تیتر, سياسی, سرتیتر

آناتومی « برجام »!؟ – رضا خسروی

آناتومی « برجام »!؟


دریافت متن در فورم پ د اف


barjam_20


سیاست قشقرق صیهونیستی، دلبری تهوع آور توراتی، دلقک بازیهای عربستانی، بز رقصانی ترکیدیپلماسی عرعر و جفتک آقای ترامپ در اوضاع و احوال جاری، حکایت از تباهی نهادهای اقتصادی، فرسودگی ساختارهای اجتماعی، رخوت سیاسی، درماندگی و استیصال کاخ سفید دارد. می رساند که بازآفرینی امپراتوری دلار مختل شده، بدون ماجراجوئی، بیگانه ستیزی، تهدید و تحریم و تجاوز، ویرانگری، قتل و کشتار، ترور و اختناق و سرکوب « خارجیها »!؟ نمی گردد، سامان نمی گیرد، تکرار نمی شود. دیری است که این غول کلفت مدعی « جهانسالاری »! نمی تواند اشتغال ایجاد کند، مبادله کار و سرمایه برای ایجاد اضافه ارزشدر سرزمین پایگاه را سازمان دهد، استمرار امپراتوری، بازآفرینی خویشتن خویش را تضمین نماید. از قرار معلوم، امپریالیسم آمریکا در اوج « اقتدار »!؟ پریشان و در قله « افتخار »!؟ پا در هواست. با کلی محافظ ثابت و سیار، ارتشی حاضر به یراق در زمین و دریا و هوا و فضا، سلاحهای آشکار و نهان، هسته ای و میکروبی و بیولوژیکاز سایه خود می ترسد، حتی در جمع خایه مالان بلند پایه، مرکل و مکرون و مایاحساس امنیت نمی کند. بیخود نیست که متولیان کاخ سفید، دمکرات و جمهوریخواه، محرمانه سفر می کنند، انگشت روی ماشه عربده می کشند

در این ارتباط، مداحان نظم مستقر سخت نمی گیرند، مته به خشخاش نمی گذارند، موی دماغ آمران نمی شوند. لشکر طویل ستون پنجمی های طناز وطنی، از هر قماش، چپ و راست و میانه رو، شریک دزد و رفیق قافله، در انتظار نوعی انقلاب رنگی، سرنگونی رژیم ایران بسیاق شرکت سهامی « زورس »! بیاری ناتوچی ها له له می زند. کاری با میلیتاریسم افسار گسیخته، اقتصاد سیاسی مسلحانه: تولید برای ماجراجوئی، بخاطر ویرانگری، اشغال، در خدمت اهداف نظامیندارد مدیون محافل « خوبان »!؟ انگار نه انگار، موهوم می بافد، حتی در اسلام ستیزی اسرائیل، مسلمان کشی عمو سام، ترورهای آشکار و نهان موساد و سیا، جنایات رسوای ناتوچی ها در گذشته و حال، بدنبال اثر انگشت نامرئی خامنه ای می گردد. وانمود می کند که اختلاف ایران و آمریکا، ساختگی، یک دعوای زرگری، محاصره اقتصادی و سیاسی و نظامی 40 ساله ایران، هیچ ربطی با مناسبات دلاری تروریستی، تقسیم کار جنائی وال استریتی متداول، میلیتاریسم افسار گسیخته امپریالیسم آمریکا برای مهار نیروی کار، مولد و متفکر، اسارت خلق ها و ملت ها، با نقض آشکار موازین بین المللی، نفی حاکمیت ملی کشورها، سرکوب ترقیخواهی، اختناق جنبش کارگری و کمونیسم در سطح ملی و بین المللی ندارد. هر که نان از عمل خویش خورد

دعاوی ضد و نقیض « دانشمندان موسمی »! آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند، در مورد نتایج قابل فهم انقلاب همگانی بهمن، سوء ظن برانگیز، کلی جای حرف دارد. ولی از شما چه پنهان که این پیروزی بزرگ و تاریخی مردم ایران در قبال رژیم کودتا، دربار منفور و سرسپرده پهلوی، نه فقط گروههای ممتاز خودی، مالکان و سرمایه داران، بلند پایه ها، عالی رتبه های وطنی، بلکه کارگزاران و ماموران و مشتشاران خارجی، خاصه امپریالیسم آمریکا را، بشدت گزید. پس انقلاب همگانی بهمن، در نخستین مرحله، برچیدن بساط آریامهری، مشروطه سلطنتی، با تمام اما و اگرهاکاملا موفق بود. گواینکه سرانجام، بدام خمینی و شرکاء، رجاله های سیاسی منتظر افتاد و ملا خور شد. دیدیم که چطور باند خمینی، با نفود در حلبی آبادها و حصیر آبادهامیراث آریامهری، بازی را برد، بر خر مراد سوار شد، رژیم « اسلامی »!؟ رقم خورد.

