سياسی, سرتیتر

کشتار پهبادی در مقابل دادگاه

yaman_war1

ترجمه  حميد بهشتي

تلاکسکالا


رامشتاین (گزارش ویژه) دولت آلمان باید حملات پهبادی آمریکا در یمن را در قیاس قابل تطبیق بودن با حقوق بین الملل به قضاوت نهاده و احتمالا واشنگتن را به تمکین به قانون فراخواند. این را دیروز رأی دادگاه عالی اداری شهر مونستر مقرر نمود که به شکایت سه تن از اقوام قربانیان یمنی پهباد تا حدّی حق داده است.

بر اساس این رأی, دولت آلمان احتمالا به وظیفه حفظ جان قربانیان غیرنظامی که سه تن از مخالفان القاعده بوده اند عمل ننموده است، زیرا حملات پهبادی آمریکا از طریق پایگاه هوائی آمریکا در رامشتاین صورت گرفته اند. رامشتاین که فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در اروپاست نه تنها مرکز اصلی تردد هوائی آمریکا به سوی شرق میانه است، بلکه مقر پایگاه ارتباطی (رله) برای پیام هایی است که برای تنظیم پروازهای پهبادی آمریکا به مناطق عملیاتی ارسال می گردد. عملیات کشتاری که جنگندگان پهبادی آمریکا از طریق رامشتاین انجام می دهند – با توجه بدینکه این پایگاه مشمول حقوق آلمان است – قتل شهروندان آلمانی را که بدون همکاری مقامات آلمان غیر قابل انجام بوده اند نیز شامل می گردد.

yaman

چرا خانواده مرا کشتند؟

کشته شدن غیرنظامیان

بررسی دادگاهی که طی آن دادگاه عالی اداری مونستر دیروز رأی خود را صادر نمود، مربوط به شکایت سه تن از اهالی یمنی در اکتبر 2014 است. این سه تن از تبار بن علی جابر از اهالی روستای خشامیر واقع در شرق یمن بوده و علیه دولت آلمان شکایت کرده بودند. زیرا سه تن از اقوام آنان در شب 29 اوت 2012 در یک حمله هوائی پهبادی آمریکایی کشته و افراد بسیاری دیگر نیز به کابوس دچار کشته بودند. هدف حمله مزبور رسما تروریست های القاعده و قربانیان این کشتار مشهور به مخالفت با آن بوده اند. یکی از آن سه تن اندکی پیش از حمله هوائی در گفتاری علنی مخالفت خویش را با سازمان تروریستی مزبور اعلام نموده بود.[1] گذشته از آن که غیرنظامیانی کشته شده اند که تقصیری هم نداشته اند، دستکم مشکوک است که آیا به لحاظ حقوقی مبنایی برای این حمله وجود داشته است. دادگاه مونستر اکنون یک رأی دادگاه اداری شهر کلن را که بر طبق آن در ماه مه 2015 شکایت مزبور رد شده بود، لغو نموده و به شاکیان تا حدی حق داده است.

ارزیابی به مثابه تقل نفس

دادگاه مونستر در این قضاوت از یک فرض مناسب برای دولت آلمان حرکت می کند که بکار بردن پهبادهای آمریکایی در یمن «اصولا غیر مجاز» نیست. [2] البته این به هیچ وجه مورد اجماع نمی باشد. «به غیر از درگیری های مسلحانه… کشتن توسط حملات پهبادی را به لحاظ حقوق جزایی می بایست بمثابه قتل نفس تلقی نمود». این را مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) که از اقوام کشته شدگان مذکور حمایت می نماید مشخص نمود. [3] ایالات متحده آمریکا طرف مقابله مسلحانه با یمن نیست. اما دادگاه عالی اداری یاد شده اکنون از این برداشت حمایت می کند که پهبادهای آمریکایی در یمن فقط «با توافق دولت محلی بکار می روند» و دولت آنجا که متشکل از نیروهای حامی عربستان سعودی است در جنگ داخلی از جانب ریاض با حمایت آمریکا عمل کرده و به خواست آنها می بایست مجددا به قدرت رسد. [4] البته در این مورد نیز برای انجام خشونت مرگبار به روشنی مقرراتی وجود دارد. بنا بر تشخیص دادگاه فقط در صورتی انجام حملات مزبور مجاز است «که اصولا علیه جنگجویاتی که در کارزار شرکت دارند صورت گیرند». اما در اینکه در مورد کاربرد پهبادهای آمریکایی این امر مصداق داشته باشد، «شک» فراوان هست.

