دریافتی, سرتیتر

در میدانهای جنگی سوریه چه میگذرد؟ – احمد مزارعی

در میدانهای جنگی سوریه چه میگذرد؟

جمع اوری و ترجمه : احمد مزارعی ، یازدهم ابان 1397

ایا انکارا برای حمله به شرق فرات چراغ سبزامریکارا دریافت کرده است؟

اگر ترکیه بخواهد درتوافقات استانه اخلال ایجاد کند ، منطقه شرق سوریه تبدیل به میدان جنگ میان سوریه وترکیه تبدیل خواهد شد

واشنگتن که با سکوت ، بمباران همپیمانان خودرا در منطقه روستاهای حلب شمالی دنبال میکرد اکنون میکوشد با عجله میان ارتش سوریه وترکیه درگیری ایجاد کند تا خود با فراغ بال بهره برداری سیاسی کند.

حرکت تنهائی ارتش ترکیه بسوی منطقه شرق فرات ، همه پیروزیهای ارتش سوریه وهمپیمانانش را بر باد خواهد داد، چیزی که دمشق ، موسکو وتهران این اجازه را به ترکیه نخواهند داد.

هجوم ترکیه به شرق فرات درگروی تصمیم ترامپ است

دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام داشت که اردوخان وهمتایش دونالد ترامپ اوضاع را در منبج ، ادلب وشمال سوریه به بحث گذاشته ودر یک مکالمه تلفنی عزم خودرا بر تحکیم روابط بین دو کشور تاکید کرده اند.

اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری فوق هنگامی انتشار یاف که وزیر دفاع ترکیه اعلام نمود که امریکا وترکیه ماشینهای نظامی گشتی را در شهر منبج به حرکت دراورده اند ، این اقدام نظامی مشترک ترکیه وامریکا بر اساس نقشه راهی میباشد که دوکشور در مورد منبج در ماه جون گذشته روی ان توافق کرده بودند.

ارتش ترکیه بمباران مواضع کردها را در منطقه تل ابیض و تل فندر در روستاهای حلب شمالی درست چند ساعت پس از ان اغاز کرد که کردها اعلام کردند که عملیات خودرا تحت عنوان «توفان جزیره» را موقتا بر علیه داعش در منطقه روستاهای دیر الزور متوقف کرده اند وهدفشان این بوده است تا امریکا را وادار سازند تا درمورد بمباران نیروهای خود بتوسط ارتش ترکیه در منطقه شمال ، موضعگیری کنند.

سخنگوی سابق نیروهای کرد «نیروهای سوریه دموکراتیک» طلال سلو،که از انها جدا شده است در انکارا اظهارداشت که «انکارا برعلیه کردها از کشورهای بزرگ چراغ سبز دریافت کرده است، وسناریو عفرین در منبج تکرارخواهد شد وکردها باید منتظر جنگی طولانی برعلیه خود باشند.

در شرایط فعلی اگر تهدیدهای اردوخان مبنی بر حرکت بسوی شرق فرات بعد از منبج حقیقت داشته باشد ، واین درحالی است که دمشق نیز خودرا از نظر سیاسی ونظامی وفشار بر کردها اماده نموده است، دمشق همچنین مقدار زیادی جنگ افزار به فرودگاه قامشلی ارسال داشته است که در نتیجه بزودی شاهد یک جنگ تمام عیار میان ترکیه وسوریه خواهیم بود، بویژه اگر ترکیه در صدد براید تا در توافقات استانه اخلال وارد کنند.

تانکهای ترکیه و»زره فرات»پس از انکه درتاریخ ماه اوت 2016، از شهر مرزی جرابلس سوریه عبور کرد ، بیش از هشت هزار کیلومتر مربع از خاک سوریه را به اشغال دراورده است . وزیر خارجه سوریه چند روز پیش اعلام داشت که وجود ارتش ترکیه در سرزمین سوریه بمثابه اشغال است وباید به این اشغال پایان داد وما به ارتش ترکیه اجازه نخواهیم داد تا وارد منطقه شرق فرات گردد.

هم اکنون هجوم ارتش ترکیه بستگی به توافق ترامپ دارد ، اما قدرمسلم این است که این اقدام منفرد ترکیه بسوی منطقه شرق فرات ، همه پیروزیهای ارتش سوریه وهمپیمانانش را بر باد خواهد داد، چیزی که دمشق ، موسکو وتهران سکوت نکرده واین اجازه را به ترکیه نخواهند داد.

ترکیه تا کنون به طرق مختلف از اجرای تعهدات خود در موارد مختلف بویژه درمورد ادلب خودداری کرده است ، درمورد ازادسازی استان ادلب بطور کامل توافق سوچی را زیر پا نهاده وبه همین جهت پوتین در کنفرانس سران کشورهای چهارگانه دراستانبول به نوعی به ترکیه التیماتوم داد وی در مورد ازادسازی شهر ادلب به وضوح چنین گفت :

«موسکو همه گونه کمکهای لازم را برای ازادسازی ادلب در اختیار ارتش سوریه درجهت نابودی تروریستها در ادلب قرار خواهد داد».

حقیقت این است که روسیه اجازه نخواهد داد توافقات خود با ترکیه مورد سوءاستفاده قراربگیرد وبخشهائی از خاک سوریه دراشغال ترکیه باقی بماند زیرا درانصورت خود نیز در سوریه امنیت نخواهد داشت.

در مورد سایر مناطق اشغالی سوریه بتوسط ترکیه نیز روسیه وهمپیمانانش همین سیاست را درپیش خواهند گرفت وارتش سوریه با اسنفاده از کمکهای فضا هوائی روسیه قادر خواهد بود تا تروریستها ی وابسته به امریکا وترکیه را شکست داده وسرزمینهای خودرا ازاد سازد ، ارتش سوریه در گذشته بخوبی از عهده عملیاتی به غایت سخت تر از وضعیت فعلی نیز برامده است ودشمنان سوریه این را بخوبی میدانند.