سياسی, سرتیتر

محمد رضا پهلوی و نقش زن – احمد پوری

 

shah_2019


Ahmad_Pouri_Kتقدیم به زنان جوان ایران، به مناسبت روز جهانی زنان
نسلی که دوران محمدرضا شاه و فرح پهلوی را ندیده اند و از طریق رادیو و تلویزیونهای لوس آنجلسی آن دوران را درک و ایده آلیزه می کنند!
لطفا قبل از خواندن یادداشت زیر به این ویدئوی 1.5 دقیقه ای بدقت نگاه کنید، سپس قضاوت کنید. جعلی نیست خود شاه و فرح به سئوالهای باربارا والترز جواب می دهند!…
» باربارا والترز: آیا زنان با مردان برابرند؟
شاهنشاه: برابری در حقوق بشر؟! خوب بله، البته
باربارا والترز: عقل زنان چطور؟ آیا عقل زنان برابر با مردان است؟
شاهنشاه: معمولا عقل زنان کمتر است! البته استثنا هم وجود دارد.
باربارا والترز: آیا شهبانو می تواند مانند مردان کشور را اداره کند؟
شاهنشاه: نمی خواهم پاسخ بدهم!ه
باربارا والترز: اما شما شهبانو را جانشین خودتان کرده اید، چطور نمی دانید که از عهده این کار بر می آید یا نه؟
شاهنشاه: نمی توانم چیزی بگویم!ه
باربارا والترز: علیا حضرت شهبانو، شما چیزی بگوئید!ه
شهبانو: چه می توانم بگویم؟ » (1)
محمدرضا شاه در مقابل خبرنگار خارجی فرح پهلوی را خاکسار و پایمال می کند و فرح از ترسش زبانش بند آمده و کوچکترین جرئت و استقلال شخصیتی برای ابراز عقیده خودش ندارد!…
اگر فرح پهلوی بعنوان همسر و جانشین شاه در مقابل خبرنگاران خارجی اینگونه تحقیر می شود، می توان فهمید که تکلیف بقیه زنان در ایران زمان شاه چگونه بود! در باره وضعیت برده وار فرح پهلوی در مقابل امیال و هوا و هوس های مبتذل مردسالار شاه، لطفا کمی تامل کنید.
زنان و مردان بدون آگاهی از ریشه های ستم جنسیتی و طبقاتی، نمی توانند در راه های نا شناخته و ناهموار را در جهت درست حرکت کنند! با برخوردهای سطحی و احساساتی، مبارزه با اشکال مختلف ستم بر زنان، تنها به جایگزینی اشکال نوین و نا شناخته ستم منتهی خواهد شد!… پرواضح است که آزادی زنان در محو حجاب اسلامی و قوانین شریعت خلاصه نمی شود!
داستایوسکی بدرستی می نویسد:
آزادی برای همه ملت ها، سقف دارد. سقف آزادی رابطه‌ی مستقیم با قامت فکری مردمان دارد. با همت بلند مردمان، سقف بلند میشود. در جامعه ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد، سقف آزادی هم بهمان نسبت کوتاه میشود. وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدمهای بزرگ سرشان آنقدر به سقف میخورد که حذف میشوند.
آدمهای کوتو له اما راحت جولان میدهند. بعضی از آدمهای بزرگ هم برای بقا، آنقدر سرشان را خم میکنند که کوتوله میشوند. آن وقت سقف ها هی پایین و پایین تر می آید و مردم هی بیشتر و بیشتر قوز میکنند، تا اینکه تا کمر خم میشوند و دیگر نمیتوانند قد راست کنند.
آزادیِ مردم، نیز میشود یواشکی و زندگی شان میشود جهنم!

در نهایت تاسف در ایران امروز برای خیلی ها رسیدن به استانداردهای کشورهای سرمایه داری تبدیل به یک رویا شده! در حالیکه امروز در اغلب کشورهای سرمایه داری و دولتهای رفاه زنان هنوز برای رسیدن به آزادی و برابری در فرصتهای شغلی و اجتماعی و سیاسی دست از کار می کشند و در تظاهرات خیابانی محو هرگونه تبعیض و نابرابری زنان و مردان را فریاد می زنند. زنان ایران سقف رویاهای خود را باید با پیشروترین زنان جهان تنظیم کنند. افق دید و رهایی خود را محدود به حذف قوانین ارتجاعی و «مقدس» مذهبی نکنند!.

تنها در کشور اسپانیا روز 8 مارس بیش از 5.3 میلیون زن جهت اعتراض به نابرابری زنان و مردان در فرصتهای شغلی و اجتماعی و سیاسی و… دست از کار کشیدند!… (2)

در زمان محمدرضا شاه زنان مینی ژوپ پوش که سهل است، حتی خود فرح پهلوی هم از آزادی و برابری ظاهری با مردان برخوردار نبود! محمدرضا شاه به طرز بی شرمانه ای در حضور خبرنگاران بین المللی فرح پهلوی را بعنوان یک زن و همسرش تحقیر می کرد! مصاحبه تاریخی محمدرضا شاه با ارویانا فالاچی و خانم باربارا والترز افشاگر ابتذال آزادی و برابری صوری زنان و مردان در نظام شاهنشاهی و سرمایه داری است…
بله در ایران زمان شاه برخی از زنان مرفه حق داشتند مانند عروسک مینی ژوپ بپوشند ولی کوچکترین حقی برای ابراز وجود و دخالت در امر سیاست و حقوق برابر نداشتند! …

خلاصه ای از مصاحبه اوریانا فالاچی در باره نظر محمدرضا شاه در مورد برابری زنان و مردان!
فالاچی از این جمله شاه که می‌گوید: «احمقانه نیست که امپراتور ایران وقت خود را صرف حرف زدن از همسران، زنان و اینگونه چیزها بکند.» استفاده کرده، می‌گوید: «اگر پادشاهی باشد که همیشه درباره روابطش با زنان صحبت می شود آن پادشاه شما هستید و حالا مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زن‌ها هیچ به حساب می آیند.»
شاه در پاسخ … می‌گوید: زنان برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می‌آیند … زنان قانونا و صورا با مردان مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز از بین زنان یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته، حتی یک آشپز بزرگ در بین زنان ندیده‌ایم!…
شاه به گفت وگوی خود ادامه می‌دهد. از زنان به دلیل اینکه بی‌رحم‌تر و خیلی به خون تشنه‌تر هستند، انتقاد می‌کند. از کاترینا مدیچی (کاترین دومدیسی ملکه خونخوار فرانسه) کاترین کبیر، الیزابت اول ملکه انگلیس و لوکرس بورژیا یاد می کند.

فالاچی: «اگر این طور است چرا شهبانو فرح را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرده‌اید؟»

شاه هول میشود و می‌گوید: «همسرم از مشورت‌های یک شورا برخوردار خواهد بود اما من نیازی به مشورت ندارم!»… ( بزبان دیگر زنان همواره و در هر موقعیت اجتماعی بدون مشورت با مردان از اداره امور اجتماع و وظایف خود ناتوان هستند! ولی مردان در تصمیم گیری نیازی به زنان ندارند! … )
فالاچی: «خدا مرا حفظ کند عالیجناب، منظورم همان بود که گفتم، در تهران آن چنان مردم از شما می‌ترسند که حتی جرئت بیان نامتان را هم ندارند.»
شاه: «و چرا یک خارجی باید درباره من حرف بزند. منظورتان برایم واضح نیست.»

فالاچی: «منظور من این است که خیلیها عالیجناب را یک دیکتاتور می‌دانند.»

شاه باز هم عصبانی می‌شود. پرسشهای اوریانا فالاچی، مسلسل وار، سوزنده و آتشین و گاه شکافنده است.
او شاه را به دیکتاتوری، استبداد و اختناق متهم می‌کند، شاه می‌گوید از بعضی جهات مستبد است زیرا برای انجام رفرم ها نمی‌توان مستبد نبود، …
شاه: «اگر من سختگیری نمی‌کردم حتی انقلاب کشاورزی را نمی‌توانستم به انجام برسانم و تمام برنامه های انقلابیم از بین می‌رفت. اگر انقلاب من با وحشت روبرو می‌شد چپگرایان، دست راستی‌ها را در عرض چند ساعت از بین می‌بردند و انقلاب سفید با آنها مدفون می‌شد، من بایستی کاری را که لازم بود می‌کردم چون که باید می‌کردم؛ مثلا دستور داده‌ام ارتش به سوی کسانی که مخالف تقسیم اراضی بودند شلیک کند؛ به همین دلیل می‌گویید بنابراین در ایران دموکراسی نیست؟»

فالاچی میپرسد: «واقعا هست؟»

شاه خود را انتقادناپذیر می‌داند. می‌گوید: «در ایران انتقاد کردن از من کار ساده‌ای نیست. یعنی برای چه چیزی باید از من انتقاد کنند. برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ … »
پایان نقل قولها
کسیکه خود را انتقاد ناپذیر می داند کوچکترین فرقی با خمینی و دیکتاتورهای وحشتناک تاریخ ندارد! در مصاحبه با فالاچی می گوید: «من قبل از اینکه یک انسان باشم، یک شاه هستم!» بی جهت نیست که اطرافیانش او را خدایگان شاهنشاه آریامهر یا سایه خدا می نامیدند!… دقیقا با همان منطق خمینی و خامنه ای را ولی فقیه و نماینده امامزمان می نامند!…

رهایی زنان در تغییر لباس است یا ساختارهای اسارت بار اجتماعی؟
آیا زنان ایران در آرزوی نظامی هستند که حتی ملکه و جانشین پادشاه به سطح عروسکی کوکی و نمایشی تنزل می یابد؟… کسانیکه بدون تلاش برای تغییر ساختارهای اسارت بار اجتماعی، آزادی زنان را در حق انتخاب لباس و طرد قوانین شریعت جستجو می کنند در حقیقت چشم های خود را به تبعیض نهادینه شده در نظام سرمایه داری می بندند. نظامی که امروز علیرغم لغو رسمی برده داری به اعتراف مهمترین سازمانهای تحقیقاتی بیش از 46 میلیون برده مدرن یعنی چهار برابر بیش از دوران برده داری، در اسارت سرمایه داران هستند!… اغلب ترافیک انسان به برده داری مدرن و «صنعت سکس» یعنی بردگی جنسی زنان و دختران منتهی می شود!…

برده داری مدرن زنان در «صنعت سکس»
در عصر برده داری رسمی و در اوج رونق بازار برده داری از قرن شانزدهم تا نوزدهم در مجموع بیش از 12.5 میلیون برده به امریکا فروخته شد!
در آمد سالانه از قاچاق و تجارت انسان بالغ بر 150 میلیارد دلار می شود! 78% قاچاق انسان به امر برده گی انسان مربوط می شود، 22% به بردگی جنسی مربوط می شود! اکنون 26% از کل قاچاق انسان را بچه های کمتر از 18 تشکیل می دهند. بعضی سالها به 50% هم می رسد!
امروزه متوسط قیمت یک برده ۹۰ دلار است، 168 سال پیش یک برده 40 هزار دلار امروزی ارزش داشت، یعنی 444 بار بیشتر بود!… (4)

