رسانه ها

بیانیه مطبوعاتی جبهه خلق برای آزادی فلسطین در باره وقایع ونزوئلا

jebheh khalgh

جبهه خلق برای آزادی فلسطین دخالت آشکار ایالات متحده آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را محکوم می کند!

جبهه خلق برای آزادی فلسطین دخالت آشکار ایالات متحده آمریکا در امور داخلی جمهوری بولیواری  ونزوئلا را محکوم کرده و این مداخله گری را برنامه ریزی آشکار برای کودتای غیر قانونی  علیه خواسته مردم این کشور ارزیابی میکند.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا و ادامه دهنده ی راه هوگو چاوز که در یک مبارزه انقلابی امپریالیسم آمریکا و سیاست های استعماری امپریالیستی آن را به چالش کشیده، توسط امپریالیست ها و متحدانشان محاصره شده و این محاصره و دخالتهای امپریالیستی موجب تشدید شدن تضاد های داخلی ونزوئلا گردیده که هدف آنها تبدیل ونزوئلا به مستعمره ی امپریالیسم آمریکا می باشد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام می کند که دخالت های امپریالیستی آمریکا و متحدانش فریبکاری و دروغ گوئی این کشور ها در زمینه حقوق بشر و احترام به دمکراسی استقلال کشورها را آشکار ساخته، معرفی غیر قانونی ریاست پارلمان به عنوان رئیس جمهور موقت و شناسائی او توسط کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای اقمار آمریکای جنوبی آنها در محدوده وظایف آنها نبوده و دخالت آشکار در امور داخلی ونزوئلا است. در عین حال مبارزه خلق ونزوئلا بااین توطئه ها و محدودیت های اقتصادی را باید ارج نهاد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین یاد آوری میکند که خلق و دولت ونزوئلا  همواره در حمایت از مبارزه خلق فلسطین در تمام عرصه ها و زمینه ها در کنار ما بوده اند.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام می کند مقاومت ما در برابر دشمن صهیونیستی و در راه رهایی بوده و خواهند بود. مردم فلسطین هنوز هم اعلاممی کنند که ونزوئلا فلسطین است و فلسطین ونزوئلا است

جبهه خلق برای آزادی فلسطین همبستکی بدون قید و شرط خود را با مردم ونزوئلا و رئیس جمهور مادورو علیه دخالتگری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده و بر همبستگی با تمامی خلق هائی که برای رسیدن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و رها شدن از زنجیر های امپریالیسم و صهیونیسم و استعمار مبارزه می کنند تاکید می کند.

 

جبهه خلق برای آزادی فلسطین