بین المللی, سرتیتر

کنفرانس ورشو توانائی هیچ اقدامی علیه ایران را ندارد – احمد مزارعی

reza_pahlawi_hejri_mohtadi_rajavi_col4

کنفرانس ورشو توانائی هیچ اقدامی علیه ایران را ندارد


ازهم اکنون سایه ناامیدی وشکست برشخص پمپئو وکنفرانسچیهای نوکرعربستان وبقیه شرکت کنندگان گوش به فرمانشان سایه افکنده است

بنا به گفته دکتر یحیی حرب استاد ومحقق امور بین المللی درلندن ، پمپئو بعلت سرخوردگی وناامیدی از عدم شرکت چهار کشور عربی درکنفرانس ورشو، فوت یکی از بستگانش را بهانه کرده ومسافرت خاورمیانه ای خودرا لغو وبه امریکا برگشت.دوکشورعربی دیگر یعنی لبنان وعراق نیز رسما اعلام کرده اند که دراین کنفرانس شرکت نخواهند کرد وبنا به گفته مسلم شعیتو، رئیس «مرکز عرب – روسیه» در سن پیترز بورگ،،درمصاحبه اش با رسانه های لبنانی ، چند کشور دیگر نیز مخفیانه از طریق دوستانشان به ایران اطمینان داده اند که شرکت ما دراین کنفرانس ظاهری بوده ودرتصمیم گیریهای جدی بر علیه ایران شرکت نخواهیم کرد.

این چه کنفرانس امنیتی است که روسیه بازیگر اصلی وقدرتمند مبارزه با تروریسم درخاورمیانه ،سوریه،ایران، اتحادیه اروپا، ترکیه وچین شرکت ندارند؟


نوشته :احمد مزارعی، دوم فوریه 2019

کنفرانس ورشو توانائی هیچ اقدامی علیه ایران را ندارد


ahmad_mazareieایران درحال حاضر کشوری است که دارای حضوری بسیار موثر درغالب فعل وانفعالات خاورمیانه وتا حدی جهانی بوده وحل وفصل غالب درگیریها سیاسی وژئوپلتیکی کوچک وبزرگ درمنطقه خاورمیانه ، بدون دخالت ایران وهمپیمانانش،یعنی محور مقاومت درعراق، سوریه، لبنان، فلسطین ویمن، قابل حل نیست، ایران همچنین بعلت داشتن بزرگترین مخازن نفت وگازی وهمچنین بر خوردار بودن ازعناصر گوناگون قدرت ودرعین حال استقلال سیاسی وداشتن نیروی بسیار قدرتمند نظامی وجمعیتی عظیم از زن ومرد که عمدتا جوان وفارغ التحصیل دانشگاهها هستند تشکیل قدرت عظیمی را میدهد که تحت هیچ شرایطی تن به اوامر ودیکته های امریکا وهیچ قدرت جهانی دیگری نمیدهند، اینکه این دولت سرکوبگر وارتجاعی است وآزادیهای دموکراتیک را بر نمیتابد حقیقت دارد اما این امری داخلی است وملت ایران خود توانائی حل این نابسامانیها را دارد، وهر گاه ضرورت ایجاب کند رژیم را تغییر خواهند داد (1). اما هرچه باشد این ملت به نوکری امریکا واسرائیل تن نخواهد دادومیهنش را هم بدست بیگانگان ومزدورانشان رها نخواهد کرد.

کنفرانس «امنیتی»ورشو بر علیه ایران ، شیر بی یال ودمی بیشتر نحواهد بود.

هنگامی که گروهی ، جمعیتی حزبی ویا دولتی میخواهند با برگزاری کنفرانسی از امنیت منطقه دفاع کند نباید خود شان سیاه ترین پرونده های ضد امنیتی داشته باشند، علمداران این کنفرانس عبارتند از امریکا ، اسرائیل ، انگلستان، امارات و… با سرمایه کشور عربستان ، ببینید این مدعیان برقراری امنیت بر علیه ایران ، خودشان چه سابقه سیاهی در جنا یت علیه بشریت دارند، همه این شش کشورتا هم اکنون مشغول بمباران یمن هستند، اسرائیل بطور روزانه چکار با ملت مظلوم فلسطین میکند ، همه این کشورها طی سالهای گذشته چه رفتاری با ملت سوریه،عراق ، فلسطین، لبنان، یمن وافغانستان داشته اند، بنا به اعتراف خانم کلینتون وباراک ایاما » ما داعش را به وجود آوردیم”.

