تیتر, سرمقاله, سرتیتر

امپریالیسم آمریکا در راس لیست تروریسم بین المللی – رضا خسروی

dollars_war_usa_col

امپریالیسم آمریکا

در راس لیست تروریسم بین المللی

اشغالگری های امپریالیسم آمریکا

متن پی دی اف


مرحله اول: 1914/1898 میلادی

سیاست درهای باز

منافع مبرم تجاری ما را می توان در دو جمله خلاصه کرد:بازارهای بیشتر.بازارهای وسیعتر.بازارهائی که می بایست از چنگ بقیه قدرتهای موجود در روی زمین خارج شوند.

از سخنان آقای ریچارد اولنی، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا در فاصله سال های1897/1895

همین سیاستتجاری تروریستی بود که تا پیش از جنگ اول جهانی در آمریکای مرکزی به اجرا درآمد و اشغال کشورهای مستقل در منطقه را بدنبال داشت:جزایرمیدوی 1867میلادی،ویک1899میلادیرا از چنگ خلق ها و دولی که استقلال خود را با مبارزه ای جانانه در قبال اشغالگران اسپانیائی بدست آورده بودند، خارج کرد،پایگاههای نظامی امروز امپریالیسم آمریکا در منطقه.

فتوحات«درخشان»!؟

سخن بر سر نفوذ ریاکارانه امپریالیسم آمریکابنام «آزادی و دمکراسی »!؟ در جنبش های استقلال طلبانه خلق های لاتین در مستعمرات اسپانیا در سال های 1902/1898میلادی براساس «سیاست درهای باز »است، که عاقبت به مهار استقلال طلبان و تسلط انحصاری امپریالیسم آمریکا بر یک سلسله از کشورهای لاتین منجر شد:کوبا، به سال 1895میلادی.پرتوریکو،1898میلادی.فیلیپین،1902/1899میلادی.گوام،1898میلادی

من مامور وال استریت بودم

نقل از کتاب ژنرال باتلر (جنک یک کار کثیف )یکی از افسران ارشد ارتش آمریکا

جمهوری های «نمایشی»!؟

این طنز ادبی، نامگذاری، به آن 12کشور آمریکای مرکزی اشاره دارد که قبلا، با پیکاری مسلحانه بر علیه استعمارگران اسپانیائی استقلال خود را بدست آورده بودند، ولی بعدها، مثل کشورهای لاتین (شرح فوق )، غفلت کردند و بدام نوعی «دمکراسی»!عوامل امپریالیسم آمریکا افتادند، استقلال خود از دست دادند، دچار ترور و اختناق شدند، بعد از کلی قربانی، از پا درآمدند

هاوائی:امپریالیسم آمریکا، پادشاهی مستقل هاوائی را، گویا چون فرمانروا وقت تسلیم کمپانی های شکر و راه آهن و شیلاتآمریکائی شده بود!؟ جمهوری خواند و بلعید، مصادره کرد.مکزیکو:که بیاری کمپانی نفتی مالی راکفلر به سومین کشور نفتی بزرگ جهان بدل شده بود… ( 1911/1876 میلادی)، سرانجام توسط امپریالیسم آمریکا، همراهی کلیسای کاتولیک و اشراف داخلی با اسم رمز «انقلاب ضد دیکتاتوری »!مورد هجوم قرار گرفت ( 1916/1913 میلادی).گواتملا، که از 1821میلادی کشوری مستقل شده بود، بدست عوامل مورد «اعتماد داخلی »!سفارشی های امپریالیسم آمریکا افتاد ( 1911/1876 میلادی).کوستاریکا، توسط سلاطین مالی و صنعتی و تجاری آمریکا اداره می شد.هندوراس، مستقل از سال 1821میلادیهفت بار توسط امپریالیسم آمریکا مورد حمله قرار گرفت و از پا درآمد ( 1925/1903 میلادی).نیاکاراکوئه،( 1909 میلادی).جمهوری دومینیکن و پاناما در آستانه قیامی همگانی، بخاطر منافع انحصارات آمریکائی!؟ اشغال شدند

مرحله دوم: 1918/1914 میلادی

سیاست اشغالگری

وقتیکه تجارت از مرزهای ملی فراتر رفته و کارفرما جهان را بازار خود می داند، شعار ملی ما می بایست همین گرایش را دنبال کند، دروازه های بسته ملت ها می بایست منفجر شوند.

