تیتر۱, سياسی, سرتیتر

رئیس جمهور چین مطرح کرد: نقش پررنگ و هوشمندانه دولت و حزب کمونیست عامل اصلی توسعه اقتصادی در چین

xijinping gewerkschaften_0001852177943..jpg

روز گذشته دولت چین با تدارک گسترده، سالگرد ۴۰ سالگی سیاست «اصلاحات» را که باعث رشد اقتصادی سریع این کشور در دهه های اخیر شده است، جشن گرفت. رئیس جمهور چین در این مراسم گفته است: ما همچنان باید بدون تردید به تقویت اقتصاد دولتی ادامه دهیم و در کنار آن شرایط را برای تشویق، حمایت و توسعه اقتصاد غیردولتی اما با کنترل کامل دولت نیز فراهم نماییم. تلاش چین در طول دهه های اخیر نشان داده است سیاست های اقتصادی سرمایه داری نئولیبرال کشورهای غربی، تنها مسیر توسعه کشورهای جهان نیست و هر کشوری باید بر اساس ویژگی های داخلی خود مسیر توسعه اقتصادی را طراحی و اجرا نماید.

تأکید بر سوسیالیسم با ویژگی های چینی و تحت رهبری حزب کمونیست

در این مراسم شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین به مدت بیش از یک ساعت و نیم به سخنرانی پرداخت و زوایای مختلف اجرایی نمودن سیاست های اصلاحات اقتصادی از سوی دولت چین در ۴ دهه اخیر را مورد بررسی قرار داد؛ سیاست هایی که از نظر رئیس جمهور چین دلیل اصلی رشد اقتصادی این کشور است و باید ادامه داشته باشد.

شی جین پینگ در سخنرانی خود بار دیگر بر اقتدار مطلق حزب کمونیست تأکید کرده و گفته است: موفقیت اقتصادی چین در ۴۰ سال اخیر نشان می دهد «سوسیالیسم با ویژگی های چینی» و تحت رهبری حزب کمونیست راه درستی بوده است که باید ادامه داشته باشد.

«نقش دولت در اقتصاد» نقطه کانونی منازعه چین با غرب

در دهه های اخیر مسئله نقش پررنگ دولت چین در اقتصاد، همواره یکی از چالش های اصلی این کشور با کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا بوده است. مقامات دولت آمریکا در طول این مدت بارها از نقش آفرینی دولت چین در پیشبرد اهداف اقتصادی شرکت های داخلی انتقاد کرده اند.

در همین راستا مقامات دولت آمریکا و دیگر کشورهای متحد آمریکا، با استفاده از ظرفیت های نهادهای جهانی همچون WTOتلاش کرده اند قوانین جهانی را به نحوی تعیین و اجرایی نمایند که کشورهایی همچون چین مجبور شوند برای رعایت این قوانین، به کاهش نقش دولت در اقتصاد رضایت دهند.

نقش پررنگ و هوشمندانه دولت عامل اصلی توسعه اقتصادی در چین

با اینحال در مراسم سالگرد ۴۰ سالگی سیاست درهای باز در چین، رئیس جمهور این کشور بار دیگر بر ضرورت نقش آفرینی گسترده و هوشمندانه دولت در اقتصاد تأکید کرده است. به عقیده وی چین نباید به سیاست های پیشنهادی از سوی کشورهای غربی توجه کند بلکه باید راهکار مخصوص به خود را در زمینه توسعه اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

رئیس جمهور چین در این خصوص گفته است: ما همچنان باید بدون تردید به تقویت اقتصاد دولتی ادامه دهیم.

کنترل کامل، کمک و هدایت بخش خصوصی به منظور نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد

اما در عین حال رئیس جمهور چین نقش بخش خصوصی را نیز در توسعه اقتصادی حائز اهمیت دانسته و تأکید کرده است: در کنار تقویت اقتصاد دولتی، لازم است سیاست هایی در دستور کار قرار بگیرد که به تشویق، حمایت و هدایت توسعه اقتصاد غیردولتی نیز منجر شود.

شی جین پینگ همچنین گفته است: هر قدمی که دولت چین در طول ۴ دهه اخیر در راستای اجرای سیاست های اصلاحات، در کنار نقش آفرینی گسترده و هوشمندانه دولت برداشته است، با سختی های فراوانی همراه بوده است. در آینده نیز تداوم این مسیر بسیار پرچالش و پرخطر خواهد بود.

پیروی از راهبردهای اقتصادی غرب تنها مسیر توسعه نیست

۴۰ سال قبل حزب کمونیست چین تصمیم گرفت دسته ای از سیاست های اقتصادی موسوم به سیاست اصلاحات را، با هدف تحول اقتصاد صرفا دولتی و سنتی در دستور کار قرار دهد. امکان نقش آفرینی بیشتر شرکت های خصوصی و همکاری گسترده تر با شرکت های خارجی بخش مهمی از این تصمیم راهبردی دولت چین بوده است.

اما در عین حال دولت چین تلاش کرده است با سیاست های لیبرال و نئولیبرال که از سوی کشورهای غربی به عنوان تنها راه توسعه اقتصادی مطرح شده است، مقابله هوشمندانه داشته باشد و در واقع نسخه چینی مخالف این سیاست ها را طراحی و اجرا نماید.

