پرش به محتوا

نشریه«راه نو» شماره اول منتشر شد

rahenou

تیشه ی خصوصی سازی ریشه ی فولاد را هم زد (مقاله نخست)
هیچ نظریه ای به اندازه نظریه فساد و ناکارآمدی برای تشریح این وضعیت، مخرب نیست. شرایط موجود و بحرانهای حاصل از آن را نباید با اهرم ناکارآمدی و فساد تحلیل کرد. آنچه ناکارآمد است، حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی استثنایی نیست، ناکارآمدی محصول روابط سرمایه و تضادهای درونی سرمایه داری است. تورم به شکل افسار گسیخته ای پیش از هر چیز معیشت کارگران را مورد هجوم قرار داده است. نیروی کار کارگر تنها کالایی است که ارزان باقی مانده است، کالایی که تنها سرمایه داران توان مصرفش را دارند و تنها کالایی که مصرف آن ارزش افزایی به همراه دارد. همزمان با بحران، معیشت کارگران با حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها مورد حمله قرار میگیرد. با تشدید شتاب در مسیر خصوصی سازی، آموزش، درمان و به شکل کلی خدمات اجتماعی به سمت کالایی سازی پیش می رود، دقیقا در چنین وضعیتی، خرابی اقتصاد و بحران شکل گرفته به فساد و ناکارآمدی دولت تحویل می شود.
این فساد نیست، بلکه برنامه ریزی و آموزه ی (دکترین) اقتصادی است که کارگر را به عنوان هزینه تولید در نظر گرفته و با آزاد سازی قیمت ها و ارزان سازی نیروی کار، سعی در حفظ ارزش افزایی سرمایه دارد. در دفاع از همین نظم سرمایه  دارانه است که تضادها انکار می‌شوند و پاسخ سازی با روایت های جعلی صورت می گیرد. این اقدام تاکنون در سرکوب طبقه کارگر و ایجاد شکاف درون این طبقه، کارآمد بوده است.

تحریم های جدید آمریکا و سرنوشت «برجام» (مقاله دوم) 

هدف جمهوری اسلامی در برجام هم تثبیت دستاوردهای هسته اش بود و هم رفع تحریم ها. در مقابل هدف آمریکا و سایر متحدینش –مطابق ادعای خودشان- جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته ای، البته با سازوکاری قابل راستی آزمایی و نه متکی بر اعتماد متقابل، بود. اما فراتر از این هدف ادعا شده، دولتمردان وقت آمریکا و برخی متحدین آن ها، برجام را اسب تروایی  می دانستند که قادر خواهد بود تا دولت ایران را وادار به تغییر رفتار کرده و وارد روند استحاله و سرنگونی کند. اما سیر وقایع به گونه ای پیش رفت که برجام بالعکس (مطابق ادعای آمریکایی ها)، به اسب تروای ایران در منطقه تبدیل شد، تا به کمک آن بتواند نفوذ خود را در عراق، سوریه و یمن گسترش ببخشد. آمریکایی ها از وارونه شدن نقش برجام برآشفته شدند، همانطور که از منتفع شدن ایران از سرنگونی صدام ناراضی بودند.

 

دریافت ماه نامه «راه نو» از اینجا

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: