اخبار ویژه, سرتیتر

هزاران نفر در کاراکاس در حمایت از انقلاب بولیواری، و مادورو راهپیمایی کردند

در ۲فوریه، هزاران شهروند و اعضای جنبشهای اجتماعی و سازمانهای مردمی در یک گردهمآیی و مارش در خیابان بولیوار در کاراکاس، ونزوئلا در حمایت از انقلاب بولیواری، رییسجمهور نیکولاس مادورو و حاکمیت ملی در برابر تجاوزگری فزاینده ایالات متحده شرکت کردند. آنها ۲۰مین سالگرد تحلیف فرمانده هوگو چاوز را به عنوان رییسجمهور ونزوئلا گرامی میداشتند. راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که راست کشور، با حمایت دولت ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی و دولتهای محافظهکار آمریکای لاتین در «گروه لیما» یک بار دیگر در صدد برآمده اند دستآوردهای این ۲۰ سال «چاویسم» را عقب برانند.


منبع: نیوز کلیک

تارنگاشت عدالت


venezuella_8hgh

 هزاران نفر در کاراکاس در حمایت از انقلاب بولیواری، و مادورو راهپیمایی کردند

رییسجمهور نیکولاس مادورو در سخنرانی در این راهپیمایی عظیم از مردم جهان به خاطر علاقه و حمایت آنها نسبت به انقلاب بولیواری تشکر کرد

 در ۲فوریه، هزاران شهروند و اعضای جنبشهای اجتماعی و سازمانهای مردمی در یک گردهمآیی و مارش در خیابان بولیوار در کاراکاس، ونزوئلا در حمایت از انقلاب بولیواری، رییسجمهور نیکولاس مادورو و حاکمیت ملی در برابر تجاوزگری فزاینده ایالات متحده شرکت کردند. آنها ۲۰مین سالگرد تحلیف فرمانده هوگو چاوز را به عنوان رییسجمهور ونزوئلا گرامی میداشتند.

مارش به دعوت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا برگزار شد. گردهمآیی عظیم به ویژه با توجه به ادعای رسانههای غربی مبنی اینکه مادورو حمایت مردم را از دست داده است، بسیار مهم بود.

hands_o_Venezelaمارش به دعوت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا برگزار شد. گردهمآیی عظیم به ویژه با توجه به ادعای رسانههای غربی مبنی اینکه مادورو حمایت مردم را از دست داده است، بسیار مهم بود.

رییسجمهور مادورو خطاب به مردم سخنرانی کرد و از آنها به خاطر علاقه و حمایتشان نسبت به انقلاب بولیواری تشکر کرد. مادورو گفت: «زنده باد قدرت مردم، و مردم را به ادامه نبرد برای حاکمیت خود ترغیب نمود. مادورو پس از راهپمایی در توئیتر نوشت: «مردم طی این ۲۰ سالدر نبرد و پیروزی، وفاداری عمیق و محبت بیپایان خود را به انقلاب بولیواری، که به ما نیروی ادامه دادن به راه فرمانده چاوز را میدهد، نشان داده اند. سپاس به خاطر این همه محبتاو در پیام دیگری نوشت: «من به مردم شریف قهرمان ونزوئلا به خاطر عزم راسخ آنها برای دفاع از حاکمیت ملی تبریک میگویم. این ۲فوریه، خيابان بولیوار در کاراکاس تسخیرناپذیر ما، مملو از شادی، میهندوستی و حمایت گسترده از انقلاب بولیواری بود. در اینجا هیچکس تسلیم نمیشود

در ۲فوریه ۱۹۹۹، هوگو چاوز پس از پیروزی در انتخابات ۶ دسامبر ۱۹۹۸، با ۵۶٫۵۴ درصد آراء ریاست جمهوری را عهدهدار شد. ورود او به معنی پایان جمهوری چهارم، پایان دوره نابرابری اجتماعی، سیاستهای اقتصادی نولیبرالی و سوءاستفاده از قدرت، و آغاز انقلاب بوليواری، آغاز روند دگرگونی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ونزوئلا بود.

راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که راست کشور، با حمایت دولت ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی و دولتهای محافظهکار آمریکای لاتین در «گروه لیما» یک بار دیگر در صدد برآمده اند دستآوردهای این ۲۰ سال «چاویسم» را عقب برانند.

راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که راست کشور، با حمایت دولت ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی و دولتهای محافظهکار آمریکای لاتین در «گروه لیما» یک بار دیگر در صدد برآمده اند دستآوردهای این ۲۰ سال «چاویسم» را عقب برانند. در ۲۳ژانویه، خوان گوایدو عضو مجلس ملی ونزوئلا، خود را خودسرانه رییسجمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. ایالات متحده و متحدین آن فوراً حمایت خود را از او اعلام کردند. پیش از آن، در ۲۱ ژانویه یک اقدام کودتایی به وسيلۀ گروهی از سربازان گارد ملی بولیواری صورت گرفت که از سوی نیروهای مسلح بولیواری ونزوئلا خنثا شد. سال گذشته، در ۴ اوت، با استفاده از پهپادهای مملو از مواد منفجره یک سوءقصد نافرجام علیه مادورو صورت گرفت.

در پی اقدام کودتایی گوآیدو، در ۲۹ ژانویه، دولت ایالات متحده، برای افزایش فشار بر دولت ونزوئلا، طی فرمانی تحریمهای ددمنشانه جدیدی را  اعلام کرد و گفت که ۷ میلیارد دلار از داراییهای شرکت ملی نفت ونزوئلا و ۱۱میلیارد دلار از درآمد صادراتی آنرا مسدود میکند. در پاسخ، مادورو یک سری  اقدامات قانونی را برای دریافت خسارت اعلام کرد.

در سطح جهان اقدامات مداخلهگرانه ایالات متحده محکوم شده است. شماری از جنبشها و سازمانهای اجتماعی در سراسر جهان و دولتهای چین، روسیه، ترکیه، هند و کشورهای کارائیب حمایت خود را از مادورو اعلام کرده اند. نیروهای مسلح ملی بولیواری حمایت خود را از رییسجمهور قانونی اعلام کرده اند. اخیراً، ۱۷ هزار کلیسای ونزوئلا طی مراسمی حمایت مطلق خود را از رییسجمهور نیکولاس مادورو اعلام کردند.

در سطح جهان اقدامات مداخلهگرانه ایالات متحده محکوم شده است. شماری از جنبشها و سازمانهای اجتماعی در سراسر جهان و دولتهای چین، روسیه، ترکیه، هند و کشورهای کارائیب حمایت خود را از مادورو اعلام کرده اند. نیروهای مسلح ملی بولیواری حمایت خود را از رییسجمهور قانونی اعلام کرده اند. اخیراً، ۱۷ هزار کلیسای ونزوئلا طی مراسمی حمایت مطلق خود را از رییسجمهور نیکولاس مادورو اعلام کردند.

مادورو مجدداً  تمایل خود را به درگیر شدن در گفتوگو تکرار کرد و از مکزیک، اوروگوئه و بولیوی به خاطر تلاشهایشان تشکر کرد. او گفت: «من حمایت خود را از ابتکار مکزیک، اوروگوئه و بولیوی برای گفتوگو و حل مشکلات فیمابین ونزوئلاییها اعلام میکنمدر ۳۱ ژانویه، دولتهای اوروگوئه و مکزیک موضع خود را در حمایت از گفت٫گوی مسالمتآمیز در ونزوئلا و برگزاری یک کنفراسن بینالمللی در ۷ فوریه در مونتهویدئو اعلام کردند.

جسیکا اسپریلا، یک کنشگر عضو «جنبش پیشگامان» که یکی از سازمانهای شرکتکننده در کنفرانس است، گفت: «ما میخواهیم به امپریالیسم این پیام را بدهیم، که خلقهایی وجود دارند که از میهن، آزادی و استقلال خود دفاع میکنند

https://www.newsclick.in/thousands-march-caracas-support-bolivarian-revolution-maduro