تیتر, سرمقاله, سرتیتر

تا بازستاندن آخرين وجب از خاک سوريه!

 


منبع: دنیای جوان

 تارنگاشت عدالت

Hassan Hassan

مصاحبه با سرلشگر حسن حسن، ريیس شعبه سیاسی ارتش سوریه

س: ارتش سوریه رفته رفته در طول جنگ در مورد روند جنگ رسماً به موضعگیری پرداخت. مدتهای مدیدی روابط عمومی برای ارتش غیرقابل تصور بود. آیا حضور شما به عنوان ريیس شعبه سیاسی ارتش سوریه در مقابل ارباب جراید پاسخی به تبلیغات دشمن است؟

پ: جنگ معمولاً در سطوح مختلفی صورت میگیرد. در کنار ابزار نظامی و اقتصادی، مخالفین سوریه از رسانهها به عنوان عنصر مرکزی در عملیات جنگی استفاده میکنند. و در این میان امپراتوری گستردهای از کانالهای تلویزیونی و فرستندههای رادیويی و پلاتفرمهای اینترنتی در اختیار غرب و قطر و عربستان سعودی و ترکیه قرار دارد.

virgul_a

به کمک گزارشدهی یکطرفه و ساده شده، تصویری مخدوش از بحران کشور ما ارايه میشود. دشمن به کمک پخش هدفمند اطلاعات غلط کوشش میکند تا مردم سوریه را برای سرنگونی خشونتآمیز رهبری سوریه و تلاشی کشور بسیج نماید.

 

به کمک گزارشدهی یکطرفه و ساده شده، تصویری مخدوش از بحران کشور ما ارايه میشود. دشمن به کمک پخش هدفمند اطلاعات غلط کوشش میکند تا مردم سوریه را برای سرنگونی خشونتآمیز رهبری سوریه و تلاشی کشور بسیج نماید. هدف آنها این است که حتیالامکان مردم سوریه را به راهی هدایت کنند که از حمایت دولت و ارتش سوریه دست بردارند. در سال ۲۰۱۳ در گزارشی از فرستنده رادیويی اردنی Monte Carlo Doualiya آمده بود که شورشیان بخشی از پایتخت را تسخیر نموده اند و اکنون به سمت مرکز شهر در حرکتند. دمشق در آستانه سقوط قرار گرفته. در این لحظه من در خودرو اداری خود نشسته بودم و از پل ویکتوریا در قلب دمشق عبور میکردم و با تلفن به اطلاع فرستنده رساندم که زندگی در پایتخت بر روال همیشگی خود میگذرد.

سیل تحمیق و دستکاری

دستکاری و تحمیق انظار عمومی اول با زبان آغاز میشود. گروههایی که در کشور ما با اعمال خشونت کوشش میکنند دولت را سرنگون کنند همیشه «اپوزیسیون مسلح» نامیده میشوند. این برچسب دو طرح را مخلوط میکند که مغایر یکدیگر است: طرح نظامی و طرح سیاسی. در حالیکه معمولاً یک اپوزیسیون خود را در احزاب سازماندهی میکند و در چارچوب قواعد یک سیستم سیاسی علیه دولت فعالیت مینماید، گروههای مسلح برای رسیدن به اهداف سیاسی خود خارج از چارچوب قانون عمل میکنند.

virgul_a

هیچ دولتی در جهان نخواهد پذیرفت که شهروندانش خود را مسلح کنند و با خشونت علیه نیروهای انتظامی کشور دست به اقدام بزنند، سوءقصد انجام دهند و مالکیت خصوصی و دولتی را نابود سازند.

هیچ دولتی در جهان نخواهد پذیرفت که شهروندانش خود را مسلح کنند و با خشونت علیه نیروهای انتظامی کشور دست به اقدام بزنند، سوءقصد انجام دهند و مالکیت خصوصی و دولتی را نابود سازند. اروپايیان باید از خود سؤال کنند که چرا دولت‌‌های آنها از پذیرفتن شهروندان خود که در کشور ما میجنگند، خودداری میکنند. آیا این افراد که در سوریه ملکه آسمانی قلمداد میشوند، در میهن اصلی خود به تروریست تبدیل میشوند؟

روابط عمومی اداره سیاسی ارتش سوریه بخشی از رسانههای دولتی کشور سوریه است. برای ما بسیار سخت است که با سیل دستکاریها در خبررسانی کانالهای تلویزیونی غربی و بعضاً عربی و روزنامههای فراسوی مرزهای کشور به طور مؤثر مقابله کنیم. ما به عنوان یک کشور کوچک خیلی ساده بگویم دارای آن امکانات و منابع مالی نیستیم که بتوانیم در گفتمان علنی در سطح جهان تأثیرگذار باشیم و به طور گسترده سازوکار ضداطلاعات گسترده مثلاً BBC و یا CNN و یا الجزیره را بیاثر سازیم. برعکس، طی سالهای اخیر توانستیم در درون کشور روشنگری کرده و وقایع کشور را آنطور که در واقع هست، به نمایش بگذاریم.

س: قدرت نظامی ارتش سوریه از جوانب مختلف بارها زیر سؤال برده میشود. یکی از ادعاهای رسانههای غربی این است که ارتش قادر به جذب نیروهای جوان نیست. آیا ارتش سوریه با معضل سربازگیری روبهروست؟

پ: خبرهای مربوط به فقدان مفروض قدرت جنگی ارتش سوریه از جمله فرار از زیر پرچم سربازان که رسانهها در مورد تعداد نفرات آن بسیار غلو میکنند از اجزای دايمی جنگ روانی علیه کشور ما است. با اینکه میلیونها دلار به آنها پیشنهاد شده، تنها تعداد بسیار کمی از سربازان و افسران جبهه خود را عوض کردهاند. در سال ۲۰۱۲ در رسانههای جهانی خبری پخش شد که بنا بر آن سرلشگر محمد الرفاعی فرمانده تیپ ۵ ارتش سوریه فرار را برقرار ترجیح داده است. من به خانه او در دمشق رفتم و او را در کنار خانودهاش ملاقات کردم. در آن لحظه ۱۱ سال از بازنشستگی او میگذشت.

در ارزشیابی ارتش سوریه در رسانهها این امر نادیده گرفته میشود که تا آغاز حضور نظامی روسیه در اواخر سپتامبر ۲۰۱۵ ارتش سوریه ۴ سال تقریباً تنها علیه نیروهای گسترده مزدوران جهادگرا جنگیده بود. در دفاع از کشور خود در مقابل تروریستهايی که با صدها میلیون دلار از طرف قدرتهای خارجی تأمین مالی شده و مسلح گردیده بودند ۱۰۰ هزار سرباز سوریه جان باختند. برای کشوری به بزرگی سوریه این یک خسران غیرقابل جبران بزرگ است. و طبیعی بود که مشمولین نظام وظیفه در مناطق زیر کنترل تروریستها تازه پس از آزادی منطقه میتوانستند به ارتش بپیوندند. امروز ارتش سوریه در موقعیت بسیار قویتری قرار گرفته است. واقعیت این است که در حال حاضر کمبود اونیفورم و خوابگاه برای هزاران فرد جوان که از اقساء نقاط کشور به ارتش میپیوندند، برای ما مشکل ایجاد کرده است.

س: بشار اسد به تازگی طی یک سخنرانی گفت که پیروزی بخشی از مردم سوریه بر بخش دیگر مردم سوریه وجود نخواهد داشت، بلکه پیروزی تمام مردم سوریه بر تروریسم خواهد بود. سرنوشت هزاران مرد جوان سوری که در جبهه شورشیان علیه نیروهای دولتی رزمیدهاند، چگونه خواهد بود؟ آیا دشمنان دیروزی به رفقای فردا مبدل خواهند شد؟

پ: بحران کشور ما ناشی از یک جنگ داخلی نیست. گروههای نظامی که با خشونت علیه مردم و ارتش سوریه اقدام میکنند، عمدتاً از مزدوران خارجی تشکیل شده اند. طبیعتاً شهروندان سوری نیز در میان آنها بودند که به دلایل مختلف از وضعیت زندگی خود راضی نبوده و معتقد بودند که قادر خواهند بود مشکلات خویش را با خشونت از میان بردارند. به دنبال طرح عفو و قرارداد آشتی، دولت سوریه در سالهای اخیر با موفقیت کوشش کرد این افراد را مجدداً در جامعه ادغام نماید.

assad_balkan

هرکس که سلاح خود را تحویل میداد، میتوانست به خانه و کاشانه خویش بازگردد. بسیاری از جوانان پس از بازگشت خود به جامعه به ارتش سوریه پیوستند و اکنون در جبهههای مختلفی همراه رفقای خود علیه تروریستها که به دستور قدرتهای خارجی در صدد ویران کردن کشور هستند، مبارزه میکنند. چند هفته قبل طی یک روز چندین نفر از سربازان در ایالت ادلب به قتل رسیدند. این افراد جوان که از اقساء نقاط کشور میآمدند به گروههای مختلف مردمی تعلق داشتند

س: آزادسازی نظامی ایالت ادلب در شمال غربی کشور که برای ماه سپتامبر سال گذشته در نظر گرفته شده بود به خاطر فشار غرب، ترکیه و کشورهای حومه خلیج فارس لغو شد. نیروهای جنگده اسلامی وقعی به منطقه غیرنظامی ایجاد شده در پیرامون ادلب که به وسيلۀ روسیه، ایران و ترکیه طراحی شد نمیگذارند و به حملات خود به افراد غیرنظامی فراسوی مرزهای ایالتی ادامه میدهند. در این بین گروه اسلامی جهادگرای حیاتتحریر الشام منطقه را زیر کنترل خود دارد. در حال حاضر ارتش وضعیت در ادلب را چگونه برآورد میکند؟

پ:ما از کوششهای همپیمانان روسی خود برای جلوگیری از ادامه خونریزی در سوریه استقبال میکنیم. ارتش سوریه نسبت به کلیه ابتکارات سیاسی که هدفشان پایان بخشیدن به خونریزی در کشور ما باشد با دیدی مثبت برخورد میکند. اگر دیپلماسی روسیه بتواند اردوغان را از ادامه حمایت نیروهای تروریستی منصرف سازد، علامت بسیار خوبی محسوب خواهد شد و برخورد ما نسبت به آن بسیار مثبت خواهد بود. ولی تاکنون ما شاهد این هستیم که ترکیه نه فقط در ادلب، علاقهای به رهیافت صلح در سوریه نشان نمیدهد. اگر آنکارا اقدام به تغییر مسیر نکند ما دیر یا زود مجبور خواهیم بود وضعیت را از نو برآورد کنیم.

س: وضعیت مناطق شرق رود فرات پس از عقبنشینی محتمل نیروهای آمریکايی مستقر در آنجا چگونه خواهد بود؟ زیر چه شرایطی نوار امنیتی زیر کنترل ترکیه در امتداد مرز سوریهترکیه قابل قبول خواهد بود؟

پ: در آن لحظه که ایالات متحده آمریکا نیروهای خود را از منطقه خارج کند ارتش سوریه از رود فرات عبور خواهد کرد. مشکل ما با آمریکايیها این است که آنچه که آنها میگویند با آنچه که عمل میکنند، همخوان نیست. در هر حال ارتش آماده است که کنترل دولت بر تمامی سرزمین سوریه را مجدداً برقرار سازد. بدون مناطق زیر اشغال قدرتهای خارجی تمامیت ارضی و حاکمیت کشور ناقص خواهد بود. با در نظر گرفتن تعداد شهدايی که برای وحدت کشور جان خود را از دست داده اند، پذیرفتن وضعیت فعلی به عنوان یک وضعیت دایمی بیحرمتی است. ارتش سوریه حق و وظیفه دارد تا هر سانتیمتر از قلمرو سرزمین سوریه را بازستاند. در مورد منطقه امنیتی زیر کنترل ترکیه باید بگویم: این جنگ، یک بازی قدرتهای بزرگ است.

virgul_a

با وجود جاهطلبیهای ريیسجمهور ترکیه، این کشور جزو قدرتهای بزرگ محسوب نمیشود. اردوغان تنها یک عروسک خیمهشببازی اربابان غربی است. ما به هیچوجه یک منطقه امنیتی زیر کنترل ترکیه را در خاک سوریه نخواهیم پذیرفت.

با وجود جاهطلبیهای ريیسجمهور ترکیه، این کشور جزو قدرتهای بزرگ محسوب نمیشود. اردوغان تنها یک عروسک خیمهشببازی اربابان غربی است. ما به هیچوجه یک منطقه امنیتی زیر کنترل ترکیه را در خاک سوریه نخواهیم پذیرفت.

س: برای شما به عنوان یک فرد ارتشی و یک شهروند سوری تجزیه همیشگی کشور به چه معنی خواهد بود؟

پ: این یک سؤال فرضی است و من به آن پاسخ نخواهم داد. دشمنان سوریه در نیات خود برای سرنگون کردن دولت سوریه با شکست روبهرو شدند و آنها نیز نخواهند توانست سوریه را متلاشی کنند. خلق سوریه در ۸ سال گذشته با عزمی راسخ در مقابل متجاوزین مقاومت کرده است.

یک لیوان شربت برای آمریکايیها

syria_army

درست همانطور که در مقابل دیدگان جهان ویتنام به فرانسویها و آمریکايیها نشان داد. ایالات متحده آمریکا نمیخواهد بپذیرد که جنگ علیه سوریه را باخته و از اینرو با تمام قوا تلاش میکند تا راهحلی برای صلح در کشور ما پیدا نشود و از اینرو برای ادامه درد و رنج مردم سوریه سرمایهگذاری میکند. ولی

من به عنوان یک انسان متمدن آماده ام یک لیوان شربت به آمریکايیها تقدیم کنم تا بتوانند شکست خود را قورت دهند.

س: طی ملاقات نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واشنگتن، ريیسجمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دوشنبه هفته گذشته الحاق بلندیهای جولان به اسرائیل را به رسمیت شناخت.

پ: بلندیهای اشغال شده جولان بخش غیرقابل تفکیکی از خاک سوریه است. ريیسجمهور ایالات متحده حق ندارد در مورد سرنوشت شهروندان سوری که در آنجا زندگی میکنند، تصمیم گیرد. بیانات او تغییری در وضعیت حقوقی و هویت سوری بلندیهای اشغالی جولان به وجود نمیآورد.