سرتیتر

چرا امریکا از منطقه شرق فرات درسوریه خارج شد؟ – عزالدین قاسم – احمد مزارعی

trump_nethanyaho


چرا امریکا از منطقه شرق فرات درسوریه خارج شد؟

تلوزیون المیادین ، نوشته عزالدین قاسم

مترجم:احمد مزارعی، 21 دسامبر2018


تحولی که ترامپ مبنی بر خروج از سوریه به ان دست زد دلیل بسیار روشنی بر اعتراف امریکا به سرخوردگی وشکست گزینه هایش در کمک به هم پیمانانش برای شکست دادن ایران ومحور مقاومت در جهت تغییر دادن سیاستهای دولت سوریه است، اما باید گفت که این تحول نشاندهنده ابعاد گسترده ئی میباشد وان اینکه محور مقاومت موفق شده است پایه های قدرت خودرا درمعادلات منطقه ای وبین المللی دربرابر عقب نشینیهای اردوگاه غربی وهمپیمانانش اسرائیل وعربستان ، بسیار توانمند سازد.

دلایل خروج ترامپ ازسوریه

بنظر میرسد ترامپ تصمیم خروج از سوریه را با این سرعت به تنهائی اتخاذ نموده است . دراینمورد ترامپ اعتراض وزارت خارجه امریکا را که درماه اوریل گذشته درخواست کرده بود که خروج از سوریه را یا به تاخیر بیندازد ویا ان را جدول بندی کند، ندیده گرفته است. ترامپ حتی درخواست جان بولتون ونتنیاهو را نیز ندیده گرفت علیرغم که اندو این تصمیم را برای اسرائیل ومنطقه فاجعه بار توصیف کردند.

همچنین کنگره امریکا، مجلس نمایندگان امریکا ورئیس دموکراتها درمجلس خانم نانسی پیلوسی ، باب کروکر ، ولیندسی گراهام رئیس کمیته اطلاعات مجلس نماینگان ، ادام شیف وبسیاری شخصیتهای قدرتمند هردو گروه کنگره ومجلس نمایندگان با این خروج مخالف بوده وعلیرغم اخطارهائی که روزنامه «هآ رتس»اسرائیلی دراینمورد منتشر کرد واعلام داشت که خروج امریکا ازسوریه «اجازه خواهد داد که ایران وروسیه تسلط خودرا در سوریه مستحکم خواهند کرد» که این خود سئوالاتی بزرگ وشوک بر انگیز برای اینده اسرائیل دربر خواهد داشت.

اما ترامپ که ادعا دارد که تصمیم وی برای خروج از سوریه براساس وعده وی به مردم در انتخابات وازطرفی شکست دادن داعش درسوریه بوده است ، ترامپ حقیقت را تحریف میکند تا نخواهد دربرابر همگان به شکست سیاستهای امریکا که درنظر داشت با کمک همپیمانانش «اسرائیل» وعربستان ، سوریه را شکست داده وسپس به جنگ ایران ومحور مقاومت شامل لبنان وفلسطین و…برود اعتراف کند.هم اکنون فرانسه مکرون ،هم پیمان دیگر ترامپ درگودال عمیق «شیزوفرنیا»دست وپا میزند ، و بنا به نوشته روزنامه لوموند از قول منابع وزارت خارجه فرانسه ، امیدش تا این لحظه به قدرت جان بولتون وماتیس میباشد تا شاید بتوانند ترامپ را قانع کنند تا از تصمیمش مبنی بر خروج از سوریه بازگردد.

چیزی که ترامپ عامدانه انرا پنهان میکند تا شکست امریکا در سوریه را علنی نکند ، جیمس جفری فرستاده امریکا درمورد مسئله  سوریه آنرا به وضوح وعلنی بیان میکند.جیمس جفری که در»کنفرانس مجلس اتلانتیک شمالی» درمورد انچه که از امکانات وگزینه ها در خاورمیانه ومعادلات جهانی ، برای امریکا بعنوان قدرت عظیم جهانی باقیمانده ، وخودرا بر امریکا وعملکردش تحمیل میکند ، اینچنین شرح میدهد:»امریکا باید جهان را انطور که هست قبول کند»

درمورد تعریف استراتژیک تغییرات جهانی جیمس جفری اینگونه بیان میکند:» رقا بت استراتژیک میان کشورها درزمینه امنیت ملی امریکا باید مسئله اصلی امریکا باشد ونه تروریسم»جیمس جفری سپس به صعود چین بعنوان اولین رقیب جهانی امریکا اشاره میکند که بر عرش اقتصادی جهان نشسته است. ویا روسیه قدرت نظامی در حال صعودی که درمواضعی نیروی خودرا متمرکز کرده است که موجب تحلیل رفتن قدرت امریکا وتخلیه اش از ان منطقه شده است ،برای مثال درترکیه از اعضای پیمان ناتو وبسیاری جاهای دیگر.