انکار این حقیقت « تلخ »! رویداد تاریخی، ساده لوحی، یک حماقت محض است. برخلاف تصور رایج، استقرار رژیم « جمهوری اسلامی »! در جغرافیای سیاسی ایران، بسادگی صورت نگرفت، بدون سرکوب ترقی خواهی بسود مالکان و سرمایه داران وطنی، تعطیل حق و آزادی، بیان و قلم، انتشارات و مطبوعات، دستاورد انقلاب همگانی بهمن، مبارزه ضد استبدادی و ضد استعماری مردم مغرور ایران، زن و مرد، جوان و سالمند، شهری و روستائی، مذهبی و لامذهببدون تفتیش، شکار و ترور روشنفکران انقلابی، اختناق جنبش کارگری و کمونیسم در سراسر کشور، اصلا مقدور نمی شد. آخوند زاده ها، چه می دانند، آقازاده ها، چه می فهمند

تا اینکه نوبت به بازسازی اقتصادی، بزعم آقای رفسنجانی نوعی جهاد سازندگی، احیای مناسبات آریامهری، ترمیم بازمانده های رژیم کهن با رنگ و لعاب « اسلامی »! اما برای راه اندازی یک « اقتصاد نوین »!؟ از این دست، ترمیم بازمانده های رژیم کهن، یک راه بیشتر وجود نداشت: حصول توافق « متمدن ها »! خاصه امپریالیسم آمریکا، برای تمدید قرادادهای معلق آریامهری در عرصه های پولی و مالی صنعتی و تجاری، شرط لازم برای ورود به زد و بندهای بین المللی. مذاکرات محرمانه فرستاده آقای خمینی، جنت مکان حاج احمد، با کارگزاران امپریالیسم آمریکا، ادعای جناب دک تر بنی صدر، بجای خود محفوظ. از قرار معلوم، مثل اینکه سیاست نرمش ولایتی و خایه مالی پنهان رژیم مستقل « جمهوری اسلامی »! از زمان رفسنجانی تا پایان ریاست جمهوری خاتمی، برای جلب رضایت امپراتوری دلار، بهر دلیل، نتیجه نداد. بیخود نبود که اصلا ح طلبان، خود را کنار کشیدند، همزمان، سیاست خایه مالی و التماس، تا اطلاع ثانوی، بایگانی شد. آقای محمود احمدی نژاد، شهردار سابق تهران، با کلی نفوذ در میان مستضعفین کشور، برسر کار آمد، برای تحقق مطلوب بیت ولایت جلب رضایت آقای « کاخ سفید »! سیاست پرخاش و تعرض « ایدئولوژیک »! در پیش گرفت

از قرائن پیداست، مثل شکست سیاست های دوگانه بیت ولایت، التماس و پرخاش، که امپراتوری دلار برای برسمیت شاختن رژیم « اسلامی »! شرایط تند و دشواری دارد، به چیزی کمتر از خلع سلاح کامل، تسلیم بدون قید و شرط رژیم، رضایت نمی دهد. شواهدی هست مبنی براینکه خصومت هیستریک امپریالیسم ویرانگر و جنایتکار آمریکا، از تهدید و تحقیر و تحریم های پی در پی گرفته تا محاصره 40 ساله اقتصادی و نظامی، متوجه سخت کوشان غیور و دلاور کشور ما، متوجه مردم صبور و مغرور ایران است. این هیولای زخمی، قصد دارد، تا بهر قیمتی، از بازیگران تاریخی انقلاب همگانی بهمن، کارگران و زحمتکشان، رنجبران شهری و روستائی، خلع ید شدگان نوبتی، دون پایه ها، نفرین شده های ایران انتقام بگیرد. بیخود نیست که با رژیم « جمهوری اسلامی »! کلنجار می رود، چون این رژیم خودکامه، با تمام اما و اگرها، عیب و ایرادهای قابل فهم، هنوز تسلیم نشدهسنگ استقلال ایران را به سینه می زند.

