سرتیتر

ایران و حمله امپریالیستی! – البناء – احمد مزارعی

dontattac iran


ایران یک هواپیمای غول پیکر جاسوسی امریکا را با موشک بطور شگفت اوری ساقط کرد

ایران تاکید نمود که این هواپیما به مرز های هوائی ایران تجاوز کرده است

ترامپ از ملاقات با ایران دراین موقعیت خطرناک،وحشت دارد،

ترامپ: احتمالا اشتباه انسانی بوده است!!!

سایت البناء متعلق به ناصریستهای لبنان

مترجم:احمد مزارعی،21 جون 2019


محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران:این هواپیما بعد ازنیمه شب از امارات واز فرودگاه «الظفیر»بسوی مرزهای ایران به پرواز درامد ودر ساعت چهار بعد از نیمه شب درخاک ودراسمان ایران ساقط شد، قسمتی از بدنه متلاشی شده این هواپیمای جاسوسی بتوسط سپاه پاسداران حفظ شده است. ایران گزارشی همراه با نقشه وساعت ورود این هواپیمای جاسوسی واخطاری که سپاه پاسداران به هواپیما داده وانها را ازورود به مرزهای ایران منع کرده است ،به سازمان ملل تقدیم داشته است.

از لحظه ایکه خبرساقط شدن هواپیمای جاسوسی امریکا بتوسط سپاه پاسداران منتشر شد جهانیان نفس خودرا درسینه حبس کرده وهمه منتظر عکس العمل فوری امریکا بودند.

این هواپیما یکی از مدرنترین هواپیمائی است که امریکائیها دراطاق عملیاتی الکترونیکی خود دراختیار دارند ، وزن ان 15 تن وباسرعت ششصد کیلومتر درساعت پرواز میکند وتا ارتفاع پانزده کیلومتر در فضا به عملیات جاسوسی ، عکسبرداری ومراقبت ، وهمچنین به تحلیل صدا وتصویر وارسال انها وهمچنین به به فرماندهی عملیات گوناگون نیز میپردازد، این هواپیما همچنین رادار گریز نیز میباشد . قیمت این هواپیما به دویست وپنجاه ملیون دلار میرسد ، این هواپیما بوسیله یک موشک زمین به هوای ساخت ایران ساقط گردید ، درگذشته درمورد توانائیهای این موشک واینکه میتواند دراینچنین ارتفاعی هواپیمای دشمن را ساقط کند اطلاعاتی داده نشده بوده است.

    محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران:این هواپیما بعد ازنیمه شب از امارات واز فرودگاه «الظفیر»بسوی مرزهای ایران به پرواز درامد ودر ساعت چهار بعد از نیمه شب درخاک ودراسمان ایران ساقط شد قسمتی از بدنه متلاشی شده این هواپیمای جاسوسی بتوسط سپاه پاسداران حفظ شده است. ایران گزارشی همراه با نقشه وساعت ورود این هواپیمای جاسوسی واخطاری که سپاه پاسداران به هواپیما داده وانها را ازورود به مرزهای ایران قبل از شلیک موشک ،منع کرده است ،به سازمان ملل تقدیم داشته است.

دراین رابطه دونالد ترامپ ، همه فرماندهان نظامی ارتش و مستشارامنیت ملی خود جان بولتون را به حضور طلبیده وابتدا چنین وانمود کرد که باید به اقدام ایران پاسخ بدهد اما ازاین نیت خود عقب نشینی کرده وبه سخنانی پرداخت که حالت ارامش وبه دور از خشونت وخطرناک بودن اوضاع را تداعی مینمود،وی اشاره کرد که هیچیک از نیروهای امریکائی اسیب ندیده اند.وی ادامه داد که این اقدام ایران عامدانه نبوده وفرماندهی عملیات در ایران تصادفا ارزیابی اشتباهی از سیسنم موشکی داشته اند.

در پایتخت های کشورها جهان ترس از اینکه این زدوخورد منجر به یک درگیری بزرگ میان ایران وامریکا شود ، همه را فرا گرفت وهمگان دعوت به ارامش کرده واخطار ازاینکه این درگیری عواقب شومی برای اوضاع اقتصادی وسیاسی جهان دربر خواهد داشا ، بخصوص اینکه درمنطقه ای اتفاق افتاده مرکز بازارنفت جهانی میباشد ونیروهای نظامی که درانجا متمرکز شده اند میتواند به تخریب جهانی منجر گردد.

دراین میان موسکو پیشدستی کرده واززبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اخطارداد که امریکا نباید دراین موقعیت عجولانه اقدام نماید وهمچنین از ایران نیز خواست که ارامش خودرا حفظ نماید، بویژه اینکه بزودی قراراست جلسه ای با حضور مستشار امنیت ملی امریکا جان بولتون ، ومستشار امنیت ملی روسیه نیکولای پاتروشیف، در شهر قدس اشغالی برگزار شود که اسرائیلیها نیز شرکت خواهند داشت واوضاع درسوریه وچگونگی جلوگیری از درگیری میان طرفهای مختلف از نظر امنیتی ونظامی مورد بررسی قرارخواهد گرفت.