اخبار ویژه

صحت سنجی ادعای آخوندی درباره مسکن مهر

طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ۷۵ درصد مسکن مهر پیش از دوران وزارت آخوندی در ۳ سال تکمیل شده و ۲۵ درصد باقیمانده می‌توانست طی ۱ سال تکمیل گردد؛ اما بعد از ۵ سال هنوز این پروژه به اتمام نرسیده است. بر اساس آمارها، احتمالا منظور آخوندی از تحویل ۱.۴ میلیون واحد مسکن مهر، همان واحدهایی بوده که در مرحله نازک کاری قرار داشته و تنها ۵ درصد از کار آنها باقیمانده بوده است.

به گزارش مقاومتی نیوز مسکن مهر یکی از معدود پروژه های بزرگی بود که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران انجام شد و طبق آمارها، برای خانه دار شدن ۲.۳ میلیون خانوار شهری طراحی شده بود.

اهمیت خانه دار شدن مردم و وظیفه دولت در این زمینه نه تنها در قانون اساسی تاکید شده، بلکه در برهه های زمانی مختلف به خوبی مشخص می شود؛ زمانی که مانند ماه های اخیر، قیمت مسکن به دلایل مختلف با رشد چند ده درصدی مواجه می‌شود، در صورتی که مردم صاحب خانه و مسکن ملکی باشند، فشاری به آنها وارد نمی شود؛ اما این اجاره نشین ها هستند که باید مبلغ رهن و اجاره خود را یکدفعه چند برابر کنند و این از توان آنها خارج است.

با این وجود، در دولت یازدهم مسکن مهر پیشرفت قابل توجهی نداشت و طی ۵ سال از ۹۲ تا ۹۷، با سرعتی که در ۳ سال آغازین یعنی از ۸۹ تا ۹۲ داشت، پیش نرفت. این مسئله ای بود که باعث اعتراضات شدید مردمی شد؛ تا جایی که اسلامی وزیر راه و شهرسازی جدید، در اولین اقدامات خود در نشستی با متقاضیان منتظر دریافت مسکن مهر حاضر شد و وعده داد که واحدهای آنها را به زودی تحویل دهد.

با این وجود، آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی اخیرا در کانال تلگرامی خود مدعی شده است که پیشرفت مسکن مهر در زمان وزارت او بیش از دوره قبلی بوده اما او میلی به افتتاح این واحدها نداشته است. به گفته آخوندی، در زمان ۵ سال وزارت او، کار مسکن مهر ۱.۵ برابر بیشتر از دوره قبلی پیش رفته و ۱.۴ میلیون واحد تحویل مردم شده است.

در ادامه این ادعای وزیر سابق راه و شهرسازی صحت سنجی می شود.
صحت سنجی ادعای آخوندی درباره مسکن مهر

به منظور بررسی مباحث مطرح شده در خصوص مسکن مهر و یک ارزیابی آماری، لازم است آمارهای وضعیت این پروژه در سال ۹۲ و زمان آغاز وزارت آخوندی در دولت جدید بررسی شود.

طبق آمارهای غیررسمی در خردادماه سال ۹۲، از برنامه ساخت ۲.۳ میلیون واحد مسکن مهر ۳۰۰ هزار واحد در مرحله قرارداد و پی ریزی، ۲۰۰ هزار واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۴۰۰ هزار واحد در مرحله سفت کاری و ۱.۴ میلیون واحد نیز در مرحله نازک کاری قرار داشته اند.

از آنجا که در مرحله اول ۲۰ درصد از کار پیشرفت داشته، در مرحله دوم ۴۰ درصد، در مرحله سوم ۶۰ و در مرحله چهارم ۹۵ درصد، بنابراین معادل ۱ میلیون ۷۱۰ هزار مسکن مهر در ابتدای وزارت آخوندی ساخته شده و ۵۹۰ هزار واحد باقیمانده است. بر این اساس، مسکن مهر با پیشرفت ۷۴.۴ درصدی تحویل ایشان شده است.

این آمار در جدول زیر آمده است:

اما طبق آمار رسمی، طبق گفته قائم‌ مقام وزیر وقت راه‌ و شهرسازی در امور مسکن مهر در یک نشست خبری که در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۹۲ برگزار شد؛ تا آن زمان برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر قرارداد امضا شده و پروژه‌ها در مرحله آغازین قرار گرفته است. از این میزان در ۲ میلیون واحد، مرحله اسکلت و سقف به پایان رسیده است. از این مقدار نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد به مرحله سفت کاری رسیده است که از آن تعداد، یک میلیون و ۴۷۰ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

این آمار در جدول زیر نمایش داده شده است:

بر این اساس، می توان با قطعیت گفت که طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ۷۵ درصد مسکن مهر پیش از وزارت آخوندی در ۳ سال تکمیل شده و ۲۵ درصد باقیمانده میتوانست طی ۱ سال تکمیل گردد؛ اما هنوز این پروژه به اتمام نرسیده است.

همچنین بر اساس این آمارها، احتمالا منظور آخوندی از تحویل ۱.۴ میلیون واحد مسکن مهر، همان واحدهایی بوده که در مرحله نازک کاری قرار داشته و تنها ۵ درصد از کار آنها باقیمانده بوده است.

همه این موارد درحالیست که وعده ایشان مبنی بر ساخت مسکن اجتماعی هیچگاه جامه عمل نپوشید و مردم طی ۵ سال اخیر به دلیل بی عملی و ناکارآمدی وزیر وقت راه و شهرسازی، روز به روز با خانه دار شدن فاصله گرفتند.