وضعیت زنان پناهنده در قرن بیست و یکم در کمپهای پناهندگی تحت نظارت سازمان ملل
در کمپهای پناهندگی و در کشورهای ترکیه و لبنان به میمنت جنگ و حضور شیوخ عربستان سعودی و توریستهای سکس، خرید و فروش دختران در سنین 8 تا 18 سالگی رونق فراوان دارد! گاهی تاجران سکس این بچه ها را به قیمت ده سنت اورو برای شب می فروشند و با افتخار می گویند اینها هیچ منبع درآمدی ندارند و باید از ممنون باشند که به آنها «کمک» می کنم! نظام سرمایه داری پناهجویان و قربانیان جنگهای غارتگرانه را به روزی انداخته که تاجران و مافیاهای سکس و تجارت انسان خود را با افتخار ناجی قربانیان می شمارند! با بی ارزش شدن دائمی جان انسانها و تبدیل آنها به کالاهای یکبار مصرف و رشد قارچ وار احزاب راست افراطی و رهبران نئوفاشیستی چون ترامپ، این جهان به کجا می رود؟
در لیبی به اعتراف سازمان ملل پناهجویانی که نمی توانند از دریای مدیترانه رد شوند و بدست باندهای مافیایی و القاعده ای و جنگ سالاران می افتند در زندانهای خصوصی مورد تجاوز و شکنجه واقع می شوند… سرانجام در بازار رسمی برده فروشی، بفروش می رسند! اگر کسی توانایی خرید یک انسان را برای 100 دلار یا 200 دلار نداشته باشد به مدت چند هفته یا چند ماه کرایه می کنند!… چگونه می توان از چنین نظامی که انسان را تبدیل به ابزار جاندار در خدمت اطفاء شهوات حیوانی انسانهای بیمار می کند، دفاع کرد؟
در نظام سرمایه داری همه چیز در خدمت کسب حداکثر سود ممکن مشروعیت می یابد!… کار شبانه روزی زنان در خانه به رسمیت شناخته نمی شود، زیرا برای سرمایه دار موجب سود مستقیم نمی شود! هرچند که بدون کار زنان در خانه مرد نمی توانست در بیرون از خانه در خدمت تولید سود بیشتر برای سرمایه داران باشد!…
مارکس و انگلس از اواسط قرن نوزدهم خواهان به رسمیت شناختن کار زنان در خانه و برابری زنان و مردان در تمام سطوح اقتصادی و احتماعی و سیاسی بودند!
«پیشرفت جامعه را می توان به وسیله موقعیت اجتماعی جنس مونث سنجید!»
کارل مارکس
با الهام از اندیشه های مارکس بعد از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 در دولت لنین، الکساندرا کولونتای اولین زنی بود که در تاریخ به مقام وزارت رسید!…
دشمنی خمینی و محمدرضا شاه و تمامی رهبران نظام سرمایه داری و احزاب راسیست و فاشیست و فرشگردی و بنیادگرایان مذهبی… با مارکس و چپ ها، بی جهت نیست و قابل تامل است! آنها زنان را مثل برده ای گوش بفرمان در خدمت امیال شحصی خود در گوشه رختخواب و آشپزخانه و تولید کودک می خواهند! در بیرون از خانه به مثابه کالایی قابل فروش و سودآور در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می دهند!…
جنبش های زنان برای افزایش دستمزد، ساعات روزانه کار کمتر، بیمه های سلامتی و کار… توسط پلیس سرمایه داران بشدت و بی رحمانه سرکوب شده اند!… نظام سرمایه داری تنها زمانی با برخی از مطالبات جنبش های زنان موافقت کرده که موجب کار ارزان و کسب سود فوق العاده می شوند و یا از نظر تاریخی مخالفت با آن نوع آزادیهای خاص اجتناب ناپذیر بوده. مثلا بردگی را بطور رسمی لغو کردند ولی به اشکال مدرن هنوزهم در ابعادی بیشتر از دوران رسمی برده داری خرید و فروش می شوند یا به کارهای اجباری گمارده می شوند! اشکال کنترل و سرکوب و استثمار اصولا دگرگون شده ولی در نظام سرمایه داری مسئله بطور ریشه ای حل نشده و نخواهد شد!…

منشأ پیدایی روز جهانی زن
«منشأ پیدایی روز جهانی زن ارتباط نزدیکی با مبارزه‌ی کارگران زن در بخش نساجی دارد. در هشتم مارس ۱۸۴۷ زنان کارگر در صنایع نساجی و پوشاک در شهر نیویورک در اعتراض به دستمزدهای پایین٬ دست به اعتصاب زدند٬ ساعات کار طولانی و شرایط کار غیر انسانی٬ یکی از نخستین حرکت‌های اعتصابی از سوی زنان کارگر را رقم زد. پلیس به سوی آن‌ها آتش گشود و آنان را به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کرد.
در هشت مارس ۱۹۰۸ در پاسخ به فراخوان انجمن زنان سوسیال دموکرات شهر نیویورک٬ بیش از ۱۵ هزاز کارگر زن شاغل در بخش نساجی با تقاضای کوتاه کردن هفته‌ی کاری و حقوق سیاسی از خیابان Lower East Side راه‌پیمایی خود را آغاز کردند. سال ۱۹۰۹ شاهد اعتصاب گسترده‌ی ۲۰ هزار کارگر زن در بخش نساجی در نیویورک بود که در سرمای سخت زمستان ۱۴ هفته به درازا کشید.
پس از آن در ماه مارس ۱۹۱۱ نیز آتش‌سوزی در کارخانه‌ی Triangle Shirtwaist در نیویورک منجر به مرگ بیش از ۱۰۰ کارگر زن شد که یا مستقیماً در آتش‌سوزی سوختند یا بر اثر پریدن از طبقه‌ی هشتم کشته شدند.
در زمان آتش‌سوزی به منظور جلو‌گیری از خروج و استراحت غیر مقرر کارگران٬ درهای کارگاه را قفل کرده بودند. تمام این وقایع و مبارزات در روز جهانی زن که در نشست بین‌المللی زنان سوسیالیست و به پیشنهاد کلارا زتکین٬ سوسیالیست انقلابی آلمانی شکل گرفت٬ به خاطر سپرده و گرامی داشته می‌شود…» ( 5 )
هنوز هم در تمام کشورهای مرفه و صنعتی اروپایی و امریکایی میلیونها زن علیه تبعیض موجود به تظاهرات و اعتصاب دست می زنند…

