سرتیتر

بیانیه رسمی دولت انقلابی کوبا: توطئه امپریالیستی علیه ونزوئلا را فورا قطع کنید.

venezuela_madoro_09

دولت انقلابی کوبا با قاطعیت تمام تلاش برای سرنگونی دولت ونزوئلا توسط ایالات متحده آمریکا و نصب یک دولت ساختگی کودتائی را بشدت محکوم می کند و حمایت قاطع و بدون قید و شرط خود را از دولت قانونی نیکولاس مادور اعلام می کند.
دلایل واقعی این عملیات علیه ونزوئلا، کنترل منابع عظیم طبیعی این کشور متحد و نابودی پروسه ی رهایبخش و ارزش های مترقی این کشور و مقابله با روند دفاع از عزت این قاره است.
رئیس جمهور کوبا «میگل دیاز- کانال برمودس» اعلام میکند: «استقلال خلقهای ماست که امروز تعیین کننده است، ما از حق طبیعی کشور دوست و برادر مان در تعیین سرنوشت خود حمایت می کنیم، این به معنی دفاع از کرامت انسانی همگان است»

miguel-diaz-canel_02

رئیس جمهور کوبا «میگل دیاز- کانال برمودس»

دیگر تلاش های  امپریالیسم را نباید به فراموشی سپرد، کودتای نظامی ۲۰۰۲ و کودتای نفتی ۲۰۰۳، تلاش توطئه گرانه و ارتجاعی آمریکا برای جا انداختن این دروغ که «ونزوئلا یک تهدید غیر عادی برای امنیت و سیاست خارجی آمریکا است».اقدامات یک جانبه براب بی ثباتی ونزوئلا ودرخواست علنی اجرای کودتای نظامی علیه دولت قانونی این کشور و تهدید دولت ونزوئلا توسط رئیس جمهور ایالات متحده برای استفاده از گزینش حمله نظامی به این کشور و سو قصد به جان پرزیدنت مادورو در ۴ آگوست ۲۰۱۸.
رفتار گروهی از کشورهای عضو پیمان کشورهای آمریکا (او آ اس) نشان‌دهنده نقش شرم آور آنها و ناتوانی شان در اجرای یک طرح براندازی یا «رژیم چنج» می باشد که با توجه به مقاومت سرسختانه خلق ونزوئلا و پافشاری آنها بر خواسته خود برای دفاع از حقوق بین المللی استقلال کشورها  وحاکمیت ملیشان محموم  به شکست است.

 

granma.cu

Havanna, 23. Januar 2019