پرش به محتوا

دیوارها یا جاده ها – جیمز پتراس – آمادور نویدی

jpetras20987jmn


اروپا پس از جنگ جهانی دوم بین شرق و غرب تقسیم شد. در یک‌طرف اتحاد جماهیر شوروی و متحدان کمونیست اش و در طرف دیگر آمریکا و شرکای سرمایه داری اش  بودند… شرق برای این‌که بتواند «از فرار مغزها» جلوگیری کند، به اقدامات سرکوب‌گرانه روی آورد، از جمله ساخت دیواری که بعدها ملقب به دیوار برلین شد… برداشتن دیوار برلین منجر به تقویت نظامی آمریکا و افزایش ثروت اتحادیه اروپا شد. اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید (تخریب شد- م)، و روسیه فقیر شد و اقتصادش برای بیش از یک دهه غارت گشت. بالاخره، روسیه بهبود یافت، قدرت و استقلال خود را دوباره به عنوان یک قدرت جهانی بدست آورد… مهاجرت توده ای آمریکای مرکزی ها و مکزیکی ها مستقیما به دو عامل اساسی مربوط است: نفتا (توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی) و مداخله آمریکا در جنگ‌های داخلی گواتمالا، السالوادو، هندوراس و نیکارگوئه… سیل پناهندگان، حاصل جنگ‌های امپریالیستی آمریکا، و ورود (غیرقانونی) به آمریکا جهت یافتن امنیت و اشتغال است. آمریکا از کمک‌های بشردوستانه خودداری کرد، و مانع ورود صدها هزار نفر شد یا و بسیاری را اخراج کرد… آمریکا با گسترش پلیس مرزی نیروهای امنیتی مهاجرت، با دست‌گیری و اخراج ده ها هزار پناهنده زحمت‌کش و سخت‌کوش پاسخ گفت. در امتداد مرز مکزیک دیوارها ساخته شدند، تا از عبور پناهندگان از مرز جلوگیری نمایند، و آن‌ها را به ستم و بدبختی محکوم کنند… دیوار مانع ورود کارگران مکزیکی می‌شد، در حالی‌که دولت آمریکا به پول ( حاصل از فروش) مواد مخدر اجازه ورود به بانک‌داران آمریکایی می دهد تا از پول‌شویی مواد مخدر سود ببرند… . دیوار آمریکا از سودجویان حفاظت می‌کند و مانع ورود قربانیانش می‌گردد… در مقابل هیجان غیرعقلانی آمریکا جهت ساخت دیوار در مرز مکزیک برای مسدود کردن راه پناهندگان، رئیس جمهور شی جین پینگ ۹۰۰ میلیارد دلار برای جاده ها و زیرساخت ها اختصاص داده است که ارتباط چین را با آسیای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، شرق آفریقا و اروپا گسترش دهد. چین در حال ساخت بنادر دریایی، جاده ها، فرودگاه‌هایی ست، که راه تجارت را باز کند و روند جریان کار به بازارها و سرمایه گذاری را افزایش دهد… دیوارها توسط آمریکا ساخته می‌شوند که مانع ورود پناهندگان و قربانیان جنگ‌های آمریکا در آمریکای مرکزی و توافقات تجاری نابرابر با مکزیک شوند. دیوار شوروی ساخته شد که از حیات خلوت، و اقتصاد غیررقابتی خود حفاظت کند. چین به زیرساخت، و برداشتن دیوارها نیاز دارد، که جریان کالاها و خدمات و ترکیب نیروی کار/کارگر را در هر دو سوی مرزها تسهیل نماید و نه آن‌را دست‌گیر و اخراج نماید. دیوارها سیاست‌های عقب‌ماندگی و پس‌رفت را منعکس می‌کنند؛ جاده ها و کمربندهای جهانی کشورها را در ادغام جهانی پُرحاصل و صلح آمیز پیوند میدهند.


دیوارها یا جاده ها

نوشته: جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی


مقدمه:

تاریخ توسط دیوارها و جاده هایی گفته می شود که نقاط عطف و قابل توجهی در ارتباط بین مردم و کشورها دارد.

ما داستان پشت دو دیوار و یک جاده و شرایطی که آن‌ها را احاطه کرده و عواقب آن‌ها را بررسی می کنیم.

