پرش به محتوا

دویست و یکمین سالگرد تولد کارل مارکس – احمد پوری

marx_stern_sw


احمد پوری


Ahmad_Pouri_Kپنجم آوریل 2019 دویست و یکمین سالگرد تولد کارل مارکس است. او در نظرسنجی بی بی سی در سال 1999 بعنوان بزرگترین اندیشمند هزاره دوم با فاصله زیادی از انشتین و نیوتن اول شد. در نظر سنجی سال 2005 بعنوان بزرگترین فیلسوف تاریخ انتخاب شد.! ه

اخیرا طبق تحقیقات تیمی از محققان و دانشمندان اطلاعات از دانشگاه ایندیانا و بلومینگتون، کارل مارکس تأثیرگذار ترین محقق در تاریخ است! ه
امتیاز مارکس بعنوان یک محقق بیش از 22 برابر میانگین شاخص (اچ) سایر دانشمندان و محققان در تاریخ بود. ه
این مقایسه در بین 35000 دانشمندان برجسته انجام پذیرفت که نفر اول کارل مارکس، نفر دوم زیگموند فروید و نفر سوم ادوارد ویتن فیزیکدان برجسته و زنده است! ه
نتایج این تحقیقات در ششم نوامبر سال 2013 منتشر شد. ه

تلاش بی پایان نخبه گان حاکم برای دفن کردن اندیشه های مارکس به همراه جسم مارکس
اندیشمندان و آکادمسین های نظام سرمایه داری بطور دائم، بویژه در دوران بحرانهای ساختاری نظام سرمایه داری تلاش می کنند خبر مرگ حتمی و قطعی مارکس را به قربانیان نظام سرمایه داری بدهند تا دیگر کسی در مبارزه علیه نظام سرمایه داری از مارکس الهام نگیرد!… ولی در هر بحرانی در نظام سرمایه داری مارکس از قبر بیرون می آید و در خیابانها و اطاقهای فکر و استراتژی و برنامه ریزی با مبارزان و قربانیان نظام حاکم همفکری و همراهی می کند… پرسیدنی استکه متفکران نظام سرمایه داری چرا هرگز دغدغه اینرا ندارند که بطور مرتب مژده مرگ تئوریسین های مهم نظام سرمایه داری را بدهند؟… تاریخ مصرف اندیشه های تئوریسین های بازار آزاد، رقابت آزاد، عدم دخالت دولت در اموراقتصادی… در عمل سپری شده و نمی توان در کالبد مرده این تئوریها روح نوین دمید… جرج بوش و دونالدترامپ بزرگترین متولیان معبد کاپیتالیسم و بازار آزاد و رقابت آزاد در عصر حاضر هستند، هر دو بزرگترین دخالت تاریخی دولت در امور اقتصادی را سازماندهی و عملی کرده اند و اجازه ندادند بازار آزاد و رقابت آزاد اقتصاد ناکارآمد امریکا را به آشغالدانی تاریخ بسپارد!…
در کنفرانسی که بعد از بحران اقتصادی نظام سرمایه داری در آمستردام برگزار شده بود، شرکت کردم. آنجا آقای آرنولد هیرچه یکی از اقتصاددانان بنام هلند می گفت، تئوریها و آنالیزهای مارکس آنقدر بروز است که انگار دیشب تمامی اخبار بحران مالی نظام سرمایه داری را خوانده و برای امروز آنالیز و مقلات خود را در باره بحران مالی نوشته است! اندیشمندان و اقتصاددانان برتر برای درک معضلات امروز به مشورت مارکس نیازمند هستند!… ه

