کتاب های انتخابی, سرتیتر

مبارزه طبقاتی در ایران – متن کامل – رضا خسروی

مبارزه طبقاتی در ایران

رهبری طبقه کارگر شرط لازم برای پیروزی انقلاب همگانی

(تحلیل سیاسی )

رضا خسروی

دریافت متن کامل کتاب در اینجا