دیوار برلین

اروپا پس از جنگ جهانی دوم بین شرق و غرب تقسیم شد. در یک‌طرف اتحاد جماهیر شوروی و متحدان کمونیست اش و در طرف دیگر آمریکا و شرکای سرمایه داری اش  بودند

شوروی ها بدون کمک غرب ثروت‌مند در بازسازی بخش خود که ده ها میلیون سرباز و غیرنظامی را از دست داده بودند، با وظیفه سنگین و کمبود های بزرگی مواجه بودند. آمریکای شمالی توافقات پس از جنگ را زیرپا گذاشت و جهت خراب‌کاری و برانداختن شرق شروع به وعده دادن زندگی بهتر با استاندارد بالا، آزادی فردی و فرهنگی بیش‌تری کرد. شرق به کنترل و فداکاری بیش‌تر متوسل شد تا بدین‌وسیله اقتصاد خود را بازسازی نماید. مسابقه نابرابر بین شرق و غرب از لحاظ مصرف شخصی با سرمایه گذاری‌های اجتماعی رادیکال در برنامه های بهداشت عمومی، آموزشی و اجتماعی ملی پاسخ داد.

غرب با ارائه مشوق های فردی و اقتصادی فریبنده که نه شرق می‌توانست و نه قادر به رقابت بود، موفق به جذب متخصصان، کارگران ماهر و چهره های فرهنگی مهم شد.

شرق برای این‌که بتواند «از فرار مغزها» جلوگیری کند، به اقدامات سرکوب‌گرانه روی آورد، از جمله ساخت دیواری که بعدها ملقب به دیوار برلین شد. علی‌رغم بکار گرفتن موانع فیزیکی توسط شرقی ها، برخی ها از زیر زمین و آن سو فرار می‌کردند.

وقتی که شرق به فشار و اپوزسیون داخلی تسلیم گشت، اقتصاد بدست غرب سرمایه داری افتاد، که اکثر کارخانه ها و کارگران را تحت سرمایه داران خارجی خصوصی ترکیب کرد. صدها هزار کارگر در شرق از بی‌کاری و فقدان رفاه اجتماعی رنج برد و میلیون‌ها نفر به کشورهای غربی مهاجرت کردند.

کشورهای سابقا شرقی به اتحادیه نظامی غرب (ناتو) ملحق شدند و در جنگ‌های آمریکا در بالکان، خاورمیانه و آسیای جنوبی  شرکت کردند. برداشتن دیوار برلین منجر به تقویت نظامی آمریکا و افزایش ثروت اتحادیه اروپا شد. اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید (تخریب شد- م)، و روسیه فقیر شد و اقتصادش برای بیش از یک دهه غارت گشت. بالاخره، روسیه بهبود یافت، قدرت و استقلال خود را دوباره به عنوان یک قدرت جهانی بدست آورد.

دیوار آمریکا: مکزیک و آمریکای مرکزی

 مهاجرت توده ای آمریکای مرکزی ها و مکزیکی ها مستقیما به دو عامل اساسی مربوط است:

نفتا (توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی) و مداخله آمریکا در جنگ‌های داخلی گواتمالا، السالوادو، هندوراس و نیکارگوئه.

کودتای آمریکا در گواتکالا در سال ۱۹۵۴، مداخله میلیون دلار در روز واشنگتن در انقلاب السالوادور و ۳ دهه حمایت پنتاگون از دیکتاتوری ساموزا در نیکارگوئه و کودتای نظامی در هندوراس که منجر به کشتار از ۴۰۰ هزار نفر آمریکای مرکزی ها شد، در حالی‌که ۲ میلیون آمریکای مرکزی ریشه کن، شکنجه، زندانی و مجبور به فرار به مرز مکزیک و آمریکا شدند.

سیل پناهندگان، حاصل جنگ‌های امپریالیستی آمریکا، و ورود (غیرقانونی) به آمریکا جهت یافتن امنیت و اشتغال است. آمریکا از کمک‌های بشردوستانه خودداری کرد، و مانع ورود صدها هزار نفر شد یا و بسیاری را اخراج کرد.

واشنگتن در آمریکای مرکزی، از ارتش و الیگارشی هایی حمایت نمود که زمین ها را کنترل می‌کردند و کشاورزان را بیرون کرده بودند و از دادن زمین به دهقانی که برگشته بودند، خودداری نمودند.

آمریکا با گسترش پلیس مرزی نیروهای امنیتی مهاجرت، با دست‌گیری و اخراج ده ها هزار پناهنده زحمت‌کش و سخت‌کوش پاسخ گفت. در امتداد مرز مکزیک دیوارها ساخته شدند، تا از عبور پناهندگان از مرز جلوگیری نمایند، و آن‌ها را به ستم و بدبختی محکوم کنند.