فراموش نکنیم که فراخوان تروریستی، استراتژی ویرانگر « نظم نوین جهانی »! طرح تکمیلی، اشغالگرانه « خاورمیانه بزرگ »! برای مهار خلق ها و ملت های یاغی، کنترل انحصاری بازار بین المللی، منابع مواد خام و انرژی در مناطق دور و نزدیک، آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، بالکان و آسیای صغیر، خاور دور و نزدیک و میانه، نقض موازین شناخته شده، دستاوردهای حقوقیاشغال کشورهای « مزاحم »!؟ یوگسلاوی و افغانستان و عراق و لیبی و مالیبخاطر تضمین دوام امپراتوی دلار، هنوز در دستور کار کاخ سفید قرار دارد. تردستی که نیست.

پراتیک کارتلیسم در دویست ( 200 ) سال گذشته ادعای نامداران اقتصاد سیاسی کلاسیک مبنی براینکه رقابت آزاد نزدیکی ملت ها را موجب می گرددتائید نمی کند. چون سرمایه، بقول مارکس، کار مرده و متراکم، محتاج بازار فروش، مواد خام و انرژی، نیروی کار ارزان، سود و منفعت حداکثر، باید بگردد، خلع ید کند، باید کارگران را بدوشد، کشاورزان را مهار کنددر ذات خود خشونت زاست. فرمانروائی پول بر کار و محصول، تولید و مبادله، صنعت و بازرگانی، استقلال تمام عیار سرمایه تنزیلی در قبال مکانیسم ارزش آفرینی متداول در جهان سرمایه داری ناشی از تصمیم سیاسی بورژوازی نیست. امپراتور، تابع قانون، تسلیم اراده دولتامپراتوری را نفی می کند.

با مطالعه داده ها، نهادها و ساختارها، بررسی رویدادها طی سده های متوالی، مرور سابقه مکتوب جنگ ها، لشکرکشی ها، آدم سوزی ها، رقابت های حذفی، ماجراجوئی مکرر « متمدن ها »! ناتوچی ها در دوران معاصرمی توان دریافت که امپریالیسم = خودکامگی پول، اصلا حق و قانون نمی شناسد، برای اراده سیاسی دول، شرقی و غربی، مستبد و « منتخب »! تره هم خرد نمی کند

برآمد این هیولای کلفت، کور و منفور، بازدارنده و فاسد و مزاحم، با تمرکز تولید، ادغام سرمایه مالی و صنعتی بسود بانک های بزرگ در دوران منقضی بستگی تام داشت. تا اینکه دولت را مهار کرد، قانون و قانون گذاری را بدست گرفت، اقتصاد سیاسی را فلج، بکلی از اعتبار انداخت. ولی از شما چه پنهان که تمرکز تولید در جهان سرمایه داری، بدون کار طاقت فرسا، بیگاری از بوق سگ تا غروب آفتاب، 12 تا 18 ساعت در روز، افزایش شدت و غلظت استثمار نیروهای مولد، دوشیدن مستمر کارگران و کشاورزان، رنجبران خمیده شهری و روستائی، بدون حذف رقیبان ریز و درشت از راه « قانونی »!؟ بلعیدن واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتیدر سطح ملی ( دوران رقابت آزاد )، بدون گریز استعماری برای حصول مواد خام و انرژی، غارت خلق ها، چاپیدن ملت ها، بدون لشکرکشی و تجاوز، مصادره دارائی و اموال دیگرانمقدور نمی شد.

تاریخ رسمی و مکتوب گواهی دهد که چطور ( در میانه سده نوزدهم میلادی ) آرایش نیروهای بین المللی براثر پیشرفت علوم، کشفیات و اختراعات، رشد فنی تولید، استعمال ماشین آلات، رشد اقتصادی، افزایش سرانه تولیددر مسیر منافع دول امپریالیستی تغییر کرد کره زمین بسود « متمدن »! اروپای غربی و آمریکای شمالی، دو شقه شد. مشتی کشور وام دهنده و طلبکار ( بدنبال بازار فروش نه رقیب تولید کننده ) در برابر انبوهی از کشورهای وام گیرنده و بدهکار در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین. استعمار « نوین »! کل جهان را باب طبع متولیان مسلح دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنیتغییر داد.

