀ آموزشی رادیوئی برای پسران و دختران

۱۹۳۰

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه. پاریس. ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹

mahvihamid@gmail.com

با اعلام نافرمانی مدنی از قوانین و موازین کپی رایت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رایگان در انترنت


دریافت متن کامل از اینجا


منبع :

Bertolt Brecht. Théâtre complet.2. Le Vol au-dessus de l’océan. Ed Arche 1980