تیتر, تاریخی, سرتیتر

چرا اسرائیل می‌خواهد ایران را نابود کند؟

netanjahu1


چشمانداز روابط پُرمنفعت با اسرائیل بدون تردید به توضیح این کمک میکند که چرا دولتهای غیردمکراتیک خلیج، همانطور که «تامارا ناصر» در انتفاضه الکترونیک نوشت برای قربانی کردن فلسطینیها در ازدواج با اسرائیلازدواجی که ایالات متحده عاقد آن استبا هم مسابقه گذاشته اند. تهاجم سیاسی و اقتصادی علیه ایران، و همچنین هر گونه حمله نظامی علیه آن، اگر صورت بگیرد، فقط جنگ برای آینده ایران نیست. این یک جنگ برای کل منطقه است.


منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا

نویسنده: گِرِگ شوپک

تارنگاشت عدالت


 

 

این روزها درباره امکان یک جنگ به سرکردگی ایالات متحد علیه ایران تفسیرهای زیادی نوشته میشود. البته،

حقیقت این است که در حال حاضر جنگ علیه ایران جریان دارد. و این جنگی است که بسیار زیاد به منافع اسرائیل خدمت میکند.

حقیقت این است که در حال حاضر جنگ علیه ایران جریان دارد. و این جنگی است که بسیار زیاد به منافع اسرائیل خدمت میکند.

دولت ایالات متحده درگیر یک جنگ اقتصادی علیه ایران است و در عینحال براساس ادعاهای بیپایه از قبیل «ایران روزی به سلاحهای اتمی دست خواهد یافت»، «ایران موتور خشونت در خاورمیانه است»، و «احتمالاً حملات علیه «منافع» ایالات متحده یا متحدین آنرا آغاز خواهد کرد»، موقعیت نظامی خود را علیه آن کشور تشدید مینماید.

این مانورها باید در ارتباط با شيوهها و راههایی درک شود، که ایران به مثابه یک مانع در برابر اهداف طبقه حاکم ایالات متحده در خاورمیانه و علیه منافع مشترک آن با طبقه حاکم اسرائیل عمل میکند.

برنامهریزان آمریکایی و اسرائیلی اصولاً به این دلیل از ایران متفرند که یک قدرت منطقهای مستقل است. ایران سیاست نظامی و خارجی نیرومندی دارد که شامل ارايه حمایت مادی به مقاومت فلسطین در برابر اسرائیل و برای دفاع حزبالله لبنان در برابر تجاوزات ایالات متحدهاسرائیلاز جمله در برابر حملات مشترک آمریکااسرائیل در ۱۹۸۲ و ۲۰۰۶ میشود.

حمایت ایران در کمک به مقاومت حزبالله در پایان دادن به اشغال لبنان به وسیله اسرائیل حیاتی بود.

حمایت ایران در کمک به مقاومت حزبالله در پایان دادن به اشغال لبنان به وسیله اسرائیل حیاتی بود.

گرچه در سالهای اخیر اسرائیل به حمله نظامی علیه ایران نزدیک شده و در فوریه پیشهاد کرد ایالات متحده آنرا انجام دهد، به نظر میرسد که در لحظه اسرائیل ترجیح میدهد ایالات متحده دست به بمباران و یا حمله به ایران نزند، زیرا حزبالله قادر خواهد بود در پاسخ لطمه بزرگی به اسرائیل وارد آورد.

اسرائیل یه جای آن امیدوار است که تحریمها تا جایی موجب خفگی اجتماعیافتصادی بشوند که حکومت ایران سرنگون شود یا کنترل خارجی حتا بیشتری از آنچه معامله اتمی به آن تحمیل کرد (معاملهای که ایران به آن پایبند مانده، اما ایالات محده سال گذشته از آن خارج شد)، بپذیرد.

ایران اکنون میگوید اگر ادامه تحریمها مانع استفاده آن از منابع طبیعیاش بشود از قرارداد خارج خواهد شد.

تضعیف کردن ایران، با هدف تغییر رژیم، مدتطولانی است که هدف اصلی اسرائیل بوده، و با سیاستهایی مانند ترور دانشمندان اتمی ایران برجسته شده است.

ایران طی ۱۶ سال گذشته به بمب اتمی نزدیک نبوده و شواهد نشان میدهند که چیزی نزدیک به آنرا ندارد. حملات اسرائیل به سوریه بخشاً در ارتباط با ایران است. دولت سوریه برای مسلح نمودن فلسطینیها و حزبالله با ایران شریک است. حزب بعث سوریه در مقابله نظامی با اسرائیل تاریخگرچه نامتوازنخود را دارد.