کشته شدگان بسیار

در واقع نیز به دنبال حملات پهبادی آمریکا به هیچ وجه فقط جنگندگان مسلح کشته نشده، بلکه جمع بی شماری از غیرنظامیان نیز جان خود را از دست داده اند. بنا بر اطلاعات دفتر روزنامه نگاران پژوهشگر در لندن از بیش از 1000 تن کشته شدگان حملات پهبادی بین 174 و 225 تن غیرنظامی بوده اند. [5] معلوم نیست آیا این اطلاعات کامل باشد. زیرا از جمله روزنامه نگاران لندنی در پاکستان میان 424 و 969 قربانی غیرنظامی را شمارش نموده اند. اما مقامات پاکستان شمار مزبور را به 2714 تن رقم زده اند. [6] شمار قربانیان به روشنی رو به افزایش است. در حالیکه در زمان ریاست جمهوری اباما 1878 حملات پهبادی صورت گرفت، دولت ترامپ اجازه انجام 2243 حمله پهبادی را داده است. ترامپ در آغاز ماه جاری ضرورت اعلام شمار کشته شدگان حملات پهبادی را که به دنبال فشار افکار عمومی از جانب اباما در 2016 مقرر گشته بود را لغو نمود. [7] البته به هر حال ناقدین به شمار اعلام شده ی کشته شدگان غیرنظامی اطمینانی نداشتند.

محور رامشتاین

به طوری که دادگاه تأیید نموده است دولت آلمان از حملات انجام شده آگاه است. زیرا برای حملات پهبادی آمریکا از پایگاه هوائی رامشتاین که در نزدیکی شهر کایزرز لاوترن قرار دارد استفاده می شود. رامشتاین که مقر فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در اروپا و آفریقاست با 8000 پرسنل نظامی و صدها تن غیرنظامی بزرگترین پایگاه هوائی این کشور در خارج از آمریکا بوده و دارای نقش محوری در حمل و نقل وسائل و نفرات به خاورمیانه و شاخ آفریقاست. بنا بر گزارشات رسیده ارسال تسلیحات به قیام کنندگان سوریه نیز از طریق رامشتاین انجام یافته است. [8] علاوه بر آن رامشتاین برای انتقال مجروهان از خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته و در لندزهوت که در مجاورت آنجا قرار دارد مرکز بهداری منطقه ای لندزهوت، بزرگ ترین بیمارستان نظامی آمریکا در خارج از این کشور است. فزون بر آن در رامشتاین مرکز عملیات هوایی و فضایی (AOC) نیز وجود دارد که در آن 500 سرباز آمریکایی فضای هوایی اروپا و آفریقا را مراقبت می کنند. علاوه بر آن توسط مرکز عملیاتی مزبور حملات پهبادی در خاورمیانه و آفریقا تنظیم می گردند: خلبانانی در آمریکا پهبادهای مزبور را به یاری علائم الکترونیک که توسط کابل های سیم شیشه ای از طریق رامشتاین بوسطه ماهواره به مکان های عملیاتی مخابره می شوند هدایت می نمایند. رامشتاین برای جنگ های پهبادی آمریکا غیر قابل چشم پوشی است زیرا هدایت مستقیم علائم الکترونیکی از آمریکا به خاورمیانه بخاطر انحنای کره ارض ممکن نیست. [9]

