تیتر, تاریخی, سرتیتر

جنگ‌افروزی علیه ایران

Trump_Iran_col


تهدیدات علیه ایران از سوی ایالات متحده افزایش مییاید. بخشهایی از دولت ترامپ بر طبل جنگ میکویند و تهدید عملیات خصمانه نظامی علیه ایران شدت مییابد. قابل پیشبینی نبودن حرکتهای دولت ترامپ و علايم متفاوتی که از جناحهای درون دولت بیرون میآید يک جنبۀ  خطرناک به تهدید جنگ در منطقه غرب آسیا میبخشد. روسیه و چین نیز که در کنار ایران ایستاده اند باید برای گردآوردن قدرتهای اروپایی برای کنترل مشترک جنگافروزی ایالات متحده علیه ایران هر کار میتوانند انجام دهند.


منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)

 تارنگاشت عدالت

تحریریه


تهدیدات علیه ایران از سوی ایالات متحده افزایش مییاید. بخشهایی از دولت ترامپ بر طبل جنگ میکویند و تهدید عملیات خصمانه نظامی علیه ایران شدت مییابد.

حمله به دو نفتکش در خلیج عمان در ۱۳ ژوئن دستآویز دیگری برای هدف قرار دادن ایران شده است. دولت ترامپ فوراً ایران را مسؤول حمله معرفی کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده «براساس اطلاعات، سلاحهای به کار گرفته شده، و سطح تخصص لازم برای عملیات» ایران را مقصر دانسته است.

اما، سوءظن قوی وجود دارد که این یک عملیات پرچم دروغین بود (یک عملیات مخفی برای فریفتن و ایجاد ظاهر اینکه مسؤولت آن متوجه یک طرف دیگر است). با شروع از حادثه رسوای خلیج تونکن در سال ۱۹۶۴ که از آن برای آغاز عملیات نظامی علیه ویتنام شمالی استفاده شد، ایالات متحده تاریخی طولانی از اینعملیات پرچم دروغین دارد.

بسیار غیرمحتمل است که ایران در زمانی که شینزو آبه نخستوزیر ژاپن برای بررسی امکان مذاکره بین ایالات متحده و ایران در تهران بود درگیر چنین حملهای بشود. به علاوه، نفتکشهایی که مورد حمله قرار گرفتند، نفت به ژاپن منتقل میکردند.

همچنین میتوان باور کرد که ممکن است نیروهای دیگری در پشت حمله بودند، به ویژه، چون اسرائیل و عربستان سعودی مشتاقند که ایالات متحده دست به حمله نظامی علیه ایران بزند.

دولت ترامپ در یک مسیر تصادم با ایران قرار گرفته است. ترامپ از معامله اتمی، نقشه جامع اقدام مشترک، که آمریکا با چهار عضو دايم دیگر شورای امنیت به علاوه آلمان در زمان ریاست جمهوری اوباما در سال ۲۰۱۵ آنرا با ایران امضاء کرد، خارج شده است. گرچه پنج طرف دیگر توافق و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصدیق نموده اند که ایران به شرایط توافق پایبند بوده است، ایالات متحده به طور یکجانبه از آن خارج شد و تحریمهایی را بر ایران تحمیل کرد.

هدف اصلی تحریمها صنعت نفت ایران و صادرات آن برای فلج کردن اقتصاد ایران است.

 ایالات متحده همچنین یک ناو هواپیمابر اتمی به خلیج فارس فرستاده و بمبافکنهای ب۵۲ را در پایگاه ستاد مرکزی در دوحه مستقر کرده است. پس از حمله به نفتکشها، پنتاگون هزار سرباز دیگر را به غرب آسیا فرستاد.

ایران از سر خم کردن در برابر این تهدیدها و تحریمها امتناع نموده است. ایران به شرکای اروپایی توافق اولتیماتوم داده است که آنها برای حفاظت از توافق و مقابله با تحریمها در عرض ۶۰ روز اقدام نمایند، در صورت قصور، ایران  کاهش پایبندی خود را به شرایط توافقمانند غنیسازی سوخت اتمیآغاز خواهد کرد.

قابل پیشبینی نبودن حرکتهای دولت ترامپ و علايم متفاوتی که از جناحهای درون دولت بیرون میآید يک جنبۀ  خطرناک به تهدید جنگ در منطقه غرب آسیا میبخشد. جان بولتون مشاور امنیت ملی یک مخالف اعلام شده ایران و یک جنگافروز است.

پنتاگون پیرامون چشمانداز خصومتها با ایران محتاطتر و دوراندیشتر بوده است. اما دولت ترامپ، چه در الحاق بلندیهای اشغال شدۀ جولان، چه مشروعیت بخشیدن به شهرکهای غیرقانونی، چشمبسته از اسرائیل حمایت کرده است. اسرائیل که مخالف توافق اتمی ایران بود، آشکارا دولت ترامپ را به شروع عملیات نظامی علیه ایران تشویق میکند. اسرائیل در این بازی، از حمایت عربستان سعودی برخوردار است.

یک حریق نظامی که ایران در کانون آن باشد، پیآمدهای فاجعهباری برای منطقه خواهد داشت. ایران، عراق یا سوریه نیست. ایران منابع هم اقتصادی و هم نظامی برای جنگیدن با تجاوز ایالات متحده را دارد. اگر ایران تنگه هرمز را مسدود نماید، بخش چشمگیری از عرضه نفت جهان متوقف خواهد شد. هر اقدام نظامی علیه ایران کل منطقه را به ورطه درگیری نظامی خواهد انداخت.

دولت ترامپ به تنهایی مسؤول ایجاد این وضعیت خطرناک است.

دولت ترامپ به تنهایی مسؤول ایجاد این وضعیت خطرناک است. دولت ترامپ یک توافق کاملاً خوب با ايران را پاره کرد و دامن زدن به تحریکات در یک منطقه بسیار حساس را پیش گرفته است.

متحدین اروپایی ایالات متحده، که معمولاً قادر به ایستادگی در برابر قدرت مالی و نظامی آمریکا نیستند، باید اکنون حداقل به حاطر منافع خود موضع بگیرند، و مانع یک ماجراجویی نظامی دیگر از نوع عراق بشوند. روسیه و چین نیز که در کنار ایران ایستاده اند باید برای گردآوردن قدرتهای اروپایی برای کنترل مشترک جنگافروزی ایالات متحده علیه ایران هر کار میتوانند انجام دهند.

در ارتباط با هند، دولت موودی باید به خاطر منافع ملی به مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده که هفته آینده به هند سفر خواهد کرد بگوید که هند مخالف هر حرکت تجاوزکارانه علیه ایران است.

۱۸ ژوئن ۲۰۱۹


https://peoplesdemocracy.in/2019/0623_pd/warmongering-iran