اسرائیل، البته بدون توجه به اینکه دونالد ترامپ چه میگوید، بلندیهای جولان سوریه را نیز در اشغال دارد، و با مسلح نمودن گروههای مخالف دولت و بمبارانهای مرگبار علیه موضع ایران و حزبالله در سوریه سیاست استعماری خود را تشدید نموده است.

افزون بر این، تهدیدات علیه ایران لازم است در دورنمای اتحاد ضدایرانی که بین ایالات متحده، اسرائیل، و چندین دیکتاتوری هوادار آمریکا در خاورمیانهعمدتاً عربستان سعودی و امارات متحده عربیتشکیل شده، ديده شود.

همانطور که «آدام انتوس» در نیویورک تایمز خاطرنشان کرد،

بلندپروازی مرکزی دولت بنیامین نتانیاهو این بوده است که «آرمان فلسطین را از مرکز توجه جهان خارج نماید و با عربستان سعودی و امارات متحده عربی یک ائتلاف برای جنگ با ایرانکه دیرزمانی است از حزبالله در لبنان و از حماس در غزه حمایت میکندتشکیل دهد

بلندپروازی مرکزی دولت بنیامین نتانیاهو این بوده است که «آرمان فلسطین را از مرکز توجه جهان خارج نماید و با عربستان سعودی و امارات متحده عربی یک ائتلاف برای جنگ با ایرانکه دیرزمانی است از حزبالله در لبنان و از حماس در غزه حمایت میکندتشکیل دهد

رهبران امارات متحده عربی و عربستان سعودی گفته اند که آنها ایران را مشکل میدانند. و هر دو کشور «در پشت صحنه با موسادسازمان جاسوسی اسرائیلعلیه ایران کار میکنند.

چون این اقدامات علیه ایران در پیوند با آرمان فلسطین قرار دارند، این توطئهها را همچنین باید در چهارچوب «معامله نهایی»-پیشنهادی جرد کوشنر داماد ترامپ برای حل مسأله فلسطین، قرار داد. هدف «بسته صلح» این است که هم آرمان ملی فلسطین را برای همبشه خاموش کند و هم ایران را خنثا نماید.

ناپدید کردن فلسطین

گزارشها میگویند پیشنهاد در صدد است «کنترل اراضی مورد اختلاف را به اسرائیل واگذار نماید»، و حق حاکمیت فلسطین، حق آوارگان فلسطیی به بازگشت را انکار نموده و به فلسطینیها اراضی غیرمرتبط با هم بدهد.

نقشه سعی دارد با استفاده از پولی که ایالات متحده امیدوار است از دولتهای متحد خود در منطقه دریافت کند بخشهایی از جامعه فلسطین را تطمیع نماید. و امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای پذیرش اين معاملۀ مضحکِ غیرعادلانه، برای حذف مسأله فلسطین و شکلگيری کامل محور ضدایرانی ایالات متحدهاسرائیلدولتهای خلیج، به تشکیلات خودگران فلسطین فشار وارده کرده اند.

یک تجلی دیگر این اتحاد ضدایرانی حمایت اسرائیل از حمله به یمن به وسیله ائتلاف ایالات متحدهعربستان سعودیانگلستانامارات متحده عربیکانادا استجنگی که متحدین حوثی ایران را هدف گرفته و آن کشور را با بدترین بحران انسانی روبهرو نموده است.

اسرائیل اطلاعات در اختیاز اعضای این ائتلاف قرار داده است. امارات متحده عربی تجهیرات نظامی از اسرائیل دریافت کرده است. و از مهمات ساخت اسرائیل در حمله به یمن استفاده شده است.

این فروشها، در کنار مبالغ وقیحانهای که طی معاملات تسلیحاتی ایالات متحده با عربستان سعودی و اسرائیل منتقل شده اند، تأیید میکنند که در تجاوزگری ایالات متحدهدولتهای خلیجاسرائیل علیه ایران موضوع فقط بر سر سیاست نیست، بلکه همچنين بر سر یک نظام اقتصادی است که در آن طبقات حاکمه این کشورها خود را به هزینه فلسطینیها و ديگر خلقهای محروم و استثمارشونده ثروتمندتر میکنند.

چشمانداز روابط پُرمنفعت با اسرائیل بدون تردید به توضیح این کمک میکند که چرا دولتهای غیردمکراتیک خلیج، همانطور که «تامارا ناصر» در انتفاضه الکترونیک نوشت برای قربانی کردن فلسطینیها در ازدواج با اسرائیلازدواجی که ایالات متحده عاقد آن استبا هم مسابقه گذاشته اند.

تهاجم سیاسی و اقتصادی علیه ایران، و همچنین هر گونه حمله نظامی علیه آن، اگر صورت بگیرد، فقط جنگ برای آینده ایران نیست. این یک جنگ برای کل منطقه است.

 برگرفته از: انتفاصه الکترونیک

https://www.cpa.org.au/guardian/2019/1873/15-israel.html