تاریخی, سرتیتر

حزب الله ، مقاومت ورژیم اسرائیل – احمد مزارعی

نوشته : احمد مزارعی، 15، جولای 2019

بعد از جنگ سی وسی روزه حزب الله واسرائیل وشکست مفتضحانه «ارتش شکست ناپذیراسرائیل»در برابر حزب الله ، پال گرک نویسنده ومنتقد امریکائی گزارشی را درمورد این جنگ منتشر نمود ، البته این گزارش خلاصه ای از گزارش یکصد صفحه ای دولت فرانسه درمورد این جنگ بود ومن درهمان روزها گزارش مذکور را بازهم خلاصه کرده ومنتشر کردم ، خلاصه کوتاهی ازاین جنگ:

در ژانویه سال ۲۰۰۶، ماموران امنیتی اسرائیل امریکا وانگلستان در پنتاگون گرد هم امده وسناریو شش روزه ای تهیه کردند تا در آگوست همان سال به اجرا دراورند.

این سناریو عبارت بود از حمله به نیروهای حزب الله لبنان درحومه بیروت وجمع اوری انها ومتوقف وفلج کردن همه دستگاهها وامکانات ارتباطی انها .

۲، انتقال همه انها به کمپهائی که از قبل تدارک دیده بودند.

۳، دستگیری سران اصلی حز ب الله که از قبل نشانی انها را تهییه کرده بوده وانتقال انها بوسیله هواپیماهای ارتش امریکا به گوانتانامو ، زندان معروف امریکا.

۴، پهلو گرفتن ناو هواپیما بر ششم امریکا دربندر بیروت وپیاده کردن نیروهای رنجر وسرکوبگر برای قلع وقمع هر گونه مقاومت افراد پراکنده حزب الله در سراسر لبنان.

۵، مستقر شدن نیروهای سازمان ملل درمرزهای لبنان واسرائیل ، برای ایجاد منطقه کاملا امن مرزی برای حفظ اسرایل از تهاجمات روز مره چریکهای فلسطینی وحزب الله علیه اسرائیل.

وششم تدارک برای کوچ دادن همه شیعیان لبنان به کردستان ، برای اینکار قبلا منطقه ای بوسعت دویست کیلومتر در دویست کیلومتر بوسیله مسعود بارزانی تهیه کرده بودند که از ان پس هیچ شیعه ای درلبنان وجود نداشته باشد.

روزهای بعد ازان تصمیم داشتند که دو روز با صدها هواپیما ابتدا سوریه را «کارپت بامب» کرده وسپس با حمله به ایران ، انجا را به عصر حجر برگردانند. پایان خلاصه گزارش.

اما همه این طرح بوسیله مقاومت حزب الله لبنان با شکست رو بروشد (۱) اسراییل دراین جنگ گردان گولانی که از قدرتمندترین بخش ارتش اسرائیل است علیه حز ب الله استفاده کرد، طی سی وسه روز جنگ اسرائیل حتی نتوانست وارد شهرک مرزی «بنت جلیل» گردد، شهرکی که ثقل اصلی جنگ دران قرارداشت واکنون درانجا پارک بسیار بزرگی بنام «حدیقه احمدی نجاد» ویا پارک احمدی نژاد درست شده. شکست اسرائیل دراین جنگ درعین حال به شعار»نه غزه نه لبنان» متعلق به بخش بزرگی از اصلاح طلبان ایران ، که سودای رابطه با اسرائیل وامریکارا درسر میپروراندند پایان داد.

– برای اینکه حجم عظیم مقاومت حزب الله درلبنان برعلیه اسرائیل را بدانید به این امار توجه کنید ، مصدر این امار این گزارش است : ( Hizbollah and the war Israel lost by: chris herman)
امار عملیات اعضای حزب الله بر علیه اشغالگران اسرائیلی درلبنان میان سالهای ۱۹۸۵ – تا 2000،قابل ذکر است که صدها نفر از اعضای حزب کمونیست لبنان دراین تهاجمات به کمک حزب الله لبنان شتافتند ومعروف ترین انها رفیق سمیر قنطار بود که پس ازسی سال زندان دراسرائیل بوسیله حز ب الله ازاد شد ومتاسفانه درجنگ فعلی برعلیه اسرائیلیها درسوریه کشته شد:

امار عملیات:

سال ۲۹۸۵ تا ۱۹۸۹، یکصد عملیات

سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، یکهزار وسی عملیات.

سال ۱۹۹۶، تا سال ۲۰۰۰، چهار هزار نهصدوبیست وهشت عملیات

دراین دوره حزب الله لبنان پنجهزار نفر مامور مخفی وبیست هزارنفر نیروی علنی داشت.