سرمقاله, سرتیتر

شاهد وضعیت در ونزوئلا – گفت‌وگو با پل دابسون – حزب کمونیست ونزوئلا

big_pcvenezuela


با توجه به اینکه کودتا از خارج مهندسی میشود و این نقض آشکار دمکراسی ونزوئلا است، نمیتوان خوشخیال بود. تحریم اقتصادی تشدید میشود. همه نوع تلاش برای مسدود کردن منبع درآمد خارجی ونزوئلا از طريق صادرات اصلی آن یعنی نفت، و محروم ساختن ونزوئلا از درآمد لازم برای واردات غذا و دیگر اقلام ضروری، صورت میگیرد. همچنین خطر بزرگ مداخله نظامی از خارج وجود دارد. مداخله ایالات متحده، مستقیم یا غیرمستقیم، میتواند به وضعیتی بسیار بدتر از آنچه که در سال ۱۹۷۳ در شیلی مهندسی شد بیانجامد. هواداران دمکراسی در ونزوئلا نيازمند حمایت شما هستند.


منبع: «مانيفست قرن بيست‌ويکم»

تارنگاشت عدالت

شاهد وضعیت در ونزوئلا گفت‌وگو با پل دابسون


 یک هفته پس از اقدام کودتایی راست در ونزوئلا، پال دابسون عضو شعبه داخلی حزب کمونیست ونزوئلا وضعیت در سراسر ونزوئلا را «کاملاً عادی» توصیف کرد. همه سرویسها عمل میکنند. اتوبوسها همچنان حرکت میکنند. مردم سر کار میروند. تأمین آب ادامه دارد. برق مثل قبل است، و مانند گذشته شاید برای نیم ساعت در هفته قطع میشود.

در مغازهها هیچ کمبودی در کالاهای اساسی یا داروها وجود ندارد، گرچه برخی داروهای ویژه سرطان در نتیحه محاصره اقتصادی ایالات متحده در قفسهها نیستند. مشکل اصلی تورم است، گرچه دستمزدها متناسب با آن بالا میروند.

اقدام کودتایی هفته گذشته، به وسيلۀ گروه کوچکی از نظامیان، به دو یا سه محله در کاراکاس با کمتر از چهل تأسیسات محدود بود.

اقدام کودتایی هفته گذشته، به وسيلۀ گروه کوچکی از نظامیان، به دو یا سه محله در کاراکاس با کمتر از چهل تأسیسات محدود بود.

گردهمآییهای هماهنگ ضددولتی، عمدتاً در مناطق معمول طبقه متوسط بالای سفیدپوست، شاهد خشونت بسیار ناخوشایندی بوده است. در یک مورد یک معلول هوادار چاوزیست به نام جرمن کوهن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سپس بر روی او بنزین ریختند و او را سوزاندند. اما راهپیماییها و تظاهرات هوادار دولت در همه جا بزرگتر بود.

با این وصف،

خوشخیال نبايد بود. تظاهرات جدیدی برای آخر هفته برنامهریزی شده است، جنگ تبلیغاتی عمدتاً از سوی رسانههای متعلق به انحصارات شدت مییابد و مشارکت کشورهای متحد ایالات متحده در محاصره اقتصادی مشکلات بیشتری به وجود خواهد آورد.

hands_o_Venezelaخوشخیال نبايد بود. تظاهرات جدیدی برای آخر هفته برنامهریزی شده است، جنگ تبلیغاتی عمدتاً از سوی رسانههای متعلق به انحصارات شدت مییابد و مشارکت کشورهای متحد ایالات متحده در محاصره اقتصادی مشکلات بیشتری به وجود خواهد آورد.

به این دلیل همبستگی خارجی، به ویژه برای دفع افسانههایی که راستگرایان و دولت ترامپ اشاعه میدهند، بسیار مهم است.

نخست، این کاملاً دروغ است که «جامعه بینالمللی» از خوان گوایدو حمایت میکند. فقط ۲۰ کشور از ۲۰۰ کشور در پشت سر ترامپ قرار گرفته اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، و حتا سازمان کشورهایی آمریکایی از آن سر باز زدند. گروه لیما، که عمدتاً تحت سلطه دولتهای هوادار ایالات متحده است، بیانیهای در مخالفت با مداخله نظامی صادر کرد. هیچ کشوری در آفریقا یا آسیابه استثنای اسرائیلگوایدو را به رسمیت نشناخته است. دولت آمريکايی استرالیا گوایدو را به رسمیت شناخت، اما نیوزیلند نه.

حقیقتاً شرمآور است که بریتانیا و برخی دیگر از ترامپ حمایت کردند، اما همه کشورهای اتحادیۀ اروپایی این کار را نکردند. یونان و ایتالیا امتناع نمودند.

دوم، این دروغ است که در بین خود اپوزیسیون در ونزوئلا اجماع وجود دارد. این فاکت که اقدام کودتایی به روشنی از سوی ایالات متحده مهندسی شده بدین معنی است که شماری از احزاب اپوزیسیون نمیخواهند با این «اقدام غیرمیهنی» شناسایی شوند.

این مایک پنس معاون رییسجمهور ایالات متحده بود که ۱۲ ساعت پیش از وقوع شورش خواهان آن شد. سفیر ایالات متحده قبلاً برای کسب حمایت با همه احزاب سیاسی ملاقات کرده بود.

این مایک پنس معاون رییسجمهور ایالات متحده بود که ۱۲ ساعت پیش از وقوع شورش خواهان آن شد. سفیر ایالات متحده قبلاً برای کسب حمایت با همه احزاب سیاسی ملاقات کرده بود.

خوان گوایدو «جوان تر و تازه» در واقع یک سیاستمدار راست است، یک نماینده «حزب اراده مردمی»- حزبی که در گذشته درگیر خشونت خیابانی بودهتحصیل کردۀ ایالات متحده است. بنا به گزارش آسوشیتدپرس، پیش از اقدام کودتایی گوایدو مخفیانه به واشنگتن، کلمبیا و برزیل سفر کرد.

سوم، هیچ شالوده قانونی برای ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه گوآیدو رییسجمهور قانونی است، وجود ندارد. گوآیدو بر طبق مقررات داخلی مجلس ملی ونزوئلا که ریاست آن سالانه بین احزاب اپوزیسیون میچرخد، رییس موقت مجلس ملی بود.

اتحادیۀ اروپایی ادعا کرده که انتخابات ریاست جمهوی ونزوئلا به نحوی فاقد مشروعیت است. واقعیت این است که درصد شرکتکنندگان [در انتخابات ونزوئلا] بیشتر از سه انتخابات گذشته اتحادیۀ اروپایی بود.

مادورو با ۶۸ درصد آراء در برابر دو نامزد راستگرا انتخاب شد. شانزده حزب راست در انتخابات شرکت کردند. دو حزب راست افراطی آنرا تحریم کردند.

جیمی کارتر، رییسجمهور پیشین ایالات متحده، به خاطر داشتن یکی از منصفانهترین و شفافترین نظامهای انتخاباتی در جهان به ونزوئلا تبریک گفت. سال گذشته دویست ناظر بینالمللی به این گواهی دادند.

جیمی کارتر، رییسجمهور پیشین ایالات متحده، به خاطر داشتن یکی از منصفانهترین و شفافترین نظامهای انتخاباتی در جهان به ونزوئلا تبریک گفت. سال گذشته دویست ناظر بینالمللی به این گواهی دادند.

ماده ۲۳۲ قانون اساسی ونزوئلا مواردی را که رییسجمهور میتواند برکنار شود و انتخابات جدید برگزار گردد، مشخص کرده است. این موارد عبارتند از: مرگ، استعفا، برکناری از قدرت با تصمیم دیوانعالی عدالت، ناتوانی جسمی یا مغزی دايم با تأیید یک هیأت پزشکی که دیوانعالی عدالت با تصویب مجلس ملی انتخاب خواهد کرد، و فراخواندن با رأی مردمی. هیچیک از این شرایط وجود ندارد.

با این وصف، با توجه به اینکه کودتا از خارج مهندسی میشود و این نقض آشکار دمکراسی ونزوئلا است، نمیتوان خوشخیال بود.

تحریم اقتصادی تشدید میشود. همه نوع تلاش برای مسدود کردن منبع درآمد خارجی ونزوئلا از طريق صادرات اصلی آن یعنی نفت، و محروم ساختن ونزوئلا از درآمد لازم برای واردات غذا و دیگر اقلام ضروری، صورت میگیرد.

همچنین خطر بزرگ مداخله نظامی از خارج وجود دارد. ایالات متحده در امتداد کل مرز کلمبیا پایگاههای نظامی دارد، یک رییسجمهور راست افراطی در برزیل قدرت را در دست داردو بریتانیا نقشههای ایجاد یک پایگاه نظامی در آن سوی مرز شرقی در گویان را اعلام کرده است.

به ویژه در بریتانیا، که سرسختترین حامی بینالمللی سیاستهای رییسجمهور ترامپ است، مهم است که کارزارهای همبستگی تشدید گردد و با دروغهایی که رسانههای راست و «لیبرال» اشاعه میدهند، مقابله شود.

به ویژه در بریتانیا، که سرسختترین حامی بینالمللی سیاستهای رییسجمهور ترامپ است، مهم است که کارزارهای همبستگی تشدید گردد و با دروغهایی که رسانههای راست و «لیبرال» اشاعه میدهند، مقابله شود.

 

مداخله ایالات متحده، مستقیم یا غیرمستقیم، میتواند به وضعیتی بسیار بدتر از آنچه که در سال ۱۹۷۳ در شیلی مهندسی شد بیانجامد. هواداران دمکراسی در ونزوئلا نيازمند حمایت شما هستند.


https://21centurymanifesto.wordpress.com/2019/01/31/eye-witness-to-the-situation-in-venezuela/