تیتر, سرمقاله

عملکرد ضدمردمی و ضدکارگری «سازمان جهانی کار» در هند و ونزوئلا

ilo


سازمان جهانی کار بخشی از به اصطلاح کمیته کارشناسی منتصب دولت موودی برای تصمیم‌گیری پیرامون متدولوژی محاسبه و تعیین حداقل دستمزد ملی در هند شد. و در این روند، حسابگرانه همه همایش‌های سه جانبه و قوانین موجود، از جمله احکام دیوان عالی را نادیده گرفت. اما همین سازمان جهانی کار در ۲۱ مارس ۲۰۱۸، درست پیش از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در ۲۰ مه یک کمیته تحقیق تشکیل داد و دولت مادورو را براساس ادعاهای واهی عدم پایبندی به کنوانسیون‌های «آزادی انجمن»، «مشاوره سه جانبه» و به خاطر «افزایش یکجانبه حداقل دستمزدهای کارگران» محکوم کرد.


منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: ج. اس. ماجمودار

 تارنگاشت عدالت


سازمان جهانی کار در ونزوئلا از راست‌گرایان سیاسی حمایت و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کند

 سازمان جهانی کار بخشی از به اصطلاح کمیته کارشناسی منتصب دولت موودی برای تصمیم‌گیری پیرامون متدولوژی محاسبه و تعیین حداقل دستمزد ملی در هند شد. و در این روند، حسابگرانه همه همایش‌های سه جانبه و قوانین موجود، از جمله احکام دیوان عالی را نادیده گرفت.

این «پانزدهمین کنفرانس کار» هند بود که پیرامون شیوه محاسبه حداقل دستمزدها تصمیم گرفت و دیوان عالی با تأییدش به آن شالوده قانونی داد. این به وسیله «هفتمین کمیسیون دستمزد» و «هیأت مشورتی سه جانیه حداقل دستمزد» براساس «قانون حداقل دستمزد» سال ۱۹۴۸ به اجرا گذاشته شد.

کمیته کارشناسی گزارش خود را در ژانویه تسلیم نمود و دولت برای اهداف سیاسی آشکار آن‌را در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹ درست پیش از هفدهمین انتخابات سراسری برای [مجلس] لوک سابها [خانه مردم] منتشر کرد. سازمان جهانی کار خود را در کارزار سیاسی پیش از انتخابات به سود حزب حاکم در هند درگیر نمود.

اما همین سازمان جهانی کار در ۲۱ مارس ۲۰۱۸، درست پیش از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در ۲۰ مه یک کمیته تحقیق تشکیل داد و دولت مادورو را براساس ادعاهای واهی عدم پایبندی به کنوانسیون‌های «آزادی انجمن»، «مشاوره سه جانبه» و به خاطر «افزایش یکجانبه حداقل دستمزدهای کارگران» محکوم کرد. این مداخله سازمان جهانی کار در موضوع سیاسی پیش از انتخابات به سود مخالفان دولت مادورو بود.

سازمان جهانی کار در بیانیه خود مشخصاً به  شکایتی درباره ادعای «حملات، آزار و اذیت، و خشونت و کارزار برای بی‌اعتبار ساختن سازمان کارفرمایان- «فدِکاماراس»-رهبران و وابستگان به آن» اشاره کرد. بنا به گزارش رویترز، سازمان جهانی کار هم‌چنین از فقدان مشاوره با فدِکاماراس پیرامون قوانین و اجرای «تعداد زیادی افزایش در حداقل دستمزد بدون مشاوره با نمایندگان کارفرما و کارگر» اشاره کرد.

خوزه رامون ریورو، معاون وزیر کار ونزوئلا در پاسخ به سازمان جهانی کار گفت: «ما قاطعانه مخالفت خود را با کمیسیون تحقیق علیه دولت ما اعلام می‌کنیم» و «متأسفیم که سخنگوی «فدکاماراس» در کنار جناح غیردمکراتیک اپوزیسون کشور ما برای خربکاری در انتخابات شهری، منطقه‌ای و ریاست جمهوری در ۲۰ مه توطئه می‌کند.»

«فدِکاماراس» (فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و تولید ونزوئلا) انجمن اصلی سرمایه‌داران ونزوئلا است، و از روزهای هوگو چاوز رییس‌جمهور پیشین با رژیم ونزوئلا اختلاف سیاسی داشته است.

«فدِکاماراس» (فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و تولید ونزوئلا) انجمن اصلی سرمایه‌داران ونزوئلا است، و از روزهای هوگو چاوز رییس‌جمهور پیشین با رژیم ونزوئلا اختلاف سیاسی داشته است. در جریان کودتای نافرجام علیه چاوز در آوریل ۲۰۰۲، پدرو کارمونا رییس پیشین فدکاماراس برای دو روز نقش رییس‌جمهور ونزوئلا را به عهده گرفت.

رییس‌جمهور نیکولاس مادورو، راننده سابق اتوبوس که با افتخار می‌گوید یک کارگر-رییس‌جمهور است، علی‌رغم مداخله سیاسی سازمان جهانی کار و تشکیل یک کمیسیون تحقیق درست پیش از انتخابات براساس اتهامات «فدکاماراس، با ۶۷٫۸۴ درصد آراء مجدداً به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در عرض کم‌تر از یک سال پس از انتخابات، توطئه‌گران راست در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ در ونزوئلا دست به کودتا زدند، و خوان گراردو گوایدا رییس مجلس مؤسسان (اکنون منحل)، برخوردار از حمایت آشکار «فدکاماراس» و توطئه‌گران راست جهان به سرکردگی ایالات متحده، خود را «رییس‌جمهور موقت» اعلام و منصوب نمود.

سازمان سندیکایی و دیگر جنبش‌های اجتماعی بسیاری در بخش‌های گوناگون جهان- از جمله مرکز اتحادیه‌های کارگری هند و همه سندیکاهای چپ در هند- CITUکودتای نافرجام و اعلام گوایدا به مثابه «رییس‌جمهور موقت» ونزوئلا را محکوم نمودند.

https://peoplesdemocracy.in/2019/0630_pd/ilo-supports-political-right-wingers-opposes-hike-workers%E2%80%99-wage-venezuela


هم‌چنین نگاه کنید به «دو دوره در تاریخ ILO، امید در مبارزات ماست!»