تیتر۱, سرتیتر

آیا اسد عامدانه زندانیان اسلام­گرا را برای تسلیح قیام از زندان آزاد کرد؟ – ویلیام ون وگنن – ندا رضائی

isis_us_ij_col


بنیادگرایان چگونه مسلح شدند؟

آیا اسد عامدانه زندانیان اسلام­گرا را برای تسلیح قیام از زندان آزاد کرد؟

نویسنده : ویلیام ون وگنن

ترجمه: ندا رضائی


برای دریافت مطلب اینجا را کلیک کنید