تیتر, سرتیتر

داستان واقعی «اف. بی. آی»

mumia_abu_jamal


جاسوسی FBI از مردم دارای سابقه تاریخی است. در این مورد تا وقتی که افراد مورد نظر از کنشگران سیاهپوست بودند، هرگز کسی مخالفت نکرد. سر کلاف انتقادات تنها وقتی باز میشود که به طور استثنایی ثروتمندان سفیدپوست قربانی کنترل و شنود میگردند. این داستان واقعی جاسوسی و جاسوسی FBI است.


 منبع: دنیای جوان

مومیا ابوجمال

تارنگاشت عدالت


 پیشکسوت جنگ ویتنام  آقای «رابرت مولر» از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ ريیس FBI بود. همین امر او را که یک افسر باسابقه نیروی دریایی، یک حقوقدان و کارمند با سابقه دولت بود، واجد بهترین شرایط برای انتصاب به مقام بازرس ویژه میکرد که از جانب وزارت دادگستری ایالات متحده از ماه مه ۲۰۱۷ تا بهار سال جاری مأمور تحقیق در این امر شد که آیا تیم انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیش از پیروزی در ارتباط با روسیه قرار داشته است؟

تحقیقات «مولر» نهایتاً سترون از آب درآمد، زیرا امید حزب دمکرات را برای اجرای روند برکناری ترامپ نقش بر آب کرد.

تحقیقات «مولر» نهایتاً سترون از آب درآمد، زیرا امید حزب دمکرات را برای اجرای روند برکناری ترامپ نقش بر آب کرد. ولی از طرف دیگر ريیسجمهور و اطرافیانش بارها ابراز خشم و ناراحتی کردند که مأمور FBI آقای «مولر» در مورد آنها «جاسوسی کرده است

هر کس که کمی به تاریخ مبارزات آزادیبخش آمریکاییهای آفریقايیتبار آشنا باشد این اتهامات از طرف اردوگاه ترامپ را خیلی مسخره میداند. چرا؟

FBI دهها سال است که وظیفه خود را در این میبیند که از ساختارها و سازمانهای کنشگران سیاهپوست جاسوسی کند.

FBI دهها سال است که وظیفه خود را در این میبیند که از ساختارها و سازمانهای کنشگران سیاهپوست جاسوسی کند. این مورد مثلاً در مورد «مارکوس گاروی» (۱۸۸۷ تا ۱۹۴۰) که هوادار پانآفریقا و مؤسس انجمن بهبود جهانی سیاهان Universal Negro Improvement Association بود و جنبش «بازگشت به آفریقا» را رهبری میکرد، صادق است.

همینطور کنشگر حقوق شهروندی «مارتین لوتر کینگ جونیور» (۱۹۲۹ تا ۱۹۶۸) از طرف سازمان FBI قدم به قدم مورد تعقیب و شنود بود. در اسناد این سازمان که بعدها انتشار یافت، آمده بود که حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا CPUSA «در اوایل دهه ۱۹۶۰ کوشش میکرد پیمانی بین سیاهپوستان و کارگران به وجود آورد تا در این کشور به اهداف خود دست یابد. (…) «مارتین لوتر کینگ جونیور» و سازمانش  وظیفه داشتند این اهداف را تحقق بخشندبرای بدنام کردن عمومی او و تلاشی زندگی خانوادگیاش، FBI ویديویی را که مخفیانه در اتاق هتلی گرفته بود، برای همسر مارتین لوتر، «کورِتا» ارسال نمود.

و همینطور باید از فعالیتهای خرابکارانه FBI که در سطح وسیع در مورد حزب بلاک پانتر  انجام گرفت، نام برد. مورد «فرد هامپتون» (۱۹۴۸ تا ۱۹۶۹) معاون ريیس این حزب در ایلینویس نمونهوار بود. یک جاسوس یا بهتر بگوییم یک آژان پرووکاتور FBI نه تنها نقشه آپارتمان «هامپتون» در شیکاگو را در اختیار اربابان خود نهاد، بلکه برای اطمینان خاطر در نوشابه او دوای خوابآور ريخت تا مطمئن شود هنگام پاتک شبانه FBI به منزل او، «هامپتون» قادر به دفاع از خود نیست. من پس از ۴ دسامبر ۱۹۶۹ شخصاً در اتاق خواب او و رختخواب خونیاش، محلی که او در خواب به قتل رسیده بود، حضور داشتم. با او یک عضو دیگر حزب بلاک پانتر به نام «مارک کلارک» نیز به قتل رسید. «دبورا جانسون»، دوست دختر «فرد»  جان سالم به در برد. او هشت ماهه حامله بود.

جاسوسی FBI از مردم دارای سابقه تاریخی است. در این مورد تا وقتی که افراد مورد نظر از کنشگران سیاهپوست بودند، هرگز کسی مخالفت نکرد. سر کلاف انتقادات تنها وقتی باز میشود که به طور استثنایی ثروتمندان سفیدپوست قربانی کنترل و شنود میگردند. این داستان واقعی جاسوسی و جاسوسیFBI  است.

جاسوسی FBI از مردم دارای سابقه تاریخی است. در این مورد تا وقتی که افراد مورد نظر از کنشگران سیاهپوست بودند، هرگز کسی مخالفت نکرد. سر کلاف انتقادات تنها وقتی باز میشود که به طور استثنایی ثروتمندان سفیدپوست قربانی کنترل و شنود میگردند. این داستان واقعی جاسوسی و جاسوسیFBI  است.

هر کس که بخواهد تصویر دقیقتری به دست آورد خوب است که کتابهای «وارد چرچیل» و «جیم فاندروال» به نام جنگ پنهانی FBI علیه حزب بلاک پانتر و جنبش سرخپوستان آمریکایی (۱۹۸۸/۲۰۰۲) The FBI`s Secret Wars Against the Black Panther Party and the American Indian Movement و همینطور Cointelpro Papers: Documents from the FBI`s Secret Wars Against Dissent in the United States (۱۹۹۰/۲۰۰۲) را مطالعه کند.