میلیون‌ها دهقان مکزیکی بوسیله توافق نفتا که صادرات کشاورزی آمریکا را ترویج داد و مواد خام اساسی مکزیکی ها را به بهای کم‌تری فروخت، آواره شدند. با توافق نفتا به این دلیل که شرکت‌های چندملیتی بدنبال کاهش دست‌مزدها بودند، باعث تضعیف کارگران صنعتی آمریکا شد.

دهقانان ورشکسته در مکزیک بدنبال عبور از مرز رفتند. آن‌ها به ده ها هزار نفر مکزیکی پیوستند که از کارتل‌های مواد مخدر که توسط متحدان آمریکا در میان سیاست‌مداران فاسد، پلیس و ارتش محافظت می‌شدند، فرار کرده اند. کارتل‌های مواد مخدر ده ها میلیارد دلار سود حاصل از پول‌شویی را در بانک‌های بزرگ نیویورک، میامی و لوس آنجلس  به جیب زدند. دیوار مانع ورود کارگران مکزیکی می‌شد، در حالی‌که دولت آمریکا به پول ( حاصل از فروش) مواد مخدر اجازه ورود به بانک‌داران آمریکایی می دهد تا از پول‌شویی مواد مخدر سود ببرند.

اختلاف بین دو حزب در آمریکا، مشاجره بر سر شیوه های انکار ورود پناهندگان است – «دیوارها» علیه «موانع» – اما نه درباره پول‌شویی بانک‌های آمریکا و نفتا. دیوار آمریکا از سودجویان حفاظت می‌کند و مانع ورود قربانیانش می‌گردد.

کمربند و جاده چین : گشایش مرزها

در مقابل هیجان غیرعقلانی آمریکا جهت ساخت دیوار در مرز مکزیک برای مسدود کردن راه پناهندگان، رئیس جمهور شی جین پینگ ۹۰۰ میلیارد دلار برای جاده ها و زیرساخت ها اختصاص داده است که ارتباط چین را با آسیای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، شرق آفریقا و اروپا گسترش دهد. چین در حال ساخت بنادر دریایی، جاده ها، فرودگاه‌هایی ست، که راه تجارت را باز کند و روند جریان کار به بازارها و سرمایه گذاری را افزایش دهد.

چین مواجه با فرار پناهندگان از حملات آمریکا مانند مورد آمریکای مرکزی ها نیست. و نه صادرات کشاورزی چین کشاورزان را بی‌خانمان کرده است، مانند مورد های مکزیکی های ورشکسته شده توسط نفتا.

یک کمربند، یک جاده چین، یک‌پارچگی منطقه ای و بین المللی را ترویج می‌کند- درمقابل آمریکا ازهم پاشیدگی ارتباطات آمریکای مرکزی را تحمیل می‌کند. در مقابل با تعرفه های طرفدار حمایت از مصنوعات داخلی و دیوارهای آمریکا، چین توافقات تجارت آزاد را با شرکای آسیایی خود ترویج می‌کند.سیاست یک کمربند، یک جاده چین اساس ترویج ارتقاء کشورهای توسعه نیافته و به منظور تکمیل صادرات فن آوری پیش‌رفته چین است.

نتیجه گیری

دیوارها توسط آمریکا ساخته می‌شوند که مانع ورود پناهندگان و قربانیان جنگ‌های آمریکا در آمریکای مرکزی و توافقات تجاری نابرابر با مکزیک شوند. دیوار شوروی ساخته شد که از حیات خلوت، و اقتصاد غیررقابتی خود حفاظت کند.

چین به زیرساخت، و برداشتن دیوارها نیاز دارد، که جریان کالاها و خدمات و ترکیب نیروی کار/کارگر را در هر دو سوی مرزها تسهیل نماید و نه آن‌را دست‌گیر و اخراج نماید.

دیوارها سیاست‌های عقب‌ماندگی و پس‌رفت را منعکس می‌کنند؛ جاده ها و کمربندهای جهانی کشورها را در ادغام جهانی پُرحاصل و صلح آمیز پیوند میدهند.


درباره نویسنده:

جیمز پتراس، استاد بارتل (بازنشسته) جامعه شناسی در دانشگاه بینگهامتون، نیویورک است.

 آدرس سایت اینترنتی:

http://petras.lahaine.org/

برگرفته از:

Walls or Roads James Petras

https://petras.lahaine.org/walls-or-roads/

https://petras.lahaine.org/b2-img/PetrasWallsRoads.pdf

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: