تاریخی, سرتیتر

مخالفت ژوپه با گذاشن نام فرانتس فانون بر یک کوچه!

frantz_fanon 


منبع: اومانیته
تارنگاشت عدالت


موضوع نامگذاری یک کوچۀ ساده بود و نه یک بولوار. روز پنج‌شنبه آلن ژوپه شهردار بوردو تصمیم گرفت گذاشتن نام فرانتس فانون بر یک فضای عمومی را «لغو نماید.»


شوراری شهر در ماه دسامبر تصویب کرد که یک معبر را در منطقه گینکو در شمال شهر به نام روانپزشک اهل مارتینیک، چهره مقاومت در برابر ستم استعماری و رزمنده برای استقلال الجزایر، نامگذاری کند.


شوراری شهر در ماه دسامبر تصویب کرد که یک معبر را در منطقه گینکو در شمال شهر به نام روانپزشک اهل مارتینیک، چهره مقاومت در برابر ستم استعماری و رزمنده برای استقلال الجزایر، نامگذاری کند.

این کافی بود تا موج نفرتی را برانگیزد که استعمارگران دلتنگ برای گذشته طالب آنند. فرانسیس جی از مرداب سایت «پاسخ سکولار» با محکوم کردن بزرگداشت «مردی که شصت سال پیش از تروریسم الجزایری حمایت کرد» علامت نبرد را داد.


هم‌تراز قرار دادن مبارزۀ رهایی‌بخش الجزایر با فعالیت تروریستی، قرار دادن پزشک اول بیمارستان بلیدا و متفکر رهایی انسان در یک سبد با داعش، جهالت و وقت‌گذرانی است که برای تحریف تاریخ صورت می‌گیرد.


 

هم‌تراز قرار دادن مبارزۀ رهایی‌بخش الجزایر با فعالیت تروریستی، قرار دادن پزشک اول بیمارستان بلیدا و متفکر رهایی انسان در یک سبد با داعش، جهالت و وقت‌گذرانی است که برای تحریف تاریخ صورت می‌گیرد. قیل‌وقال تعدادی افراطی هیجان‌زده کافی بود ژوپه را عقب بنشاند. شهردار خودپسندانه توضیح می‌دهد: «امروز، انتخاب نام فرانتس فانون موجب افزایش سوءتفاهم، پلمیک و مخالفتی می‌شود که برای من قابل درک است.»

 

در بوردو، بندرگاه پیشین تجارت برده، نامگذاری معابر عمومی به نام خانواده‌های ثروتمندی که ثروت خود را از تجارت «چوب آبنوس» [اشاره به بردگان سیاه] انباشتند، موجب مجادله بر سر نامگذاری محلات و معابر شهری نمی‌شود.


کولبرت، نویسنده «قانون سیاه»، و فیدربه و گالینی بزرگ قاتلان استعماری خیابان‌های خود را دارند. و از این‌رو، در این جغرافیا، استفاده از نام یک رزمنده راه آزادی رسوایی خواهد بود؟


 

کولبرت، نویسنده «قانون سیاه»، و فیدربه و گالینی بزرگ قاتلان استعماری خیابان‌های خود را دارند. و از این‌رو، در این جغرافیا، استفاده از نام یک رزمنده راه آزادی رسوایی خواهد بود؟ فانون می‌خواست انسانیت را در جایی که از آن محروم شده بود دوباره مستقر نماید. برای او، این افق سیاسی به معنی التیام بخشیدن به استعمارشدگان و کشف انسانیت استعمارگران بود. فقط  برخی مغزهای متعفن در این چیزی برای پلمیک می‌بینند.

https://www.humanite.fr/juppe-renonce-une-ruelle-frantz-fanon-667602

 


عدالت: «قانون سیاه» که ابتدا که در سال ۱۶۸۵ به دستور لوئی‌ چهاردهم، و به وسيلۀ وزیر او ژان- باپتیست کولبرت تدوین شد، خطوط اصلی حاکم بر برده‌داری و تجارت برده را در مستعمرات فرانسه مشخص می‌کرد. ماده اول آن همه بهودیان را از مستعمرات فرانسه اخراج می‌کرد، یهودیان در آن‌زمان نقش مهمی در مستعمرات هلند در کارائیب داشتند، اما نمی‌توانستند در مستعمرات فرانسه مالک زمین یا برده باشند. این قانون هم‌چنین مقرر می‌داشت که همه بردگان کاتولیک شوند.

http://www2.latech.edu/~bmagee/louisiana_anthology/texts/louis_xiv/louis_xiv–code_noir_english.html