سرتیتر

نگاهی به سازوکار علمی و غیر سیاسی ققنوس (قسمت دوم) – نیما رامین

phonix_ ghoghnous


نگاهی به سازوکار علمی و غیر سیاسی ققنوس (قسمت دوم)

نیما رامین


نگاهی به سازوکار علمی و غیر سیاسی ققنوس (قسمت اول) – نیما رامین


بنیان‌گذاران ققنوس در اولین گام خود چنین مطرح کردند که ما «غیر سیاسی» و «مستقل» عمل خواهیم کرد. در مقاله پیش رو با نگاهی به عملکرد اخیر ققنوس، این ادعا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مقاله نخست به مسئله علمی بودن ققنوس پرداختیم؛ اکنون در این قسمت به ماهیت «سیاسی و استقلال» این گروه خواهیم پرداخت.

آنچه آشکار است اللهیار کنگر، مدیر پروژه ققنوس مکررا  اعلام کرده که ققنوس «غیر سیاسی» و «مستقل» می‌باشد. او معتقد است نتیجه تحقیقات این گروه به چشم و گوش مردم برسد، اثر بسیار عمیقی در بالا بردن سطح توقعات و مطالبات ایرانیان دارد که نتیجه نهایی‌اش سیاسی است. (1)

برای پرداختن به این موضوع در سه بخش به «اقدامات ققنوس»، «اظهارات کنگرلو» و  موضوع «تئوری جدید رهبری سیاسی» ققنوس می‌پردازیم.

 

علاقه ققنوس برای بازگشت نظام پادشاهی؟!

در نظرسنجی اخیر پروژه ققنوس………….


دریافت متن کامل ار اینجا