چگونگی بروز جنگ اول و دوم جهانی برسر تقیسم بازار فروش، منابع طبیعی، ذخائر مواد خام و انرژی، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر، پس رفت اروپای غربی، عروج امپریالیسم دور دست آمریکا، ظهور و سقوط نازیسم در جنگ دوم جهانی، بازسازی اقتصادی اروپای غربی بیاری طرح مارشال و با نظارت مستشاران آمریکائی، عروج تدریجی و حساب شده « ناجی »! انتقال مرکز ثقل توطئه های بین المللی از اروپای غربی به آمریکای شمالیاینها همه، گرچه مهم، ولی فعلا مورد بحث نیستند. این رشته سر دراز دارد. بهر حال، کافی است که خواننده مشتاق به مقالات کوتاه بلند، نوشته های این حقیر در همین مجله هفته مراجعه کند بمصداق این ضرب المثل فارسی: کار نیکو کردن از پر کردن است

ناگفته نماند، اهمیت آناتومی « برجام »! در این است که پرده ها را بالا می زند، دست سوسیال جاکشان حرفه ئی را رو کرده، نقاب از چهره مداحان و خایه مالان، لشکر ستون پنجمی های طناز وطنیاز هر قماش و تراش، چپ و راست و میانه رو، بر می دارد. با یک ضریب خطای قابل فهم شناسائی سلول های فاسد در تار و پود امپراتوری دلار را تسهیل، دیپلماسی عرعر و جفتک ترامپ و شرکاء را رسوا می کند، علت درماندگی و استیصال کاخ سفید در اوضاع و احوال جاری جهان را بدست می دهد. پیشکش کارگران و روشنفکران انقلابی کشور مان

رضا خسروی

۱ دیدگاه

 1. خسروی says

  درود بر آقای « احسان »!
  اگر اشتبا نکنم، جمله زیر، نقل از همین مقاله، بی ارتباط با خواست شما نباشد، آنجا که میگوید: استقرار رژیم « جمهوری اسلامی »!؟ در جغرافیای سیاسی ایران، بسادگی صورت نگرفت، بدون سرکوب ترقی خواهی بسود مالکان و سرمایه داران وطنی، تعطیل حق و آزادی، بیان و قلم، انتشارات و مطبوعات… دستاوردهای انقلاب همگانی بهمن، بدون تفتیش، شکار و ترور روشنفکران انقلابی، اختناق جنبش کارگری و کمونیسم در سراسر کشور مقدور نمی شد. خیلی ممنون از حسن ظن شما
  ارادتمند، خسروی

  دوست داشتن

 2. احسان says

  نظر خوبی بود اقای خسروی ولی کاش دیدگاه جمهوری اسلامی و هدف انقلاب را هم نقد میکردید که همانا دوشیدن مستضعفین و شکم پارگی اخوندهای حکومتی است تا ظهور اقاشون ونهایتا اگه مجال داد مستضعفین کل دنیا و اخونهای حکومتی کل دنیا از جمله امریکا و تبدیل کاخ سفید به حسینیه علی اصغر . پ.ن برای ما مردم فرقی نمیکنه باید دوشیده شیم

  دوست داشتن

  • Farawar says

   آقای خسروی عادت ندارند برای افراد «هنرکم بنیه که با مشغله زیاد در فهم مطالب ایشان کم می آورند» یعنی شخصی مانند من بنویسند. اشعار سعدی را راحت‌تر می‌شود به کنه آن پی برد تا سروده های آقای خسروی عزیز.
   آقای رضا خسروی مینویسند:
   «…دیدیم که چطور باند خمینی، با نفود در حلبی آبادها و حصیر آبادها… میراث آریامهری، بازی را برد، بر خر مراد سوار شد، رژیم « اسلامی »!؟ رقم خورد.»
   رفیق ما آقای رضا خسروی در گذشته تعریف بهتری از طبقه حاکمه ایران پس از انقلاب داشت لااقل دقیق تر از اکنون بود و اقشار زیادی از دزدان دلالان ملاکان سرمایداران و باشگاه غلام یحیی ای ها را نام برده بود.