اساس پیدایش وتربیت نیروهای تروریستی القاعده وغیره درخاور میانه در سال 1960، بتوسط دولت انگلستان ، امریکا وپاکستان طراحی وبه اجرا درامد، کتابی بنام (spies,lies and war on terror) بتوسط سه محقق دانشگاهی امریکائی نوشته شده که دران بطور مفصل شرح پیدایش اولیه تروریسم را درمنطقه خاورمیانه اورده است ، حال چگونه این کشورها میخواهند امنیت خاورمیانه را تامین کنند؟.

اما ببینم بطور حقیقی چه کسانی در خاورمیا نه با تروریسم مبارزه کرده اند ؟ بدون هیچ شکی باید گفت که دولتهای سوریه ، عراق ، ایران، روسیه وحزب الله لبنان بوده اند که با داعش والقاعده ، جبهه نصره، جیش الاسلام ودهها سازمانهایی تروریستی دیگر جنگیده اند وهنوز هم تاحدی ادامه دارد، چه کسانی صدها هزار تروریست را از سراسر دنیا درکشورهای عربی واروپائی جمع اوری میکردند وبه جان مردم سوریه ، عراق، لبنان، فلسطین ویمن میانداختند، ایا غیر از امریکا، عربستان ، قطر، امارات وترکیه بودند که با امکانات بسیار گسترده ملی ، اطلاعاتی ، امنیتی اینهمه نیروی تروریستی بین المللی را به سوریه وعراق منتقل میکردند؟ همین چند هفته پیش وزیر سابق خارجه قطرشیخ حمد  درمصاحبه ای اعلام داشت که ما  برای سرنگون کردن بشاراسد 118 ملیارد دلار خرج کردیم ، صدها هزار تروریست از کجا میامدند ؟ چه کسانی فتوای کشتار مردم سوریه وعراق را میدادند، مگر غیر از علمای وهابی وشیخ عرعور وقرضاوی بودند که درقطر، امارات وعربستان وترکیه ساکن بودند، ازبهترین امکانات ماهواره ای وتبلیغا تی برخردار بودند وصدای شوم ونحسشان درتمام دنیا پخش میشد ، چگونه صدها هزار نفر تروریست از سراسر دنیا از چچنیا، داغستان، قرقیزستان ، تونس، مغرب، کشورهای اروپائی با گذرنامه رسمی وبا هواپیما وارد ترکیه میشدند وپس از گذراندن دوره های فشرده امنیتی به سوریه، عراق ولبنان ویمن فرستاده میشدند تا به هیچ تروخشکی رحم نکرده وهر چه اثار زندگی ، فرهنگ، ، ادبیات ، دانش ، انسان وانسانیت وزندگی بود با خاک یکسان کنند ، نگاه کنید به شهرهای عراق وسوریه ویمن که همه مخروبه شده اند.

اکنون وبه زعم اقای پمپئو وعده ای وطن فروش ومزدور ، ایران مخل امنیت درخاور میانه است، ایا این ادعا باور کردنی است؟

چرااین کنفرانس از قبل مرده به دنیا امده است؟

دردنیای امروزودرمنطقه خاورمیانه، نیروهائی که میتوانند وباید از امنیت بطور عموم دفاع کنند ودرحقیقت میتوانند نقشی جدی به عهده بگیرند عبارتند از ایران، روسیه ، ترکیه (که هنوز متزلزل است) ،عراق ، سوریه، حزب الله لبنان ، اتحادیه اروپا ، وچین. اما هیچکدام از کشورهای حاضر نیستند در این گردهمائی فریبکارانه که درجوهر خود یک اقدامی برای نجات صهیونیسم است ، شرکت کنند.روسیه که خود قربانی تروریسم است وبرای مبارزه با تروریسم صدها  نفر از نیروهایش درسوریه کشته شده ودهها میلیارد دلاربمصرف رسانیده است ، حاضر نشده است دراین کنفرانس دروغین شرکت کند، ولادیمیر پوتین بارها اعلام دا شته است که وجود امریکا درسوریه غیر قانونی و نا مشروع میباشد وباید از سوریه خارج شود واینکه امریکا درسوریه از تروریستها حمایت میکند، همینطور ایران که صدها نفر کشته داده وسرسختانه در کنار ملل مظلوم منطقه همچون عراق، سوریه، لبنان ، یمن وفلسطین ایستاده است وبرعلیه تروریسم مبارزه نموده دراین کنفرانس دروغین شرکت ندارد. چه کسی میتواند انکار کند که داعش بوسیله فداکاریهای مستشاران و نیروهای ایران وژنرال قاسم سلیمانی شکست خورد ، حتی کردستان عراق وبنا به گفته مسعود بارزانی با کمک قاسم سلیمانی از شر تروریسم داعشی نجات یافت. تازه کنفرانسچیان که خود مدافع وبه وجود اورنده تروریسم به رهبری پمپئو وعربستان میباشند، ایران را کشوری مخل نظم درخاورمیانه ،میدانند.لذا این کنفرانس اعتباری ندارد وسرنوشتی بجز رسوائی وشکست درانتظارش نخواهد بود. 

