سرتیتر

ادلب به «نقطه صفر» نزدیک میشود

syriya army


ادلب به «نقطه صفر» نزدیک میشود

روزنامه «البناء»متعلق به نیروهای ملی لبنان

مترجم: احمد مزارعی، چهاردهم مارچ 2019


اطلاعیه وزارت دفاع روسیه درمورد بمباران انبارهای اسلحه وسنگرهای فرماندهان گروههای تروریستی درحقیقت به معنای شروع جنگ برای ازادسازی ادلب است. ارتش سوریه نیز چند روز است که بمباران بدون وقفه خودرا بر علیه مواضع جبهه نصره اغاز کرده است،(1) شب گذشته شهر حلب مورد هدف تروریستها قرارگرفت که مصدر این تجاوز حومه غربی وشمالی حلب بود وبنظر میرسد این اخرین فرصتی بود که روسیه به ترکیه داده بودتا موضعگیری خودرا درمورد وضعیت تروریستها درادلب روشن کند.

بمبارانهای مواضع تروریستها درادلب بتوسط روسیه که ترکیه هیچ عکس العمل وتحلیلی از خود نشان نداد،بیانگر بسیاری چیزها است، اما مطبوعات معروف وابسته به حزب حاکم ترکیه درکشورهای خلیج اینگونه صحبت میدارند که دولت ترکیه نسبت به انچه که روسیه درادلب انجام میدهد تفاهم دارد ، زیرا اوضاع دران منطقه از کنترل خارج شده و ازطرفی کوششهای سیاسی وامنیتی برای تحقق امنیت درمنطقه ادلب در جهت برقراری ارامش نیز نتیجه نداده است، بویژه اینکه جبهه نصره به نیروهای مسلح وابسته به ترکیه حمله وبر انها تسلط یافته است که بر اساس تعهدات ترکیه این امر باید برعکس انجام میگرفت.(2)

بر عکس پیش بینیهای بسیاری ، امریکائیها از این وضعیت بیشترین نگرانیها را دارند واوضاع را با دقت دنبال میکنند، انها درجریان جنگ منطقه «باغوز» سوریه که بر ضد داعش بود همه کوشش خودرا بکار بردند تا هزاران جنگجوی داعشی رافراری داده تا مگر بتوانند جنگ تازه  دیگری را با انها درمنطقه دیگری اغاز کنند ، شاید بتوانند لحظه حقیقت وتلخ مناطقی را که درکنترل دارند به تاخیر بیندازند، زیرا پایان جنگ ادلب درست لحظه خروج انان از سوریه است .

امریکائیها خوب میدانند که ترکیه فرصتها وامکانات مانور خوبی هم به انها وهم به خودشان دادند، همچنین هردو انها خوب میدانند که بقایای داعش شکست خورده از این پس نمیتواند شرایطی را فراهم کند که بتوان با ان جنگها وتغییرات ریشه ای درمنطقه ایجاد کرد، بلکه هردو انها میدانند که زمانی را به عبث هدر میدهند تا درخلال ان واشنگتن فرصت کند وچمدانهای خودرا ببندد.

اری «نقطه صفر» از چند سو نزدیک میشود .پایان


زیر نویس وتوضیحات از مترجم :

(1) – تصمیم برای جنگ قطعی ورهائی ادلب با امدن بشار اسد به ایران گرفته شد، بدون شک روسیه نیز با این جنگ هماهنگ بود، همچنین جعفر حسینی یکی ازفرماندهان با تحربه حشد الشعبی عراق، که درجنگ برای اخراج اشغالگران وتجاوزکاران امریکائی از عراق در سال 2003،نقش برجسته ای داشته است ، چندی پیش در مصاحبه با تلوزیون المیادین اظهار داشت که ما با دولت سوریه توافق کرده ایم که برای مبارزه با تروریسم تا یکصد کیلومتر وارد خاک سوریه شویم .

(2) – تمام تروریستها از جبهه نصره، نور الدین زنگی، داعش،احرارالشام ، ارتش ازاد سوریه و…./ اینها مزدورانی هستند که کنترل انها بطور یکسان در دستان ترکیه ،امریکا واسرائیل است که خوشبختانه اکنون با بن بست جدی روبرو شده اند.

 درشروع جنگ امپریالیستی علیه دولت سوریه ، اردوخان شیاد ،عبا وعقال وچفیه عربی پوشید به این امید که درمسجد معروف امیه حلب پیشنماز شود ولی با مقاومت سرسختانه ارتش ، دولت سوریه و رهبری فرهیخته دکتر بشار اسد ، شرکت سرسحتانه محور مقاومت شامل ایران، عراق، حزب الله لبنان، نیروهای انقلابی فلسطینی وکمک بی شائبه روسیه با شکست روبرو شد، شرکت صدها هزار تروریست وصرف بیش از یکصدو سی ملیارد دلار نتوانست دراراده پولادین ملت سوریه خلل وارد کند وامروز اردوخان دست از پا دراز تر ودهها هزار تروریست که روی دستش درادلب و…/ مانده مجبور خواهد شد به این وضعیت پایان دهد و دیر ویازود با دولت سوریه کنار بیاید و به شکلی خودرا از شر هزاران تروریست رها کند، منطقه بسوی ارامش ویک روند سیاسی – اقتصادی درحرکت است ،واین درحالی است که نفوذ سیاسی واقتصادی ایران وروسیه ورابطه تنگا تنگ و برادرانه انها با کشورهای منطقه بویژه سوریه وعراق بیشتر میشود.

ترکیه برای مدت زیادی نمیتواند به این بند بازیهای سیاسی خود ادامه دهد.