رسانه ها

انتخابات پارلمان اتحادیۀ اروپایی

انتخابات برای به اصطلاح پارلمان اتحادیۀ اروپایی فقط یک سیرک است. این «پارلمانی» است با قدرت‌ بسیار محدود، و اگر قرار بشود قدرت بیش‌تری به آن داده شود از آن برای تقویت بیش‌تر نیروهای ادغام‌گرا و سلب بیش‌تر قدرت از نهادهای ملی استفاده خواهد شد. این پارلمان دروغین یک پوشش و ظاهر‌سازی برای نشان دادن وجود دمکراسی در درون ساختارهای فراملی اتحادیۀ اروپایی و دامن زدن به این توهم است که از طريق این ساختارهای امپریالیستی می‌توان تغییر به وجود آورد.


منبع: صدای سوسیالیستی
تارنگاشت عدالت


انتخابات برای به اصطلاح پارلمان اتحادیۀ اروپایی فقط یک سیرک است. این «پارلمانی» است با قدرت‌ بسیار محدود، و اگر قرار بشود قدرت بیش‌تری به آن داده شود از آن برای تقویت بیش‌تر نیروهای ادغام‌گرا و سلب بیش‌تر قدرت از نهادهای ملی، مانند مجلس نمایندگان ایرلند، استفاده خواهد شد.

این «پارلمانی» است که رییس آن دو بار از کودتا‌های نافرجام در ونزوئلا و سرنگون نمودن دولت دمکراتیک آن کشور حمایت کرده است.

این «پارلمانی» است که رییس آن دو بار از کودتا‌های نافرجام در ونزوئلا و سرنگون نمودن دولت دمکراتیک آن کشور حمایت کرده است.

این پارلمان دروغین یک پوشش و ظاهر‌سازی برای نشان دادن وجود دمکراسی در درون ساختارهای فراملی اتحادیۀ اروپایی و دامن زدن به این توهم است که از طريق این ساختارهای امپریالیستی می‌توان تغییر به وجود آورد.

«پارلمان» اتحادیۀ اروپایی گورستان سیاستمداران مطرود و جایی است که چهره‌های مطرود نظام در آن استراحت نموده و مزایای هنگفت دریافت می‌کنند.

آن‌ها می‌توانند در گوشه و کنار جهان به مثابه هيأت‌های نمایندگی اتحادیۀ اروپایی جفتک بیندازند و ببینئد در آن سوی مدار قطب شمال موش‌های صحرایی چگونه پرورش داده می‌شوند، یا به کشورهای دور دست بروند و برای بومیان درباره مزایای «ارزش‌های دمکراتیک» سفید اروپایی سخنرانی کنند. موافقت‌نامه‌های تجاری اتحادیۀ اروپایی موجب خسارات اقتصادی عظیمی به کشورهای فقیر می‌شود، در حالی‌که ناتو- بازوی مسلح اتحادیۀ اروپایی- و استراتژی نظامی در حال ظهور خود آن کشورها را نابود می‌نمایند، منابع مردم را غارت می‌کنند.


https://socialistvoice.ie/2019/05/vote-left/

——————————————-
عدالت: نگاه کنید به:
۱- «چه کسانی به آستان ليندبلاند‌ها می‌شتابند؟»
http://www.edalat.org/sys/content/view/11639/5/

۲- «ریاکاری اتحادیۀ اروپایی در همه‌پرسی کاتالان و کوزوو»
http://www.edalat.org/sys/content/view/11706/5/

۳- «EU جای انترناسیونالیست‌ها نیست»
http://www.edalat.org/sys/content/view/10808/5/