کنفرانسها واقدامات کوناگون امریکا درگذشته همه با شکست روبرو بوده اند

همگان شاهد بودند که شخصیتهای بلند پایه امریکائی همچون جولیانی وبولتون بهمراهی طیف وسیعی از مزدوران ووطنفروشان ایرانی درامریکا گردهم امده و»قول شرف» دادند که امسال درروز بیست ودوم بهمن یعنی سالروز انقلاب باشکوه بهمن درایران باشند، چه خزعبلات وچه هذیان گوئیهائی، دراین گردهمائی آنچنان تصمیماتی برای تحریم اقتصادی ونفتی ایران گرفتند که بقول خودشان درتارخ سابقه نداشته وپیش بینی قطعی داشتند که ایران درماههای اینده سقوط خواهد کرد ، زهی حماقت وخیالات ابلهانه.

اما کوه موش زائید ودرست درروزهائی که تحریمهای نفتی باید به اجرا درمیامد دولت امریکا از وحشت درگیری یک جنگ وگم وگور شدن هزاران سرباز امریکائی در منطقه که درحقیقت گروگانهای ایران درپایگاههای خودشان هستند، شش کشوررا ازخرید نفت معاف نمود،به جز وحشت ورسوائی چه نامی میتوان بر این عقب نشینی رسوا داد؟ بدون شک ایران درزیر فشار است والبته یکی ار غلتهای فشارهای اقتصادی جنایات وغارتگریهای سران درجه اول رژیم است که با غارت اموال ملت وانتقال ان به خارج به بحران اقتصادی موجود درداخل دامن میزنند.

کنفرانس وجلسات متعددی نیز درمنطقه وجهان تحت عنوان «معامله قرن» که هدفش پایان دادن به قضیه فلسطین است بتوسط ترامپ ووزیر خارجه اش پمپئو در چند کشور برگزارشد اما هیچ نتیجه ای گرقته نشد ،زیرا اسرائیل درمحاصره هفت ملیون آواره فلسطینی ومقاومت این ملت است وشاهد بودیم که دراخرین درگیری میان ارتش اسرائیل ونیروهای مقاومت درغزه  چند ماه پیش ، شهرکهای یهودی نشین انچنان هدف موشکهای مقاومت قرارگرفت که نتنیاهو مجبور شد دست به دامن سیسی رئیس جمهور مصر بشود که از مقاومت فلسطین درغزه درخواست کند تا موشکباران را متوقف کند وازانروز ببعد یک معادله میان اسرائیل وغزه برقرارشده ومصاحبه اخیر شمعخانی رئیس مرکز امنیت ملی ایران که درمصاحبه ای اعلام کرد که مقاومت فلسطین موشکهای دقیق ویا نقطه زن دراختیار دارد این خبر ازطرف یکی ازعالیترین مقامات امنیتی ایران ، کار اسرائیل را خرابتر کرده است ونتانیاهو از این ببعد باید «دست به عصا» راه برود.

طی سالهای گذشته دهها کنفرانس، گردهمائی وجلسات گوناگون از کشورها «سنی»درعربستان، امارات، اندونزی ، ترکیه، پاکستان و… برگزار شده که درهمه این کنفرانسها برعلیه ایران «مجوسی»، رافضی ، شیعه، وفرس وغجم تصمیمات سختی گرفته شده وسخنرانیهای مستهجنی هم بتوسط علمای اعلامشان (لعنت الله علیهم اجمعین) ایرادشده ولی بعد از خروج ازسالن کنفرانس همه ازترس اسیبهای گوناگون واینکه خود میدانستند که برای چند وغده غذای چرب ونرم وچند صد ریال عربستان عربده کشیده اند موضوع را به کلی فراموش کرده وپس از بازگشت مجددا به سوراخهای خود خزیده اند وایران «شیعی ومجوسی» هم همچنان به کار خود که کمک به نیروهای مقاومت درمنطقه وپیشبرد سیاستها یش ادامه داده است. اما یکی از فواید این کنفرانسها این است که اولا امریکا پول هنگفتی از شیوخ درمانده وبزدل عرب مرتجع میگیرد به این بهانه که میخواهد ازانها دفاع کند ودوم اینکه تغاری بشکند ماستی بریزد، عده زیادی ازمزدوران ووطنفرشان ایرانی که راه وچاره ای بجز نوکری وچاپلوسی امریکا واسرائیل راه ارتزاق دیگری برای زندگی کثیف ونکبتبار خود ندارند با شرکت دراین کنفرانسها بمثابه مگسان دورشیرینی به نان ونوائی میرسندوبقولی ازاین ستون تا ان ستون فرج است ومنتظر میمانند که امریکا تصمیم به برگزاری کنفرانس دیگری بگیرد ، ازاین نظر باید گفت که این کنفرانسها «فوایدی» هم دربر داشته است.

اما اهداف واقعی ومشخص این کنفرانس چیست؟

امریکائیها به خوبی میدانند که ازدرگیر با ایران ومحور مقاومت نتیجه ای نخواهند گرفت ،از طرفی طی دوازده سال گذشته همه کوششان برای ساقط کردن دولت سوریه نیز نتیجه نداد بطوریکه امریکا مجبور شده است نیروهای خودرا از سوریه خارج کند واین درحالی است که نیروئی که ازمنافعش بطور جدی حمایت کند به وجود نیامده است لذا در صدد الترناتیو سازی بر امده است.

تگاهی به وضعیت موجود ومعادله نیروها درسوریه

درمنطقه درگیریها ی مرزی میان سوریه ،ترکیه وعراق ،سه نیروی اصلی یعنی روسیه ، ایران ودولت سوریه دست بالا را دارند با درنظر گرفتن اینکه ایران وسوریه وعراق دراین منطقه نیروی ضربتی قابل توجهی دارند.امریکائیها درنظر داشتند تا با کمک ترکیه ، اسرائیل وکردها الترناتیو دراز مدت خودرا ایجاد کنند وخود خارج شوند، اما میان امریکا وترکیه بر سر موقعیت وامتیازی که باید به کردها میدادند توافق حاصل نشد ، ترکیه دو خواسته اساسی دراین منطقه دارد که عبارت است از منافع اقتصادی وامنیت مرزی. برای ترکیه این سوال مطرح بود که این دوخواسته را چگونه میتواند تامین کند ، ایا با مشارکت اسرائیل وامریکا ویا باهمکاری با روسیه ، ایران ودولت سوریه؟ با درنظر گرفتن اینکه عراق نیزعمدتا درکنار ایران وسوریه قراردارد وبا دولت روسیه نیز رابطه ای حسنه دارد ونه با ترکیه، ترکیه تا اکنون تشخیص داده است که هردو این خواسته هایش درارتباط با روسیه، سوریه وایران در منطقه بهتر میتواند بدست اورد تا با امریکا واسرائیل . اردوغان دراخرین ملاقاتی که چند هفته پیش با پوتین درروسیه داشت قرارشد روابط اقتصادی خودرا تا یکصد ملیارد دلار افزایش دهند ، ترکیه نمیتواند چنین منافع هنگفت اقتصادی را از طریق رابطه با امریکا واسرائیل بدست اورد ،بویژه اینکه مسئله امنیت مرزی ترکیه به راحتی از طریق ارتباط با روسیه، ایران وسوریه تامین میشودونه بوسیله امریکا واسرائیل.