اعمال پایبندی نسبت به حقوق بین الملل

مطابق حکمی که دادگاه عالی اداری در مونستر صادر نمود بخاطر اینکه حملات پهبادی با قربانیان بی شماری که دارند از طریق سرزمین آلمان صورت می گیرند، آلمان «موظف به رعایت حفظ جان» کسانی است که در معرض خطر قرار دارند، در حالیکه تا کنون از این امر کوتاهی شده است. و مطابق استدلال حکم دادگاه، آلمان باید مطمئن گردد «که روال کاربرد پهبادهای آمریکا … با حقوق بین الملل در تطابق باشد» و «درصورت لزوم» می بایست » از طریق اقداماتی که به نظر آلمان متناسب اند نسبت به پایبندی به حقوق بین الملل اعمال نفوذ نماید». [10] وظیفه مزبور بدان جهت نیز می باشد که ایالات متحده آمریکا در قرارداد ایجاد پایگاه رامشتاین پذیرفته است که به حقوق کشور آلمان پایبند است. واقعا نیز دستگاه قضایی آلمان اصولا موظف است به بررسی اینکه آیا سربازان آمریکایی در رامشتاین نسبت به مشارکت در کشتار پهبادی از جمله در یمن یا سومالیا مقصر بوده اند.

در مقابل قضاوت دادگاه

البته در این زمینه مقامات دولتی آلمان نیز در مقابل قضاوت دادگاه قرار دارند. دستکم در پاکستان به کمک پهبادهای آمریکا شهروندان آلمانی به قتل رسیده اند. این از آنجایی ممکن بود که شماره تلفن موبایل آنان از طریق مقامات آلمانی به اطلاع مأموران آمریکایی رسیده و با تعیین دقیق مکان حضور آنان عملیات پهبادی انجام گشته است. [11] استرداد اطلاعات به مقامات آمریکا در این زمینه کاری عادی است. مطابق مدارک «ادوارد سنودن» دستگاه جاسوسی آلمان BND مرتبا «مقادیر عظیمی از اطلاعات ارتباطی» را به سازمان اطلاعاتی NSA داده است. از جمله شماره تلفن، نشانی ایمیل و اطلاعات آی پی». مطابق تحقیقات سازمان عفو بین المللی در زمینه حملات مزبور در سال گذشته هیچ دلیلی بر اینکه سازمان جاسوسی آلمان BND مقامات آمریکایی را موظف نموده باشد از اطلاعات مزبور برای حملات مرگ آسای پهبادی استفاده ننمایند وجود ندارد. [12] و با این کار مقامالت آلمانی در کشتار پهبادی آمریکا مقصر می باشند.

German-Foreign-Policy.com


پاورقی

[1] European Center for Constitutional and Human Rights: Fallbeschreibung. ecchr.eu März 2019.

  [2] US-Drohneneinsätze im Jemen: Kläger erzielen Teilerfolg. ovg.nrw.de 19.03.2019.

  [3] European Center for Constitutional and Human Rights: Questions and Answers. ecchr.eu März 2019.

 [4] S. dazu Die Schlacht um Al Hudaydah

[5] Drone Strikes and Covert Operations. thebureauinvestigates.com.

  [6] Munawer Azeem: Thousands killed in drone strikes, terror attacks since 2004. dawn.com 09.11.2018.

  [7] Trump revokes Obama rule on reporting drone strike deaths. bbc.co.uk 07.03.2019.

  [8] Frederik Obermaier, Paul-Anton Krüger: Heikle Fracht aus Ramstein. sueddeutsche.de 12.09.2017.

  [9] Der Krieg via Ramstein. spiegel.de 17.04.2015.

  [10] OVG NRW, Urteil vom 19.3.2019 – 4 A 1361/15 – Wortlaut der mündlichen Urteilsverkündung.

 [11] S. dazu Feindliche Kämpfer und Zur Tötung vorgeschlagen

[12] Amnesty International: Deadly Assistance: The Role of European States in US Drone Strikes. Amnesty International, April 2018.