در نسخه چینی سیاست های اقتصادی اصلاحات، برخلاف نسخه های غربی دولت نقشی بسیار پررنگ و هدایت کننده دارد و بخش خصوصی تنها در سایه منترل و حمایت های دولت و در راستای تحقق منافع حزب کمونیست و مبارزه با فقر و در خدمت  کل جامعه فعالیت می کند.

تلاش چین در طول دهه های اخیر نشان داده است سیاست های اقتصادی کشورهای غربی تنها مسیر توسعه کشورهای جهان نیست و هر کشوری باید بر اساس ویژگی های داخلی خود مسیر توسعه اقتصادی را طراحی و اجرا نماید.

700 میلیون چینی 40 سال گذشته از فقر رهایی یافتند

رئیس دفتر کمک به فقر شورای دولتی چین’لیو یونگ فو› روز شنبه در پکن در جمع خبرنگاران تاکید کرد پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 همه جمعیت فقیر کنونی روستایی چین از فقر نجات پیدا کنند و دیگر شاهد یک شهرستان فقیرنشین در کشور نباشیم که نشان از معجزه روش فقرزدایی چین است.

او با اشاره به اینکه امسال برابر با چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز است تاکید کرد ظرف 40 سال گذشته نرخ فقر در روستاهای چین از 97.5 درصد پیوسته کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2018 این شاخص به کمتر از 2 درصد برسد.

رییس دفتر کمک به فقر شورای دولتی چین علت اصلی موفقیت چین در فقرزدایی را انتخاب راهی منطبق با وضعیت چین اعلام کرد.

او ویژگی اصلی این مسیر را رهبری حزب کمونیست چین و نقش دولت در آن عنوان کرد و افزود: جمعیت چین عظیم و تعداد فقیران آن خیلی زیاد است، بدون اقدامات نظام‎مند و گسترده، این مساله حل نمی‌شود.

‹لیو› دومین ویژگی را پایبندی بر آبادانی منطقه و نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: راه اندازی نظام ارزیابی چند جانبه دقیق و سختگیرانه از دیگر دلایل موفقیت چین در اجرای این طرح بزرگ است.

به گفته وی برای تضمین کارایی آبادانی و فقرزدایی، چین همواره بر سیستم نظارت و ارزیابی دقیق پایبند بوده و تا حد امکان از ‹فقرزدایی جعلی› جلوگیری و امور فقرزدایی را با دقت عملی می‎کند.

رئیس دفتر کمک به فقر شورای دولتی چین تاکید کرد کسانی که می‌‎خواهند با سو استفاده از امکانات در اختیار گذاشته شده، روزگار را به بطالت بگذارند، موفق نمی‌شوند.

وی ادامه داد: چین یک سیستم اطلاعات فقرزدایی سراسری دارد که نشان می‎دهد چه کسی متعلق به جمعیت فقیر است، علت فقر او چیست و چه اقدامی برای کمک وی انجام شده است.

لیو با بیان اینکه از سال 2013 تا کنون هر سال 10 میلیون نفر از فقر و تهیدستی رهایی یافته اند تصریح کرد اکنون امور عمده کمک به فقیران در مناطق بسیار فقیر مانند منطقه خودمختار تبت، مناطق تبتی نشین چهار استان ‹چین های’، ‹یون نن’، ‹شی چوان› و ‹گانسو’، ناحیه جنوبی منطقه خودمختار ‹ایغور شین جیانگ› و ایالت ‹لیانگ شن› استان ‹شی چوان’، ایالت ‹نوجیانگ› استان ‹یون نن› و شهرستان ‹لین شیای› استان گانسو که شرایط طبیعی آنها سخت و پایه اقتصادی آن ضعیف است، انجام می شود.

به گفته وی علاوه بر این، عملیات فقرزدایی همچنین در همه شهرستان هایی که نسبت فقر آن از 18 درصد بیشتر است و همه دهکده‌هایی که نسبت فقر آن از 20 درصد بالاتر باشد در حال اجراست.

لیو گفت: در مجموع 334 شهرستان بسیار فقیر هدف عمده فقرزدایی چین در دو سال آینده خواهند بود.

او با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 میلیون نفر از جمعیت چین در فقر به سر می‎برند تاکید کرد چین اقدامات متفاوتی در قبال جمعیت فقیر اتخاذ خواهد کرد کسانی که توان کار دارند به توسعه صنایع یا کسب و کار در مناطق خارجی تشویق می‎شوند در قبال جمعیت فقیر بدون توان کار نیز به طور عمده تامین اجتماعی، حداقل شرایط زندگی را ارائه می دهد.

رئیس دفتر کمک به فقر شورای دولتی چین با اشاره به اینکه برای تحقق هدف فقرزدایی تا سال 2020 هنوز دو سال مانده است افزود: افزایش درامد سرانه جمعیت فقیر به چهار هزار یوان، نداشتن نگرانی در مورد خوراک و پوشاک، برخورداری از آموزش همگانی، خدمات درمانی پایه و مسکن امن از جمله شاخص های مبارزه با فقر است و اگر چنین مسائلی به عنوان خط قرمز حل نشود، هدف رهایی از فقرزدایی مطلق محقق نمی شود.

لیو عنوان کرد چین همواره با روی باز تجربیات کشورهای خارجی در زمینه فقرزدایی را یاد گرفته است و به طور فعال با آفریقا، آمریکای لاتین، آسه آن و کشورهای یک کمربند- یک جاده در زمینه فقرزدایی همکاری داشته تا در زدودن فقر از چهره جهان سهمی داشته باشد.