سرمقاله, سرتیتر

رئیس جمهوری چین: کارگران باید برای حل مشکلات کشور روش های مارکسیستی را بکار گیرند

رئیس جمهور جمهوری خلق چین «شی جین پینگ» در دیداری با رهبری اتحادیه های سراسری کارگران بر نقش رهبری طبقه کارگر در این کشور تاکید کرده و از آنان خواست برای حل مشکلات و بهبود وضعیت کشور از روش ها و متدهای مارکسیستی سود جویند.

روز دوشنبه گذشته «شی جین پینگ» با رهبران منتخب اتحادیه های سراسری کارگران دیدار کرد، بر اساس گزارش روزنامه «رنمین ریباو» رئیس جمهور جمهوری خلق چین در این دیدار اتحادیه های سراسری کارگران کشور را فراخواند که «صدها میلیون تن از کارگران را سازماندهی کنید تا فصل نوینی از دستاوردها و موفقیت های غیر قابل تصور را در خدمت طبقه کارگر چین و اتحادیه های کارگری بوجود آورند»

رئیس جمهور چین تاکید کرد مبارزات کارگری برای حزب کمونیست چین از مهمترین موضوعات مطروح است، در همین زمینه می بایست تغییرات مثبت در جهت گسترش و بهبود مبارزات کارگری و اتحادیه های کارگری صورت گیرد تا منجر به دستاوردهای بزرگی برای کشور گردد.
رئیس جمهور جمهوری خلق چین از اتحادیه‌های کارگری خواست که جسورانه برای خواسته‌های طبقه کارگر فعالیت کرده و تشکیل هفدهمین کنگره اتحادیه‌های سراسری کارگری را طبقه کارگر و اتحادیه‌های آن تبریک گفت.
او در این پیام به تمامی کارگران و اتحادیه های کارگری درود خالصانه خود را ارسال کرد.

اتحادیه های کارگری می‌بایست توانایی‌های خود را هر روز بهتر و در این رابطه بر جهان بینی مارکسیستی برای بررسی مشکلات و حل آنها تأکید بیشتری داشته باشد.

رئیس جمهور چین گفت که سازمان های کارگری باید با اجرای موثر اراده حزب، پیوسته تلاش های موثر ی برای خدمت به کارگران داشته باشد. طبقه کارگر باید برای رسیدن به اهداف اخرین کنگره حزب کمونیست چین به طور کامل بسیج شود.

به گفته شی جین،این بخشی از مسئولیت سیاسی اتحادیه ها است تا کارگران و مردم را به پیروی آگاهانه از حزب کمونیست و تقویت پایگاه طبقاتی کارگران در کشور و حمایت عمومی آنان از دولت و حزب هدایت کنند.

شی جین گفت، اتحادیه ها باید برای بهبود و تقویت کار ایدئولوژیک و سیاسی در میان اعضای خود یعنی کارگران فعال باشند . علاوه بر این، کارگران کشاورزی باید در کار اتحادیه های کارگری تا حد امکان درگیر شوند تا نیروی جدید و قابل اطمینان و اتکا در کنار طبقه کارگر و کارگران صنعتی ایجاد شود.

رئیس جمهور چین توصیه کرد که رهبری اتحادیه های کارگری بر کارگران در فعالیت هایشان تمرکز کند. آنها باید بر مسائلی که برای کارگران مهم، تعیین کننده هستند، تمرکز کنند. به گفته رییس جمهور، اتحادیه ها باید از حقوق و منافع کارگران حمایت و محافظت کنند و به شفافیت به طبقه کارگر و مردم خدمت کنند.

رئیس جمهور شی جین قول داد که دولت آموزش، رهبری و نظارت بر کادر های اتحادیه را بهبود بخشد. او همچنین تاکید کرد که ارتباط بین حزب کمونیست و طبقه کارگر و مردم را تقویت بخشد.

حزب کمونیست و تمامی نهادهای دولتی می بایست این اصل را رعایت کنند که باید به طبقه کارگر اعتماد کامل داشت و نقش رهبری کننده آن را حفظ کرد.

منبع راشاتودی