سرمقاله, سرتیتر

شکست خط سیاسی دولت چپ‌نمای سیریزا!

rimerhs-israhl


در روز ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ انتخابات سراسری پیش از موعد در یونان برگزار شد، و در آن حزب کمونیست یونان با ۳۰۰هزار رأی و ۵٫۳ درصد آراء، ۱۵ نماینده در پارلمان یونان به دست آورد. حزب کمونیست یونان با همه نیروهای خود، در داخل و خارج پارلمان، از موضع نیازهای کارگران-مردم علیه دولت جدید نبرد خواهد کرد، نقش رهبری را در سازماندهی مبارزات طبقه کارگر، بخش‌های مردمی اقشار میانی علیه تهاجم همه‌جانبه سرمایه، اتحادیه اروپایی، ناتو، در جهت هموار کردن راه برای سرنگونی واقعی ایفاء خواهد نمود.


منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت


حزب کمونیست یونان علیه دولت ضدمردمی جدید و برای ابراز منافع مردم مبارزه خواهد کرد

در روز ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ انتخابات سراسری پیش از موعد در یونان برگزار شد، و در آن حزب کمونیست یونان با ۳۰۰هزار رأی و ۵٫۳ درصد آراء، ۱۵ نماینده در پارلمان یونان به دست آورد. این نتیجه در شرایط تغییر در توازن نیروها در میان احزاب بورژوایی، یک گرایش کلی به سوی افزایش محافظه‌کاری، تهدید، و سرخوردگی که به وسیله خط سیاسی ضدمردمی دولت «چپ» سیریزا به وجود آمده بود، حاصل شد.

حزب محافظه‌کار «دمکراسی نو» با ۳۹٫۸ درصد آراء اول شد و نارضایتی مردمی نسبت به دولت سیریزا که ۳۱٫۵ درصد آراء را به دست آورد، نشان داده شد
«کینال» (KINAL)، ادامه سوسیال دمکراسی قدیم در یونان با ۸٫۱ درصد، حزب ناسیونالیست-نژادپرست «راه‌حل یونانی» با ۳٫۷ درصد و «مرا۲۵» (MERA25) حزب سوسیال دمکرات دیگر با ۳٫۴ درصد وارد پارلمان شدند. در مقابل، ۱۶ حزب، از جمله سازمان فاشیستی جنایتکار «طلوع طلایی» که آرای آن به میزان چشم‌گیری به ۲٫۹ درصد کاهش یافت، به حد نصاب ۳ درصد دست نیافتند.

kke_parliam2019

بلافاصله پس از اعلام نتایج، دیمیتریس کوتسومپاس، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان سخنان زیر را ایراد کرد:
«ما از همه کسانی که به حزب کمونیست یونان رأی دادند و به ویژه کسانی که گام را برای نخستین بار برداشتند تشکر می‌کنیم. ما هم‌چنین از کسانی که در این نبرد انتخاباتی با حزب کمونیست یونان همکاری کردند، در لیست آن شرکت نمودند، حتا اگر در گذشته به جریان‌های سیاسی دیگری تعلق داشتند، و به بسیجی شبیه آن‌چه در جریان انتخابات اروپایی رخ داد ادامه دادند، تشکر می‌کنیم. ما به هزاران عضو، کادر، دوستان حزب کمونیست یونان و سازمان جوانان کمونیست، که هر چه در توان داشتند برای تقویت حزب کمونیست یونان به خرج دادند، درود می‌فرستیم.

فردا ما نیروهای جدیدی را در مسیر ضدحمله، در مسیر مبارزه سیاسی طبقاتی پیدا خواهیم کرد.

شرایط این انتخابات، و هم‌چنین انتخابات اروپایی ماه گذشته یک توازن جدید نیروها بین احزاب بورژوایی را نشان می‌دهد که مشخصه اصلی آن برتری «دمکراسی نو» بر «سیریزا» و در نتیجه تغییر دولت، بدون تغییر اساسی در خط سیاسی، با تقویت یک نظام دوقطبی، و هم‌چنین با گرایش عمومی به سمت افزایش محافظه‌کاری است.

در این انتخابات نارضایتی عمومی موجه از دولت «سیریزا»، که در سال‌های قبل خط سیاسی ضدمردمی را به اجرا گذاشت، و به کار «دمکراسی نو» و «پاسوک» ادامه داد، به ثبت رسید. با این وجود، این‌که بخشی از مردم به گزینه‌های کهنه و آزمون پس داده‌ای مانند «دمکراسی نو» روی آوردند، منفی است.

سوءاستفاده از ارزش‌های سوسیالیستی چپ و بدنام کردن آن‌ها به وسیله «سیریزا» مردم چپ رادیکال را منفعل نمود، و به طور منفی بر جنبش کارگری-مردمی تأثیر گذاشتاین‌که «طلوع طلایی» از نظر آراء و درصد عقب نشست و این‌طور که به نظر می‌رسد نمی‌تواند وارد پارلمان شود، مثبت است.

درصد آرای حزب کمونیست یونان در شرایط قطبی شدن، اتهام، سردرگمی، سرخوردگی، غیبت، سطح کاهش یافته مطالبات نه فقط به وسیله احزاب سیاسی بورژوایی مانند «دمکراسی نو»، بلکه از سوی نیروهایی نیز که خود را «چپ» می‌نامند، به دست آمد.

گروه پارلمانی جدید با درصدی که مردم یونان به حزب کمونیست یونان داده اند همه نیروهای خود را در سال‌های پیش رو به ارتقاء و دفاع از منافع طبقه کارگر و اقشار مرمی کشور ما اختصاص خواهد داد
آرای حزب کمونیست یونان از بامداد فردا در هر محل کار، در هر محله، در مدارس، در دانشگاه‌ها برای سازماندهی مبارزات در راستای سد کردن اقدامات جدید، و برای کمک به همه کسانی که رنج می‌برند، به کار گرفته خواهد شد.

ما همه می‌دانیم که مشکلات پایان نیافته اند. ما همه درک می‌کنیم که داستان‌های خیالی در باره «عصر پسا-تفاهم‌نامه» [با تروئیکا] و «توسعه عادلانه» هیچ ارتباطی با زندگی روزمره مردم ندارد.

فردا نشست گروه اروپایی برگزار خواهد شد و به دولت جدید «دمکراسی نو» تعهدات و اولویت‌های ضدمردمی آن‌را یادآور خواهد شد.

حزب کمونیست یونان با همه نیروهای خود، در داخل و خارج پارلمان، از موضع نیازهای کارگران-مردم علیه دولت جدید نبرد خواهد کرد، نقش رهبری را در سازماندهی مبارزات طبقه کارگر، بخش‌های مردمی اقشار میانی علیه تهاجم همه‌جانبه سرمایه، اتحادیه اروپایی، ناتو، در جهت هموار کردن راه برای سرنگونی واقعی ایفاء خواهد نمود.»


http://www.solidnet.org/article/CP-of-Greece-The-KKE-will-fight-against-the-new-anti-people-government-and-express-the-peoples-interests/