دردنیای متغیر کنونی ونیروهای درحال صعود، ایران قدرتی است منطقه ای که با حمایتش از دولت سوریه ، عراق ، مقاومت فلسطین(1) وحزب الله لبنان ، موازنه قدرت محور مقاومت را انچنان بالا برده است که میتواند به مصاف قدرتهای منطقه ای وبین المللی برود،درمقابل عملکرد ترامپ دراین زمینه ،هم پیمان شدن وی با اسرائیل وعربستان برای جنگ با ایران در سوریه میباشد.

متمرکز کردن دوهزار سرباز امریکائی در پایگاههای امریکا درخاک سوریه وبدون اجازه این دولت ، هیچ امید وافق روشنی دربر ندارد که بتواند مانع حرکت ارتش دولت سوریه شود که سرزمینهایش را ازاد کند ، ارتشی که مناطق گسترده تری همچون شهر حلب، غوطه شرقی، شهر درعا وشکست دادن داعش دردیر الزوررا از سر گذرانیده است در برابر دوهزار سرباز امریکائی ناتوان نیست.

ترامپ موفق نشد تا با کمک سربازان عربستان وبا «ائتلاف اسلامی» چیزی شبیه ناتو تشکیل دهد تا بتواند علیه سوریه وارد جنگ شود،وی همچنین موفق نگشت با تکیه بر اسرائیل کمر بندی امنیتی بهمراهی با نیروهای تروریستی همردیف بر علیه سوریه ، ایران ومقاومت لبنان ایجاد کند، بلکه اسرائیلی که پس از شکست سال 2006، ازحزب الله لبنان، دچار شکستهای گوناگون دیگری درسوریه ، لبنان وفلسطین گردید ودرمورد غزه ، پس از درگیریها وشکست اخیرش که باعث استعفای وزیر خارجه اسرائیل ، لیبرمان گردید،اینبار اسرائیل درنظرداشت تا برای جنگ بر علیه سوریه ، ایران وحزب الله ارتش امریکا را وارد جنگ کند که مسلم بود اینچنین جنگی مافوق توانائیهای ارتش امریکا است.

درمورد پایگاه نظامی امریکائیها در»تنف» که بمثابه ابزاری دردست امریکا برعلیه سوریه وعراق است ، درحال حاضرپایگاه تنف بهمراهی افسران وسربازان امریکائی بمثابه «سرباری» سنگین بر دوش نیروهای امریکائی سنگینی میکند زیرا مدتها است که از طرف نیروهای حشد الشعبی عراق به محاصره درامده ودر حقیقت نیروهای امریکائی دراین پایگاه همچون گروگا نهای حشد الشعبی میباشند که توانائی هیچگونه ماجراجوئی درمنطقه مرزی سوریه وعراق ندارند(3).درحال حاضر امریکا هیچ نقشی در سوریه ندارد ، تنها چند پاسگاه دیده بانی درمرز ترکیه – سوریه ، دارد که با دستاویز اینکه میخواهد از هجوم ارتش ترکیه درمنطقه شرق فرات بر علیه هم پیمانانش در «نیروهای سوریه دموکراتیک» دفاع کند.

امریکا برای انتخاب دربرابر دو گزینه فروش هم پیمانانش ویا دلجوئی از هم پیمان تاریخی امریکا یعنی ترکیه تردیدی به خود راه نمیدهد که بنا به مقوله مشهور امریکائی که باید از هم پیمانان لحظه ای گذر کرد وبه همین دلیل نیروهای کرد را رها نمود ، با این امید که بتواند درمقابل نزدیک شدن ترکیه به روسیه وبرگرداندن مجدد انکارا بطور کامل به درون قفس پیمان ناتو ، ترامپ بعد از مذاکراتی که درکنفرانس ارژانتین با ارد وخان داشته است اکنون مشغول مطالعه تسلیم نمودن فتح الله گلن به اردوخان است ، همچنین ترامپ دربرابر هجوم ترکیه به منطقه شرق فرات به ترکیه چراغ سبز نشان داده وموافقت کرده است که تعداد هشتاد موشک پاتریوت به قیمت سه ونیم ملیارد دلار برای حمایت از اراضی ترکیه درمقابل تهدیدات منطقه ای به ترکیه بفروشد.بحسب بیانیه وزارت خارجه امریکا منظور از تهدیدات منطقه ای ایران است.