   رفیق خسروی عزیز،
   برخلاف برگشت شاه که تعویض حکومت با دست شعبان بی مخ ها و آیت الله کاشانی فلسفی ها… با پول و ساماندهی آمریکایی ارتش ایران با کوردلی جبهه ملی و راس آن اطمینان مصدق به آمریکایی ها، بدست سازمان سیا انجام شد و مهره های زبون ایرانی آمریکایی مانند علم بکام آمریکا عمل مینمودند، انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ بدست خمینی با پشتیبانی بازار و داشتن «حزبی» منسجم متشکل از دویست و پنجاه هزار طلبه که از ۱۵ خرداد ۴۹ ببعد به سازماندهی مشغول بودند سرمایداری ایران بسیار قانونمند رقم خورد.
   برنده اصلی انقلاب سرمایداران ایرانی بودند و تازمان اواخر جنگ اتفاقا سرمایداران کوچک تولیدی بودند که دور خمینی را گرفتند.
   من نمیدانم چرا از زور نفرت از آخوند و ملا بعضی ها بکام فراموشکاری فرو میروند.
   آنچه در ایران عیان قابل دید است سرمایداران مالی هستند که بر سرکارند. در دوران احمدی نژاد هم سرمایداری خیلی شدید تر تمرکز پیدا میکرد و بانکهای خصوصی بودند که مانند قارچ بعد از باران از زمین میروییدند. که اکنون حدود ۵ بانک اصلی خصوصی هستند که سیاست را در ایران پیش نویس و بدست کارمندان رسمی و غیر رسمی خود یعنی دلالان و محتکران…آنرا پیاده کرده و باند روحانی آنرا امضاء و بر اجرای آن نظارت میکنند.(نقش سپاه درتولید و بانکهای خصوصی مقوله خاصی میباشد که در حوصله این نوشته نیست)
   چند روز پیش خبری در تابناک بچاپ رسید که اصولگرایان و اصلاح طلبان به نزد رهبر رفته اند تا چاره ای برای بردن مردم بصندوق های رای برای انتخابات ۱۴۰۰ بنمایند.
   کیست بتواند کتمان کند که صنایع ایران واقعا روی پای خود بند میباشد. کافیست شما به تولیداتی که صادر میگردند توجه کنید. ایران بمانند یک کشور سرمایداری که مکانی زیر آفتاب در بازار جهانی میجوید بتولید مشغول است. این تولید تولیدی سرمایداری آنهم نوع پیشرفته آنست. این تولید، تولید دوران پهلوی ها و قاجار ها نیست و زمین تا آسمان با آنزمان فرق دارد.
   از عجایب پل سازی در گذشته پلی که آلمانی ها ساخته بودند نام میبردند، اکنون ایران بتنهایی پلی بس طولانی تر و دشوار تر و سنگین تر در نزدیکی ارس ساخته است که دست کمی از پل های اروپایی ندارد. اصولا ایران حتی دارای تولید صنعتی در دوران پیشا انقلاب بود منتها اجازه فروش و تعیین کیفیت و کمیت و مکان فروش آنرا نداشت و هیلمن انگلیس مقدار فروش در کشور و دیگر کشورهای همجوار را تعیین میکرد. صنایع قالب سازی، ریخته گری و تراشکاری خیابان ری امیرکبیر خیابان خراسان و ماشین سازی اراک… که من شاهدش بودم، کارهای وزینی با تعداد کم انجام می دادند.
   هنوز از حکومت آخوندی و یا حکومت اسلامی سخن گفتن این وهم را در انسان بوجود می آورد که اگر دولتمردان ایرانی بجای بقچه ای برسر، تسمه ای برگردن آویزان کنند آنوقت میتوان از شیوه تولیدی سرمایداری نولیبرالسم ایرانی سخن گفت! تازه نباید فراموش کرد تا همین چند سال پیش آخوندهای آلمانی نزد دهقانان و کسبه شهری میرفتند وشاید هم اکنون هنوز میروند و به آنها حضورا میفهماندند که اگر حکومتی مسیحی را انتخاب نکنند مادام العمر به عذابی سخت دچار میگردند ودولت دمکرات مسیحی و سوسیال دمکراسی آلمان رسما برای آنان مالیات از حقوق کارگران و کارمندان کسر میکنند. پرزیدنت قبلی کشور آلمان یک آخوند مسیحی ساکن آلمان شرق بوده است ولی تغییری در سرمایداری آلمان نداد.
   در ثانی لطفا به حصیر آبادی ها و حلبی آبادی ها شغل شریف «جمعیت دهم دسامبری» (لومپن پرولتاریا) نسبت ندهید که سخت در اشتباهید. تاج بخشان و شعبان بی مخ ها افرادی بودند که سازمان سیا توی آب نمک آمریکایی خوابانده بود و حقوق بگیر رسیمی سازمان سیا در ایران بودند. لباس شخصی ها و زهرا خانم ها در ایرانِ سرمایداری اکنون دارای جا و مقام خود هستند(کارمند دولتی) که برای تربیت آنان خرج کرده و میکنند. زهرا خانم بکش شهرنو بود و در زمان انقلاب به استخدام ساواک درآمد و در جلوی دانشگاه انقلابیون را بدام می انداخت که سپس جمهوری اسلامی وی را قاپید و اکنون دانشکده ای را در دانشگاه تهران اداره میکند!! آنهم با روش سرمایدارانه. که مثال آن در ام.آمریکای امپریالیستی زیادند.

   دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.