زنان در جنبش مشروطیت
به میمنت جنبش مشروطه زنان از سالهای 1285 توانستند از کنج خانه ها بیرون آمده و در اجتماعات سیاسی ظاهر شوند… در سطوح مختلف تشکلهایی در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان بوجود آوردند. هرچند که جنبش ملی زنان، یک خرده جنبش و بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با هدف استقلال کشور و اجرای قانون اساسی بود. مشارکت زنان در این وقایع سیاسی خودجوش بود، در جریان تحولات سیاسی انقلاب مشروطه فعالیت بیرونی زنان بیشتر شد. انجمن‌های خصوصی و سازمان‌های مخفی ایجاد کردند، در تظاهرات شرکت کردند، و برای مشروطیت هم به مبارزه‌های مسلحانه و هم اقدامات غیرخشونت‌آمیز پرداختند.
برخی از انجمن‌ها و سازمان‌های مخفی زنان به نبردهای مسلحانه برای مشروطیت دست می‌زدند. برای مثال، در مبارزه‌ای مسلحانه بین موافقان و مخالفان مشروطه در آذربایجان جسد ۲۰ زن در لباس مردانه یافت شده‌است. در سال ۱۲۹۰ وقتی شایعه شد برخی نمایندگان مجلس به خواسته‌های روس‌ها تن داده‌اند حدود ۳۰۰ تن از زنان با تپانچه به مجلس رفتند تا آنان را مجبور به «حراست از آزادی و تمامیت ارضی کشور» کنند. در آذربایجان قیام زینب پاشا را در دهه ۱۳۱۰ قمری مشاهده می‌کنیم و هنگام اوج‌گیری مبارزات مسلحانه مشروطیت زنان بسیاری مخفیانه در لباس مردان در مبارزات شرکت کرده‌اند و برخی از آنان به‌طور اتفاقی شناخته شده‌اند، مثلاً سربازی بود که جراحت برداشته بود و در درمانگاه از مداوای زخمش امتناع می‌کرد. کار به آنجا رسید که ستارخان به بالین او می‌آید و از او می‌خواهد که «پسرم تو نباید بمیری. ما به نیروی تو، به اراده آهنین تو نیاز داریم. چرا راضی نمی‌شوی زخمت را مداوا کنند؟» و سرباز در گوش او می‌گوید که من زن هستم… (6)
در مبارزه ستارخان و یارانش علیه استبداد، در تبریز زنان نیز همدوش با مردان در میدان پیکار حضور داشتند…
حکومت آذربایجان شش ماه در اختیار شیخ محمد خیابانی و فرقۀ دموکرات بود… رهبر جنبش معتقد بود: «بعد از نان اولین ضرورت ملت، معارف است»… در سال 1318 اولین «انجمن معارف» که مجمع مدیران مدارس بود در تبریز پا به عرصه نهاد… مدارس دخترانه،… پاگرفت… گروههای تئاتر تشکیل شد و حتی در مدارس نیز به اجرای نمایش پرداخت. جمعیت خیریۀ تئاتر به وجود آمد. بیمارستانهای مختلف در شهرهای مختلف آذربایجان از آن جمله بیمارستان 200 تختخوابی تبریز احداث شد… صنایع ملی و کوچک جان تازه¬ای یافت. خط تلگراف بین شهرهای آذربایجان احداث شد. کارخانه-های قندریزی، بافندگی، دباغی احداث شده و صدها کارگر به کار مشغول شدند. زنان از قیودات حرمسراها و سنن فئودالی آزاد شدند و صدها دختر در مدارس دخترانه به تحصیل پرداختند. (7)

«بی جهت نبود که شاه، از قهرمان ملی شیخ محمد خیابانی با عنوان «شیخ سرخ» نام می‌برد… » ( 8 )

حق رای زنان در ایران
» پس از پیروزی انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران گشوده شد. مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم شدند. در نظام‌نامه مجلس شورا زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته شدند.
… در سال ۱۳۲۴ و در حکومت خودمختار آذربایجان برای اولین بار در ایران به زنان حق رای داده شد ولی پس از برچیده شدن و شکست فرقه دموکرات آذربایجان بار دیگر حق رای از زنان سلب شد.
محمد مصدق، در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود؛ وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده‌است. کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند، چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند… آیت الله سید حسن مدرس… در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند. حسن مدرس… هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند.
در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌ کردند روح‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهم‌ترین اعتراضات وی بود… با این حال در آستانه انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله خمینی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین اسلام تلقی کرد و با مشارکت سیاسی زنان مخالفت نکرد. » (8)

