سرتیتر

«پیروزی از آنِ عشق ست» – نزار قبانی – حسن عزیزی

nezar_qabbani

چکیده ای ازشعر ٌ پیروزی از آنِ عشق ست   ٌ از نزار قبانی ،  

   ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی .

 « پیروزی از آنِ عشق است » *

 

به رغم گردوغباری که

چشمانم را می آزارد

و اندوهی که چشمانت را گرفته ..

به رغم روزگاری که

به زیبایی ..عدالت ..واندیشه

درهرجا که باشد

آتش می گشاید

می گویم :

پیروزی ، تنها ، از آنِ عشق ست

وهزاران بار تکرار می کنم :

پیروزی ، تنها ، ازآنِ عشق ست ،

که زشتی های مان را می پوشاند .

 

به رغم این روزگارخراب

که نویسنده را می کشد

وبه کبوتر .. وگل..وسبزه ..

آتش می گشاید

وشعر زیبا را

درگورستان سگان ،

به خاک می سپارد

می گویم :

پیروزی با اندیشه ست ؛

وواژه ی زیبا هرگزنمی میرد

با هیچ شمشیری..

یا زندانی ..

ودرهرزمانه ای .

 

با وجود آنان که چشمانت را

محاصره کرده اند

وسبزه و درخت را می سوزانند

می گویم :

    محبوبم ، پیروزی ازآنِ گل ست

    واز آنِ آب و غنچه .

 

به رغم همه ی مشکلات روحی مان

وکمبود ابر وباران

وتیرگیِ شب در چشمانمان

می گویم :

بی تردید ، پیروزی با روز ست .

 

با وجود روزگار غرق در

نابهنجاری .. حشیش..و مواد مخدر

و بیزار ازعطر..وتند یس..ونقاشی

وزمانه ی فراری بسوی

پرستش شیطان ..

باوجود آنان که عمرِما ن را به یغما بردند

ومیهن ما ن را از جیب مان ربودند ..

باوجود هزاران خبرچین حرفه ای

درخدمت مهندس دیواروساختمان

وهزاران گزارش موش صحرایی

برای موشهای دیگر

می گویم :

پیروزی  ، تنها ، ازآنِ ملت ست

وهزاران بار ، نیز، تکرار می کنم :

پیروزی ،  تنها ، با ملت ست

او سرنوشت سازست ..

و دانا .. ویگانه .. وقهار .

 


*- چکیده ای ازشعر ٌ پیروزی از آنِ عشق ست   ٌ از نزار قبانی ،  

   ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی .                 05.02.2019