با درنظر گرفتن معادلات موجود وفا صله گرفتن ترکیه از امریکا ونزدیک شدنش با محور مقاومت ،ایران وروسیه دراینمورد،امریکا اقدام به تشکیل کنفرانس ورشو نموده تا با کمک انها وتشکیل ناتو عربی ، بتواند کشورهای زیادی را از لحاظ عددی ونه وزنه سیاسی واقتصادی باشرکت اسرائیل تشکیل داده ورهبری انرا به اسرائیل بسپارد با چند منظور ، اولا اینکه با این تشکل تازه یعنی ناتو عربی «فشارش» را بر ایران افزایش دهد وبتواند در معاملات سیاسی خود ازایران امتیازاتی بگیرد که بدون شک باید گفت زهی خیال باطل،  ودرست دراستانه اعلام شدن همین کنفرانس ماهیتا صهیونیستی بود که شمعخانی یکی از عالیترین مقامات امنیتی ایران درمصاحبه ای با مطبوعات اعلام داشت که مقاومت فلسطین مجهز به موشک نقطه زن شده است ونمونه این موشک نقطه زن ایران در بمباران کنگره «مزدوران امریکائی حزب دموکرات کردستان» درعراق ازمایش شد. هدف دوم این بود که با این اقدام بتوانند رژیم اسرائیل را که درمحاصره مقاومت قدرتمند فلسطین قراردارد از انزوای منطقه ای بدراورده وبه ان شکل دولتی مقبول ومنطقه ای بدهد که این از محالات است زیرا میلیونها فلسطینی اواره دراطراف اسرائیل همچون کابوسی روح صهیونیستها را ازار میدهند وهمچنین مقاومت فلسطین که هرروز با درپیش گیری اسلوبهای تازه مقاومت وحالا با داشتن موشکهای نقطه زن،،ارامش را درسراسر سرزمینهای اشغالی بهم میزنند. هدف سوم این است تا رهبری  «کنفرانسچیون»را به اسرائیل بسپارند، زیرا اسرائیل با داشتن تجربیات بسیار غنی دهها ساله درجنگ وکشتار وشکنجه فلسطینیها ، اکنون میتواند درساختمان ناتو عربی بکار گرفته وایران را «بترساند» برای نمونه بتازگی دولت صهیونیستی یک گردان مجهز جنگی برای مبارزه با دولت ونزوئلا ، به کلمبیا فرستاده است ، ازاین نظر رهبری اسرائیل درکنفرانس وناتو عربی میتواند «بسیار موثر» باشد.قابل ذکراست که علیرغم سروصدای فراوان درمورد این مولود منحوس ،یعنی «کنفرانس ورشو» وناتو عربی ، حقیقت ، این است که عناصر تشکیل دهنده ان درنهایت همین کشورهای عربی معروف همچون امارات، عربستان، سودان، قطر، عمان، مصر وچند کشور افریقائی فقیربیشتر نیستند که درغالب برای گرفتن کمک مالی میایند ودولتهائی که دارای وزنه سیاسی، نظامی واقتصادی قدرتمندی باشند دراین کنفرانس واین ناتو شرکت نحواهند کرد.درنهایت  ناتو عربی نیز شیر بی یال ودمی خواهد بود که فقط ظاهری عددی خواهد بود ونه سازمانی جدی ورزمنده انهم دربرابرمحور مقاومت به رهبری ایران.

حقیقت این است که نیروی اصلی وقدرتمندی که درمنطقه خاورمیانه توانائی نقش پیش برنده میتواند داشته باشد محور مقاومت شامل ایران سوریه عراق یمن حزب الله با همراهی روسیه واکنون ترکیه هستند. امریکا هیچگونه اعتباری ندارد وشاهدیم که طی سی سال گذشته بحز افزودن برحجم جنگ وکشتار وتخریب در افغانستان، غراق، سوریه ، لیبی،لبنان ، فلسطین ویمن نقش دیگری نداشته است ، این عملکرد طولانی امریکا موجب بی اعتباری سیاسی واخلاقی برای خود ودوستانش شده بهمین جهت هر کنفرانس ویا گردهمایی که با کمک امریکا سر بگیرد ازجمله «کنفرانس اخیر ورشو» درکشور لهستان نتیجه ای جز شکست ورسوایی وضرر وزیان برای خود امریکا ودوستانش دربر نخواهد داشت.

(1) – مسئله شکنجه وسرکوب وبیعدالتی متاسفانه در غالب کشورها رواج دارد واختصاص به ایران ندارد، همین چندروز پیش بود که گزارشی درمورد پلیس فرانسه  منتشر شد که با گلوله چشم یک معترض را با گلوله مخصوص کور کرده اند، قبلا درمصر دهها نفررا بهمین شیوه کور کرده بودند، وانواع شکنجه های گوناگون که درزندانها اعمال میشود، وباز درهمین فرانسه بنا به مصاحبه احمد دغیدی مورخ الجزائری ، درسال 1962، درپاریس چند هزارنفر درپشتیبانی از استقلال الجزایر تظاهرات کردند ، پلیس فرانسه چهارصد نفررا دستگیرکرده دویست نفررا هرکدام با گلوله ای درمغز اعدام نمود ودویست نفردیگر هم با بستن دست وپاهایشان به رودخانه انداخت که روزهای بعد اجسا د متورم شده انها بوسیله موج رودخانه به ساحل انداخته شد که مورد اعتراض بسیاری از روشنفکران فرانسه قرارگرفت

اما این جنایات دولتها باعث نمیشود که نیروهای مترقی دراین نقطه درجابزنند وواجبات دیگررا ندیده بگیرند با وجود همه اینها باید دید درلحظه کنونی وبا درنظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی وتاریخی موجود باید دید چه کاری واجب ودرخدمت عدالت عمومی است وبه ان دست زد تحت هیچ شرایطی توقف ننمود.