به میمنت همدستی روحانیون و پادشاهان در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم شدند! بعد از آنهمه مبارزه دوشادوش با مردان در سنگرهای مشروطه خواهان زنان در کنار دیوانگان، دزدان، قاتلین، گدایان، متکدیان، خارج شدگان از دین اسلام، تبعه خارجه و … فاقد حق رأی شناخته شدند!
از جنبش مشروطیت تا کنون بیش از صد سال است که زنان و مردان ایران در میدانهای مبارزه برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بخاک می افتند ولی هنوز به هدف خود نرسیده اند! زنان ایران به پشتوانه بیش از صد سال مبارزه باید بتوانند در سطحی که واقعا شایسته آنهاست موفق شوند و از دایره باطل و منجلاب انتخاب بین شاه و شیخ نجات یابند!

تمام ادیان در طول تاریخ با کسب علم و دانش و به مدرسه رفتن زنان مخالف بودند. چقدر انسانهای بیگناه در راه امکان پذیر کردن کسب و علم و دانش برای زنان بدست متولیان ادیان به خاک افتاده اند… وظیفه زنان در قران در یک جمله خلاصه شده: زنان کشتزار مردانند، به کشتزارهای خود درآئید درآمدنی!… در جنگ ها هم زنان کشور مغلوب برای سربازان اسلام غنایم جنگی و برده جنسی می شوند!…

امیدوارم تمامی کسانیکه نجات خود را توسل به ریسمان الهی بازار آزاد و قوانین مقدس نئولیبرالی، در اشکال سلطنتی یا جمهوری در امثال رضا پهلوی یا دونالد ترامپ جستجو می کنند به سئوالها و اسناد فوق در میدان منطق جواب دهند!

رهایی واقعی زنان و مردان زمانی است که از پرستش هرگونه خرافات خردستیز مقدس مذهبی، ارتجاعی و پرستش نظام سرمایه داری سودمحور، رها شده و در جهت ساختن دنیایی انسان محور و عادلانه حرکت کنند. به ارتقاء آگاهی طبقاتی، سیاسی، اجتماعی و خودسازماندهی و مقاومت خلاق و هوشمندانه دامن بزنند. بجای از خودبیگانگی و پناه بردن به آغوش دشمنان و قاتلان خود، به نیروی آگاهی طبقاتی دوستان و دشمنان خود و قوانین حاکم بر میدان نبرد را بهتر بشناسند… آنوقت است که بجای بیگانگی با خود و همنوعان و طبیعت، به یگانگی و وحدت با خود و همنوعان و طبیعت خواهند رسید و نوری در تاریکی و انتهای تونل نمایان خواهد شد!
به امید آنروز…

با احترام،
احمد پوری (هلند) 03 – 15 – 2019


منابع:

( 1 ) Barbara Walters interview with Shah
https://www.youtube.com/watch?v=XEo8piZ_kps
( 2 ) Miljoenen Spaanse vrouwen staken voor gelijke behandeling
Op veel plekken in de wereld waren op Internationale Vrouwendag protesten. In Spanje legden volgens de vakbonden ruim 5 miljoen vrouwen hun werk neer.
https://www.nrc.nl/…/miljoenen-spaanse-vrouwen-staken-voor-…

( 3 ) جنجالی‌ترین مصاحبه شاه که توانایی‌های عقلی او را زیر سوال برد!

https://www.yjc.ir/…/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%E…

( 4 ) به مناسبت اول ماه می
کارگران جهان به عصر برده داری مدرن در قرن بیست و یکم خوش آمدید!

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1678615888824306

( 5 ) هشت مارس از گذشته تا امروز، خورخه مارتین، برگردان: بابک پاکزاد

http://babak.pakzad.ir/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8…/…

( 6 ) زنان در جنبش مشروطه، از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/…/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%…

( 7 ) قیام شيخ محمد خياباني

http://mrbkarimi.blogfa.com/post/567

( 8 ) شیخ محمد خیابانی

https://fa.wikipedia.org/…/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%…

( 9 ) حق رأی زنان در ایران

https://fa.wikipedia.org/…/%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A3%DB%8C_…

در همین زمینه خواندن یادداشت زیر را به دوستان ارجمند پیشنهاد می کنم.
جمهوری اسلامی از روز تولدش همزاد زن ستیزی است.