داستان مرگ مارکس و خدا از زبان استیفان مزاروش
مزاروش در یکی از ویدئوهایی که در اینترنت منتشر کرده می گوید: بیش از چهل سال است که یک مجله را در کیف همراه خودم حمل می کنم. این مجله معتبر تایمز است که 94 سال بعد از مرگ مارکس تازه کشف کرده بود که مارکس مرده و در صفحه اول تایمز این خبر را نوشته بودند! نظام سرمایه داری و رسانه ها و نخبه گان حاکم دائم تلاش می کنند به همه بقبولانند که خیالتان راحت باشد مارکس مرده است!… مزاروش با طنز خاصی داستان زیر را نقل می کند: روزی یکی از دانشجویان در دانشگاه پادوا بر دیوار دانشگاه می نویسد: «خدا مرد!» نیچه
روزیکه نیچه مرد دانشجوی دیگری می رود روی آن شعار خط می زند و زیرش می نویسد: » نیچه مرد!» خدا
مزاروش می گوید کاپیتالیسم سالهاست که تلاش می کند مرگ مارکس را به بشریت بقبولاند، به همین دلیل در هر فرصتی می نویسد: «مارکس مرد» کاپتالیسم … بعد از بحران اخیر نظام سرمایه داری مارکس دوباره زنده شده و از قبر بیرون آمده تا با مبارزان علیه نظامهای دیکتاتوری و سرمایه داری همفکری و همراهی کند به همین دلیل من می خواهم جمله نادرست «مارکس مرد!» را اصلاح کنم و بنویسم: «کاپیتالیسم مرد!» مارکس… ه
بی جهت نیست که نئوفاشیستها در تمام جهان مدعی هستند تا زمانیکه مارکسیسم فرهنگی در گوشه ای از جهان به حیات خود ادامه دهد نظام سرمایه داری با مشکلات جدی روبرو خواهد شد!… از نظر نئوفاشیستهای اروپا و امریکا و فرشگردیهای ایران ریشه تمامی مشکلات جهان از مارکسیسم فرهنگی است!… به نظر آنها جنگها و فاشیسم و شکاف فزاینده فقر و ثروت … مسئله مهمی نیستند، خطر مهم مارکسیسم است!… بیش از 60 سال کتابها و تئوریهای کارل پوپر در جهت نابودی مقاومت و تسلیم کردن قربانیان، به محبوب ترین کتابهای آموزشی نظام حاکم در جوامع کاپیتالیستی غرب تبدیل شده بود. پوپر به قربانیان نظام هشدار می دهد که جستن راه حل در درون قفس نظام سرمایه داری موجود است نه در بیرون آن! پوپر در جهاد ضد مارکسیستی خود می نویسد: » سعادت مردم را خواستن شاید ترسناکترین آرمانهای سیاسی باشد!» ه
صفحه 359 کتاب تاریخ فلسفه قرن بیستم اثر کریستیان دولا کامپانی، ترجمه باقر پرهام
بزبان دیگر مارکسیستها از آنجا که سعادت مردم را می خواهند خطرناکترین موجودات کره زمین هستند! ه
جمله پوپر ناقص است، اگر می گفت مارکسیستها خطرناکترین موجودات کره زمین علیه نظام سرمایه داری و شرکتهای چندملیتی و بانکها و میلیاردراهای جنگ افروز و غارتگر جهان هستند می توانستیم با او همنظر باشیم… ه

مارکس تا کی زنده خواهد ماند؟
پرواضح است که منظور جسم مارکس نیست بلکه افکار و تئوریهای اوست.ه
تا زمانیکه تئوریهای مارکس بدرستی و بشیوه علمی علت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نظامهای موجود را را تبیین می کند، تمامی تلاشهای نخبه گان حاکم علیرغم اینکه بهترین مغزهای روشنفکران و آکادمسین ها را کرایه کرده اند در رویای دفن کردن اندیشه های مارکس شکست خواهند خورد! ه

تازمانیکه ما در هندسه دو بعدی فیثاغورث کار می کنیم قوانین حاکم بر این علم پایدار خواهد ماند! حتی صد میلیارد سال دیگر در هندسه دو بعدی فیثاغورث دو خط موازی همدیگر را قطع نمی کنند و یا دو خط عمود بر یک خط با هم موازی هستند و هرگز همدیگر را قطع نمی کنند. به محض اینکه به هندسه ریمانی یا لباچفسکی قدم بگذاریم دو خط موازی همدیگر را قطع می کنند و قوانین هندسه فیثاغورث دیگر صادق نیستند و به ما در حل مسائل کمک نمی کنند! … ه

تحقیقات مارکس هم زمانی ناکارآمد خواهد شد که بشریت نظام سرمایه داری را پشت سر گذاشته باشد! تا زمانیکه نظام سرمایه داری هست تئوریهای مارکس کهنه نخواهد شد زیرا ریشه و سلولهای تشکیل دهنده این نظام و مهمترین تضادهای درونی آنرا بدرستی دریافته و راه رهایی بشریت از مرداب سرمایه داری را در خطوط کلی آن نشان داده … ه
بقول خود مارکس فلسفه زمانیکه محقق شود، مرتفع شود!ه

