سياسی, سرتیتر

پوتین در مکالمه تلفنی خود با مادورو: تجاوز به قوانین بین المللی را بر نمیتابیم.

 madoro

پوتین در مکالمه تلفنی خود با مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا:

تجاوز به قوانین بین المللی را بر نمیتابیم..وارتش ونزوئلا به رهبران کودتا اخطار داد

سایت البناء متعلق به نیروهای ملی وناصریست لبنان

مترجم:احمد مزارعی، 25 ژانویه 2019

بنظر میرسد که حوادث ونزوئلا درماههای اینده به جای سوریه درراس خبرها وگزارشات جهانی قرارداشته باشد. البته عنوان ودستاویز مشابه است «دموکراسی»که میتوان بوسیله ان خارج از اصول وقواعد بین المللی هربی قانونی و جنایتی را توجیه نمود، هم اکنون همانطور که درمورد سوریه برای جمع اوری تروریستها از شعار «دوستان سوریه» استفاده میکردند، درمورد ونروئلا نیر ار «دوستان ونروئلا»استفاده میکنند واسرائیل اولین کشوری است که اقدامات امریکا را تایید کرده واموال کشورهای خلیج نیز مصدر اصلی کمک به تجاوزکاران است ، همچنانکه درسوربه ، فلسطین ، تجاوز مشابه بود، تهدید به جنگ داخلی، گرد اوردن تروریستها درمرزها وکلمبیا بجای ترکیه درمورد سوریه ، ومخالفانی سازماندهی شده با شعارهای فریبکارانه که بسیار راحت دعوت به دخالت خارجی درکشور میکنند، والبته دراینجا داعشیهای سفید پوست ونژاد پرست که بر علیه ساکنان بومی وارد عمل میشوند،اما همچنانکه درسوریه ، درونزوئلا نیز رهبری شجاع با اراده ای پولادین، مطمئن به ملت وارتش، اگاه به حوادث داخلی وبین المللی  وهمچنین به معادلات وتغییرات موجود جهانی.همانگونه که سوریه دراوج قدرت امریکا ، توانست از جنگ پیروز سربراورد، نمونه ای خواهدبود برای پیروزی ونزوئلا در فضا وشرایطی بهتر، زیرا هم اکنون دیگر تک قطبی سابق امریکاوجودنداردوامریکا ی امروزدیگر امریکای دیروز نیست ، وکلمبیا نیز همچون ترکیه نیست ودرامریکای لاتین نیز ثروتمندانی همچون امرای خلیج وجود ندارند که اموالشان را برای تخریب ونابودی کشور برادرشان خرج کنند .وبیدار شدن مزدوران با شعارهای دروغین درامریکای لاتین ، زمان زیادی همچون سوریه نخواهدبرد تا اگاه گردند ، زیرا درامریکای لاتین «کانال تلوزیونی الجزیره»وهمتایان عربش همچون العربیه ، ویا فتواهای امام مساجد وشیخهای اخوان المسلمین ووهابی وجود ندارد.

منظره کودتای امریکائی در ونزوئلا ، انچنانکه روز دوم برملا گردید همچون سال دوم شروع جنگ در سوریه بود . از یکطرف فرماندهی ارتش ونزوئلا بیانیه ای صادرنمود واعلام داشت که این کودتائی است بر علیه مشروعیت قانون اساسی، واز طرف دیگر رئیس جمهور ونزوئلا ، نیکولاس مادور ، مکالمه ای از رهبر روسیه دریافت داشت که ولادیمیر پوتین تاکید میکرد که موضعگیری ثابت روسیه اینچنین است که با هرگونه سهل انگاری دربرابرتجاوزات  امریکا مخالف است واجازه نمیدهد قوانین بین المللی مورد دستبرد وسوءاستفاده قراربگیرد. این موضعگیری رسمی روسیه درمقابله با گزینه های امریکا میباشد که میخواهد شرایطی را درعرصه داخلی ویا بین المللی بوجود اورد که با برنامه هایش برای سرنگون کردن رئیس جمهور قانونی ونزوئلا متناسب باشد.این سیاست امریکا منجر به جنگ داخلی درامریکای لاتین خواهد شد، نوع همان جنگی که دو رئیس جمهور امریکا یعنی اباما وترامپ مجبور شدند از مقابله با ان فرارکنند، لذا امریکا جرات انرا ندارد که وارد چنین جنگی شود.درصورت بروز جنگ ، اتش ان به داخل امریکا نیز امتداد خواهدیافت ، زیرا بنا به اختلافات نژاد پرستانه ای که میان سفید پوستان ولاتینیهای ساکن امریکا که تقریبا یک چهارم جمعیت امریکارا تشکیل میدهند ،وجوددارد (1) لاتینیها دومین ساکنان رنگین پوست درامریکا بعد از سفید پوستها تشکیل میدهند ودر وضعیت ناارامی که میان امریکا وهمسایگان لاتینی انها همچون مکزیک، اوروگوای، نیکاراگوئه وکوبا وجوددارد ، اتش جنگ ونزوئلا میتواند به داخل امریکا امتداد  یابد.

ازنظر موضعگیریهای منطقه ای ، دولت ترکیه همبستگی خودرا با رئیس جمهور ونزوئلا اعلام داشت واین درهمزمانی با مسافرت اخیراردوخان به روسیه وملاقاتش با پوتین بود وهمچنین دلالت داشت برتجربه تلخ ترکیه که درجریان جنگ بر علیه سوریه بمثابه پایگاهی بود برای ارسال تروریسم به داخل سوریه ونتایج فاجعه باری که نصیبش گردید وهم اکنون ترکیه درتوهم بدست اوردن «منطقه امن» دردرون مرز خود باسوریه میباشد که مورد مخالفت پوتین قرارگرفت، البته وزیر خارجه ترکیه درمصاحبه خود با مطبوعات اعلام داشت که دراین زمینه «مطمئن نیست». واما درمورد اسرائیل باید گفت که از اولین پشتیبانان کودتاگران برعلیه رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادور بود که بجز اینهم انتظار دیگری ازاسرائیل نمیرفت.

(1) – توضیح زیر نویس از مترجم : America and exterminations  sexual  – book این کتاب بتوسط یک استاد دانشگاه سوریه ای ، که خودرا فلسطینی معرفی میکند ، بنام «منیر عکش» ودر دانشگاه باستن امریکا تدریس میکند ، نوشته شده ودران بطور مستند توضیح میدهد که چگونه دولت امریکا برنامه ای محرمانه دردستور کارداشته ودارد تا ازاین طریق بتواند نسل رنگین پوستان ومسلمانان را درامریکا وسایر کشورها براندازند وتاکنون صدها هزارنفررا با استفاده ازداروهای گوناگون و…نابودکرده اند .شگفت اور اینکه بنا به نویسنده همین کتاب،یکی از دست اندر کاران این برنامه از معاونان علمی باراک اباما بوده است  و…./میتوانید کتاب را بخوانید.