بیانات آقای ویلسون، رئیس جمهور قانونی ایالات متحده آمریکا از 1914میلادی

همین گرایش غلیظ کارفرمائی بود که قتل عام بومیان قاره آمریکا را موجب شد، دنیای زنده ها را هدف گرفت، با انحصارات انگلیسی و فرانسوی و آلمانیجوش خورد، در جنگ اول جهانی برسر تقسم بازار بین المللی بکار رفت.

جنگی با نتایج «نا منتظر »!؟ مختلف و متقابل:

الف)پیروزی انقلاب همگانی، کارگری دهقانی در روسیه و حذف تزاریسم، شریک استراتژیک لردیسم و بناپارتیسم.

ب)حضور آشکار امپریالیسم آمریکا، چشم براه غنائمبسود لردیسم و بناپارتیسم در جنگ.

پ)سقوط دولت موقت، سوسیال دمکرات کرنسکی و شرکاء و پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر، با رهبری حزب بلشویک، در روسیه.

ت)فروپاشی امپراتوری فرتوت عثمانی، همدست مصلحتیاستراتژیک آلمان، با آن سرزمین گل و گشاد، کلی منابع مواد خام و انرژیکه از پیش تقسیم شده بود!؟ پاره پاره، از میان رفت، نا پدید شد.

ث)امپریالیسم آلمان، آغاز گر جنگ، مدعی نوعی «پیروزی برق آسا »!سرخورده و مایوس، هیچ چاره ای نداشت، از تمام دعاوی بین المللی خود در گذشت، گویا «بدون قید و شرط »!؟ تسلیم شد.

چون«محرمانه»!با دول امپریالیستی غالب، انگلستان و فرانسه و آمریکا، برای درهم شکستن دشمن نا خوانده و مشترک، حکومت نو خاسته، بلشویکی شوروی، به توافق رسید، متولیان دمکراسی توظئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنیاستراتژی واحدی در پیش گرفتند

مرحله سوم: 1945/1918 میلادی

نظم«نوین»!

دسترسی آزاد و یکسان برای کالاها و سرمایه در همه جای جهان

یاد داشتهای سه گانه آقای جان های، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، 1902/1899میلادی

همین نظموال استریت تروریستی بود که رقیبان سمج اروپائی را قلقلک داد، بسمت فاشیسم و نازیسم کشید،جنگ دوم جهانی را برای نابودی دیکتاتوری پرولتاریا،کنترل انحصاری بازار بین المللی، منابع طبیعی، ذخائر مواد خام انرژیدر تمام مناطق، تسلط بر تولید و بازرگانی جهان رقم زد.

کودتاهای ننگین

در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین جنوبی:در ایران، کشور ما، 1953میلادی، یا 28مرداد سال 1332خورشیدی.اندونزی،1965میلادی.کامبوج،1975میلادی، در کنگو و سومالی و تانزانیا و بورکینافاسو و ساحل عاجکوبا و ونزوئلا و پاناما و هائیتی و نیاکاراگوئهترکیه و پرتقال و یونان

دیپلماسی شرطی

فلج کردن نهادها، ارگانهای حقوقی، تصمیم گیری های جمعی، قانونگریزی، ماجراجوئی، نقض موازین شناخته شده بین المللی، ترور و اختانق، کشتارهای نوبتی، سلاخی های نیابتی، اسرائیلی و عربستانی و اماراتیکار شکنی در شرایط اضطراری، توطئه و تحریک، تحریم و تهدید، محاصره اقتصادی و نظامی، دعواهای مذهبی و قومی، جنگ های ویرانگر در کره و ویتنام و لائوس و کامبوجدر فلسطین و سوریه و لبنان، کشتار خلق ها، سرکوب ملت ها، اشغال یوگسلاوی و افغانستان و عراق و لیبی

ناگفته نماند که امپریالیسم ویرانگر آمریکا، با حفظ همین خصوصیات تروریستی، عادت های اشغالگرانه، دلاری وال استریتی، افسار دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنیافسار ناتوچی ها، آقای «اتحادیه بین المللی »!را دست دارد، جهان سرمایه داری را نمایندگی می کند.نباید این هرزه «مجنون»!هیتلر زمانه، جنایتکار جنگی، دشمن اصلی آزادی و استقلال خلق ها و ملت ها، دشمن پیشرفت و رفاه، دانش و آموزش، دشمن تمدن بشری را دستکم گرفت چون این هیولا، تروریست کور، تا نمیرد آرام نمی گیرد

رضا خسروی