اخیرا تیمی از محققان و دانشمندان اطلاعات از دانشگاه ایندیانا و بلومینگتون، فکر می کنند راهی برای مقایسه علمی دانشمندان در رشته های مختلف پیدا کرده اند و به گفته آنها، تأثیرگذار ترین محقق در تاریخ کارل مارکس است! ه
امتیاز مارکس بعنوان یک محقق بیش از 22 برابر میانگین شاخص (اچ) سایر دانشمندان و محققان در تاریخ بود. اما در رشته اقتصاد 11 برابر میانگین اقتصاددانان بود. ه
این مقایسه در بین 35000 دانشمندان برجسته انجام پذیرفت که نفر اول مارکس، نفر دوم فروید و نفر سوم ادوارد ویتن فیزیکدان برجسته و زنده است! ه
نتایج این تحقیقات در ششم نوامبر سال 2013 منتشر شد. برای آگاهی بیشتر از متد بررسی می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید.

Karl Marx Is the World’s Most Influential Scholar
https://www.smithsonianmag.com/…/karl-marx-is-the-worlds-m…/

حتی مجله وزارت امورخارجه خارجه امریکا معروف به «فارین آفرز» در ماه آگوست 2018 در باره حقانیت تئوریهای مارکس می نویسد: ه
نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داری مایلند که تحولات اخیر را به عنوان وقایع فراموش نشدنی از وعده های آشفته و عملی نشده نظام سرمایه داری ارزیابی کنند. اما تحولات اخیر نظام سرمایه داری مارکس را متعجب نخواهند کرد! او پیش بینی کرد که منطق درونی نظام سرمایه داری در طول زمان منجر به افزایش نابرابری، بیکاری مزمن و بی کفایتی، دستمزدهای راکد، تسلط شرکت های بزرگ و قدرتمند، به آفریدن یک گروه نخبه قدرتمند منجر خواهد شد که قدرت آن مانع پیشرفت اجتماعی خواهد شد. در نهایت، ترکیبی از این مشکلات موجب بحران عمومی شده و سرانجام به انقلاب منتهی خواهد شد…

Marxist World
What Did You Expect From Capitalism?
By Robin Varghese
https://www.foreignaffairs.com/…/w…/2018-06-14/marxist-world

حتی آلن گرینسپن بعنوان مقتدرترین رئیس بانک مرکزی امریکا و متولی معبد کاپیتالیسم و خزانه داری آن بعد از بحران اقتصادی نظام سرمایه داری به شکست ایدئولوژی مقدس بازار آزاد و رقابت آزاد و حقانیت مارکس در نقد آنها اعتراف کرد. او پنج بار پشت سرهم از زمان رونالد ریگان تا اواسط کابینه دوم جرج بوش به سمت رئیس بانک مرکزی ایالات متحده انتخاب شد! از اوت ۱۹۸۷ تا فوریه ۲۰۰۶ در این مقام بود! قبل از آنهم در هیت مدیره بسیاری از شرکتها و بانکهایی مانند جی پی مورگان و جنرال فوردز بود… ه

در یادداشتهای زیر پیوند تعدادی از مقالاتی را به حقانیت مارکس اذعان کرده اند می توانید ملاحظه بفرمائید


Karl Marx Voted “Greatest Philosopher of All Times”
http://www.laborstandard.org/New_P…/Prolabor_philosopher.htm

Marx the millennium’s ‹greatest thinker›
http://news.bbc.co.uk/2/hi/461545.stm
Revolutionary writer Karl Marx has topped a BBC News Online poll to find the greatest thinker of the millennium.

The top 10:
1 Karl Marx,
2 Albert Einstein,
3 Sir Isaac Newton,
4 Charles Darwin,
5 St Thomas Aquinas,
6 Stephen Hawking,
7 Immanuel Kant,
8 Rene Descartes,
9 James clerk Maxwell,
10 Friedrich Nietzsche

BBC News Online readers from across the world took part in the millennium poll. … his work as a philosopher, social scientist, historian and a revolutionary is respected by academics today.

Dag Thoresen from Norway, said: «Karl Marx has inspired thousands of liberation struggles. He was the father of modern political thinking.»
And Jyotsna Kapur from the USA said: «Marx analysed best the working of capitalism. Given that that is the system that characterises the world at the end of the twentieth century his work is as relevant to understanding the world we live in as it was for understanding the nineteenth century.»

THE RETURN OF KARL MARX
http://www.newyorker.com/…/19…/10/20/the-return-of-karl-marx
“The longer I spend on Wall Street, the more convinced I am that Marx was right…I am absolutely convinced that Marx’s approach is the best way to look at capitalism.”
These words were quoted from an economist at “a big Wall Street investment bank” in an article in the New Yorker magazine nearly ten years ago, in October 1997.

Why Marx Was Right by Terry Eagleton – review
https://www.theguardian.com/…/why-marx-was-right-eagleton-r…

Marx wins In Our Time’s Greatest Philosopher vote
Press Releases BBC
http://www.bbc.co.uk/…/pressreleases/stories/2005/07_july/1…
Nominee % Accepted votes
1. Marx 27.93%
2. Hume 12.67%
3. Wittgenstein 6.80%
4. Nietzsche 6.49%
5. Plato 5.65%
6. Kant 5.61%
7. Aquinas 4.83%
8. Socrates 4.82%
9. Aristotle 4.52%
10. Popper 4.20%

Marx was right Alan Woods 2011
http://www.marxist.com/marx-was-right.htm
Alan Woods 16 November 2011

Marx voted top thinker
https://www.theguardian.com/media/2005/jul/14/radio.books

The New Yorker discovers Marx
https://www.worldsocialism.org/…/…/new-yorker-discovers-marx

The rediscovery of Karl Marx
http://www.marcellomusto.org/index.php…

Karl Marx Yesterday and Today
http://www.newyorker.com/…/10/10/karl-marx-yesterday-and-to…

The return of Karl Marx
Fred Weston 23 October 2008
http://www.marxist.com/retorn-of-karl-marx-oct-2008.htm

Top Marx why the public voted Karl greatest philosopher
http://www.sussex.ac.uk/newsan…/pressrelease/…/media494.html

The Return of Karl Marx
http://bigthink.com/articles/the-return-of-karl-marx

The Revenge of Karl Marx
What the author of Das Kapital reveals about the current economic crisis
https://www.theatlantic.com/…/the-revenge-of-karl-m…/307317/

The re-return of Karl Marx
https://socialistworker.org/20…/…/30/the-return-of-karl-marx

Marx Was Right: Five Surprising Ways Karl Marx Predicted 2014
From the iPhone 5S to corporate globalization, modern life is full of evidence of Marx’s foresight
http://www.rollingstone.com/…/marx-was-right-five-surprisin…

Karl Marx Was Right
Capitalism post-2008 is falling apart under the weight of its own contradictions

Tuesday 9 April 2013, 2.49pm | VIDEO NOW ONLINE
http://www.intelligencesquared.com/events/karl-marx/

عکس های مجسمه کارل مارکس و فردریش انگلس و عکس جمله معروف مارکس » فیلسوفان جهان را تفسیر می کنند در حالیکه هدف تغییر آن است» در دانشگده فلسفه برلین از احمد پوری است. در یک کنفرانس بین المللی پناهندگی و حقوق بشر به مدت یک هفته در برلین شرکت کرده بودم در اوقات فراغت تعداد زیادی عکس از جمله این عکس ها و عکسهایی از یادمان قتل روزا لوکزامبورگ گرفتم… ه

این یادداشت را دو سال پیش نوشته بودم که اکنون کمی آنرا بروز کردم

پنج سال پیش در این روز یادداشت زیر را نوشته بودم. خواندن آنرا بدوستان ارجمند پیشنهاد می کنم تا با ابعاد بسیار مهم و انسانی زندگی مارکس آشنا شوند و علت خشم و غضب نظام سرمایه داری و تئوریسن هایش را از مارکس بهتر درک کنید… ه

مارکس، عشق و از خودبیگانگی
به مناسبت تولد مارکس … نکاتی که هنوز بشریت می تواند از مارکس یاد بگیرد!ه

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/871166806235889

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: