گوناگون, سرتیتر

حقیقتهای سر سختانه درسوریه – المیادین – احمد مزارعی

syria_army


حقیقتهای سر سختانه درسوریه

سایت المیادین لبنان

ترجمه:احمد مزارعی، سی ام فروردین ۱۳۹۸


واشنگتن باید بعضی حقیقتهای سخت در سوریه را قبول کند، نخست اینکه بشار اسد باقی میماند وبه هیچ کجا نخواهد رفت وهیچ فرصتی هم برای امریکا ویا هرکس دیگری برای سرنگون کردنش باقی نمانده است . این خلاصه ای است از نظرات بریت مک گورک فرستاده سابق امریکا برای فرماندهی «ائتلاف بین المللی ضد داعش» درسوریه وعراق که در مجله «فورین افرز»منتشر شده است.دراین مقاله مک گورک اشاره میکند که واشنگتن نباید مصداقیت وهیبت خودرا تحت عنوان اصرار بر ضرورت سرنگونی بشار اسد تحلیل برده وبه هدر دهد. مک گورک دراین مقاله میگوید علیرغم اینکه واشنگتن ممکن است بر تحریمهای دردناک اقتصادی خود بر علیه دمشق ادامه دهد تنها میتواند بیشتر ازاین نباشد که دولت سوریه تا کنون انرا عملا تجربه کرده است.

حقیقتهای سر سختانه درسوریه

در زیر عنوان «حقیقتهای سرسختانه درسوریه»مک گورک ، فرمانده سابق نیروهای ائتلاف برعلیه داعش درسوریه وعراق مقاله ای نوشته وطی ان گزینه های موجود واشنگتن را درسوریه  به تمسخر گرفته ، گزینه هائی که دیگر نمیتوان انها را مورد استفاده قرار داد.

خلاصه ای که نویسنده درجمع بندی به ان دست یافته این است که درامکان واشنگتن نیست از حد اقل هائی که دردست دارد به عملیات بزرگی در سوریه دست بزند وباید کوشش کند به عملی بیش ازتوانش دست نزند ، سیاستمداران امریکا باید بپذیرند که نفوذ انها درسوریه درشرف نابودی است ، درنتیجه انها باید دراهداف خود براساس وضعیت موجود اقدام کنند.

بر اساس ارزیابی مک گورک بهترین طریقه برای رهبران امریکا اینست که درسیاستهای خود تجدید نظر کرده وراهها ووسائلی را بکارگیرند که حقیقتا مورد نیاز امریکا بوده وان عبارت است از منع سوریه که به نیروئی تبدیل نشود که بتواند بر علیه نیروهای امریکائی وهم پیمانانش حمله نظامی کند . این هدف بسیار مهم وقابل دسترسی است .

درزیر ترجمه بخشهای مهمی از مقاله از نظرتان خواهد گذشت:

حضور نیروهای نظامی امریکا دررابطه با کشورهای عربی منطقه بسیار مهم بود ، اما شبح قدرتهای امپراتوری سه گانه سابق (ایران ، ترکیه وروسیه) مسیر سوریه را مورد تحدید قرارمیداد، این وضعیت باعث عکس العمل ناگهانی کشورهای عربی گردید ، مصر ، اردن، سوریه ، عربستان و امارات وارد کارزار شدند بویژه با ورود وتسلط داعش وبا وکالت ترکیه این کشورها کوشیدند تا سوریه را مجددا به درون قفس جمعی کشورهای عربی باز گردانند .

امریکا کوشش نمود تا اجازه ندهد کشورهای عربی با سوریه رابطه برقرارکنند به این دلیل که این سیاست موجب میشد تا ازفشار بر رئیس جمهور سوریه ، بشار اسد کاسته شده وبدین وسیله نتواند در کنفرانس ژنو شرکت کند.

با وجود نیروهای امریکائی درسوریه وفرماندهی پیروزمندانه اش بر علیه داعش دپلوماتهای ما میتوانستند با شرکای عرب خود با اعتماد به نفس وتسلط داشتن بر منطقه صحبت کنند ومانع شوند تا انها بسوی بشار اسد متمایل شوند.

حضور امریکا درسوریه بمثابه تضمینی دربرابر توسعه طلبی ایران وترکیه بود که کشورهای عربی ازاین دو کشور دروحشت بودند ، اما تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از سوریه باعث شد تا همه چیز بر ضد خود تبدیل شود.

در شرایط فعلی ضرورت داشت تا دولت امریکا کوشش کند تا همپیمانان عرب خودرا قانع کند که همچنان یکی از بازیگران اصلی عرصه سیاست درسوریه بوده وبه این سیاست ملتزم است.درحالیکه ایران وترکیه همچنان مشغول پیشبرد برنامه های خود درسوریه هستند که این برنامه ها در مخالفت وضدیت اشکار با کشورهای عربی دوست امریکا قراردارد ، در شرایط فعلی برای دپلوماتهای ما بسیار مشکل خواهد بود که از شرکای عرب خود بخواهند که از موضع منافع ویژه خود حرکت نکرده ازجمله اینکه با دولت سوریه همکاری نکنند.

از این جهت شگفت اور نبود که پس از تصمیم ترامپ مبنی بر خارج کردن نیروهایش از سوریه ، امارات متحده عربی به فوریت سفارتخانه خودرا دردمشق افتتاح نمود ودرادامه کشورهای عربی دیگری نیز از امارات تبعیت کردند.

حقیقتهای سر سختانه

حقیقت اول اینکه حضور امریکا درسوریه این امکان را برای امریکا فراهم نمود تا بمثابه سدی قوی در برابر روسیه ایستادگی نموده ومانع توسعه حضور ایران وجلو گیری از یکه تازیهای ترکیه شده وبدینوسیله کشورهای عربی را درکنار خود نگهدارد .واز همه مهمتر اینکه مانع ظهور مجدد داعش گردد.

دستورات ترامپ مبنی بر خروج نیروها ی امریکا بطور کامل همه مزایا ی امریکارا درمنطقه ازمیان برد ، سپس تعدیل بعدی تصمیم ترامپ مبنی بر نگهداری دویست سرباز در شمال شرقی سوریه ودویست سرباز دیگر در منطقه تنف ، به این امید که سایر نیروهای ائتلاف (منظور فرانسه وانگلستان) نیز کمبود نیرو را در منطقه جبران کنند، اوضاع را بسیار پیچیده تر نمود .

درمورد سایر کشورهای ائتلاف مشکل بنظر میرسد که انها نیروی کافی به منطقه ارسال کنند ووظیفه مهم دویست سرباز که امریکا درنظر دارد انهارا درمنطقه نگهدارد نه فقط اینست که داعش را شکست دهند بلکه انها باید منطقه امن درمرز ترکیه وسوریه را نیز تامین کرده ومنطقه امن ویژه امریکائیهارا از خطر نفوذ ایران، روسیه وسوریه نیزدرامان نگهدارند ، این وظیفه بسیار سنگینتر از توانائی دویست سرباز بوده وحتی میتوان گفت با وجود دوهزار سرباز نیز که حضور داشتند نیز با مشکلات زیادی روبرو بود.

امریکا اگر بخواهد اهداف بزرگی را درسوریه پیش ببرد حتما با شکست روبروخواهد شد ، بهترین تصمیم برای ترامپ این است که از خارج کردن نیروهای امریکائی از سوریه منصرف شود. ضروری است که واشنگتن بعضی حقایق سخت را درسوریه بپذیرد :

حقیقت اول :

اینکه بشار اسد درقدرت باقی میماند وبه هیچ کجا نخواهد رفت وبرای امریکا ویا هیچ قدرت دیگری هیچ فرصتی برای ساقط کردن وی وجود ندارد ، ضرورت ندارد امریکا حکومت بشار اسد را به رسمیت بشناسد ویا درگیر سیاستهای داخلی سوریه شود ، ازسوی دیگرواشنگتن نباید مصداقیت وهیبت خودرا تحت عنوان اصرار بر ضرورت سرنگونی بشار اسد تحلیل برده وبه هدر دهد ،  علیرغم اینکه واشنگتن ممکن است بر تحریمهای دردناک اقتصادی خود بر علیه دمشق ادامه دهد ،اما نمیتواند بیشتر ازاین باشد که دولت سوریه تا کنون این دردها را عملا تجربه کرده است.

حقیقت دوم :

به زودی کشورهای عربی رابطه دپلوماتیک خودرا باسوریه از سر خواهند گرفت ومخالفت واشنگتن با این کشورها موجب سرخوردگی انها خواهد شد وانها را تشویق خواهد کرد که رابطه خودرا با دمشق محرمانه وبیخبر از واشنگتن پیش ببرند.بهترین وعاقلانه ترین راه اینست که امریکا با شرکای عرب خود یک سیاست واقع بینانه ای را با دمشق پیش ببرد . برای مثال این کشورهارا تشویق کند که کیفیت رابطه خودرا با سوریه تجدید کرده ویک اعتماد بنفس را میان خود با دولت سوریه برقرارکنند وبرای شروع میتوانند اقداماتی بعمل اورند تا بشار اسد به افراد گروههای مسلح که در جنگ با دولت سوریه شرکت کرده اند عفو عمومی داده وبه مناطق مسکونی خود که زیر سلطه دولت سوریه میباشد بازگردند، رابطه تازه ومشروط اعراب با دولت سوریه میتواند شروعی باشد برای تضعیف نفوذ ومو قعیت انحصارگرانه ایران وروسیه در سوریه .

ترکیه هم پیمان است اما شریک نیست

امریکا باید این حقیقت را بپذیرد که ترکیه شریکی فعال نیست اگر چه درناتو حضوردارد . این درست است است که دپلوماتهای امریکا همچنان امید دارند که ترکیه را از حرکت بسوی سلطه طلبی در سیاستهای خارجی خود که با سیاستهای واشنگتن درتضاد قراردارد،بازدارند اما انها موفق نخواهند شد.ترکیه دردهه گذشته شریکی با اشکالات بوده وحتی قبل از اختلاف باسوریه ، ترکیه درتحریمهای امریکا علیه ایران همکاری نکرده ویا گروگانهای امریکائی را دراسارت نگهداشت وهمچنین درموضوع مهاجرین از اروپائیها سوءاستفاده نمود.واشنگتن باید برای ترکیه روشن نماید که هرگونه تجاوز به «نیروهای سوریه دموکراتیک»حتی بعد از خروج نیروهای امریکا ، عواقب بسیار خطرناکی برای رابطه دو کشور خواهد داشت.

سومین واخرین حقیقت سخت

حقیقت اخر این است که امریکا باید اعتراف کند که روسیه قوی ترین میانجی درسوریه است. امریکا با ایران وسوریه رابطه ای ندارد ، از این جهت باید برای تحقق هر چیزی با روسیه کار کند. امریکا وروسیه درسوریه بعضی منافع مشترک دارند ، هردو کشور مایلند درحفظ امنیت سوریه کوشش کرده وداعش والقاعده را از داشتن هرگونه مکان امن محروم نمایند، وهردو کشور امریکا وروسیه با اسرائیل نیز روابطی عمیق دارند.بدون ارتباط مستقیم میان موسکو وواشنگتن مشکل سوریه حل نخواهد شد لذا امریکا باید مشکل سوریه را ازروابط گوناگون مضطرب ودشمنانه خود با روسیه جدا نماید

درمقابل این حقایق سخت ، ضروری است که واشنگتن برروی دو هدف متمرکز شود:محروم نمودن ایران از داشتن هرگونه نیروی نظامی که موجب تهدید اسرائیل شود ودوم منع بازگشت داعش.

اما انچه را که جان بولتون وپمپئو برای این اهداف مطرح نموده اند غیر واقعی میباشد.انچه را که ضروری است امریکا انجام دهد این است که کمکهای دپلوماتیک خودرا به اسرائیل افزایش داده تا ایران نتواند سوریه را تبدیل به پایگاه موشکی خود برای حمله به اسرائیل نماید.این هدف مشترک امریکا با روسیه نیز میباشد که که مایل است روابط خوبی با اسرائیل داشته ونمیخواهد سوریه میدان نبردی میان اسرائیل وایران باشد.

با این حساب منع تمرکز نظامی ایران درسوریه بمثابه اساس دپلوماسی میان امریکا، روسیه واسرائیل خواهد بود.