پیمان کوئینسی تنها از پادشاه عربستان حمایت می کند و نه از ولیعهد – تی یری میسان‬

bin_salman_trump.jpeg

اهالی پاناما که از بازداشت ژنرال نوریگا -دست نشانده ی واشنگتن- توسط این کشور را به یاد می آورند ، از سرنوشتی که در انتظار ولیعهد عربستان رقم خورده تعجب نمی کنند . موضوع جمال قاشقچی ، جزو کوچکترین جنایاتی است که توسط ام بی اس صورت گرفته ، اما آخرین جنایت او نیز می باشد . پیمان کوئینسی تنها از پادشاه عربستان حمایت می کند و نه از خاندان وی . از این رو ایالات متحده می تواند میلیاردها دلار به جیب بزند .

ولتر نت

موضوع قاشقچی یکی از نمونه های اخلاقی غرب با محاسبات هندسی متغیر می باشد.

عربستان سعودی

با گذشت هفتاد سال ، کسی از این واقعیت اسفبار خبر ندارد : عربستان سعودی کشوری مانند سایر کشورها نمی باشد . بلکه ملک خصوصی پادشاه است و تمام کسانی که در آن زندگی می کنند بندگان او هستند . این ملک خصوصی صاحبانش است ، خاندان آل سعود ، که عربستان ٬٬ سعودی ٬٬می باشد .

در قرن هجدهم ، طایفه ای بادیه نشین ، خاندان آل سعود ، به فرقه ی وهابیون ملحق می شود و علیه امپراطوری عثمانی قیام می کند . آنها موفق به تشکیل خاندانی سلطنتی در حجاز می شوند ، منطقه ای از شبهه جزیره ی عربستان ، که شامل شهرهای مقدس مدینه و مکه نیز می باشد . اما خیلی زود از سوی امپراطوری عثمانی سرکوب می شوند .
در اوایل قرن نوزدهم ، یکی از بازماندگان خاندان سعود ، دست به قیام جدیدی می زند . اما به علت وجود اختلاف درون خاندان ،او بار دیگر شکست می خورد .
در قرن بیستم ، کشور بریتانیا برای منهدم ساختن امپراطوری عثمانی ، بر خاندان سعودی تکیه می کند ، و هدفش بهره برداری از مواد نفتی شبهه جزیره ی عربستان می باشد . با کمک لورنس عربستان ، خاندان آل سعود پادشاهی کنونی را تشکیل می دهند ، که جزو طایفه ی سوم می باشند .

به تصور وزارت امور خارجه انگلستان ، خاندان آل سعود و وهابی ها ، باعث انزجار بندگان و رعیت هایشان می باشند ، و قادرنیستند هم زیستی مسالمت آمیز با همسایگان خود داشته باشند . و در محاسبه ی نیروی نظامی تشکیل شده از شمشیر سعودی ها و نیروی نظامی مدرن بریتانیا ، این خاندان هرگز نخواهند توانست علیه اربابان غربی خود قیام کنند . اما بعد از جنگ دوم جهانی ، ایالات متحده از ضعف بریتانیایی ها استفاده می کند و جانشین آنها در شبهه جزیره ی عربی می شود . پرزیدنت فرانکلن روزولت ، با پایه گذار خاندان سلطنتی ، پیمان کوئینسی را منعقد می سازد . ایالات متحده متعهد به حمایت از خانواده ی آل سعود می شود و در عوض نفت آنها را در اختیار می گیرد . یکی از شروط ، عدم مخالفت این خاندان با تشکیل کشور یهودی در فلسطین می باشد . این سند توسط پرزیدنت جرج بوش پسر تمدید شده است .

پایه گذار وهابیت ، محمد بن عبدالوهاب ، عقیده داشت ، هر کس به فرقه ی او گرویده نشود ، باید کشته شود . بسیاری از محققان متوجه نزدیکی نحوه ی زندگی وهابی ها با فرقه های سنت گرای یهودی شده اند ، همچنین در منطق الاهیاتی وهابی ها و برخی از کشیشان پوریتن غرابت وجود دارد .اما بریتانیایی ها برای حفظ اقتدار خود در خاور میانه ، تصمیم گرفتند با ملی گرایی عربی مبارزه کنند و در عوض از فرقه ی اخوان مسلمین و نقشبندیه حمایت کنند . از این رو از سعودی ها در سال ۱۹۶۲ خواستند تا لیگ جهانی اسلامی را تشکیل دهند و در سال ۱۹۶۹ ، سازمان همکاری اسلامی را به وجود آورند . وهابی ها نیز تصمیم گرفتند تا از اسلام سنی که تا با آن روز با آن مبارزه می کردند ، حمایت کنند. وهابی ها از این پس به صورت حامیان مذهب سنی درآمدند ، اما همواره با سایر مذاهب اسلامی مبارزه کردند .

ابن سعود ، در قرن نوزدهم ، از اینکه در خاندانش برادر کشی برای جانشینی صورت نگیرد ، سیستم جانشینی را میان برادران خود برقرار نمود . پایه گذار حکومت سلطنتی آل سعود دارای ۳۲ همسر بود که در نتیجه او را صاحب۵۳ پسر و ۳۶ دختر نمودند . یکی از مسن ترین بازماند گان این خاندان ، پادشاه سلمان ۸۲ ساله می باشد . برای حفظ خاندان ، شورای سلطنتی در سال ۲۰۱۵ ، تصمیم گرفت تا به قاعده ی جانشینی فرزندان چند همسری پایان دهد و فرزندان شاهزاده نایف و پادشاه جدید سلمان را به صورت ولیعهد بپذیرد . در واقع محمد بن سلمان ، پسر نایف را کنار گذاشت ، و خود به صورت تنها ولیعهد عربستان سعودی در آمد .

آداب و رسوم سعودی ها

در قرون وسطا ، کلمه ی ٬٬ عرب ٬٬ ، به ملت های آرامی اطلاق می شده که در کنار سوری ها در ساحل فرات زندگی می کردند . از این رو خاندان ال سعود عرب نیستند . و در قران آنها را با خلیفه ی دمشق مقایسه کردند ، و کلمه ی ٬٬ عرب ٬٬ امروزه به کسانی اطلاق می شود که به زبان قرانی صحبت می کنند ، ودر نتیجه اهل حجاز می باشند . این نام شامل تمدن های بسیار متفاوت بادیه نشینان صحرا و مردمان شهر نشینی می باشد که گستره ی جغرافیایی آن از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس بوده است .

خاندان ال شعود که از شتر سواری ، ناگهان هواپیمای خصوصی سوار می شوند ، در قرن بیست و یکم ، همواره فرهنگ کهن صحرانشینی را حفظ کرده ا ند . به طور مثال از تاریخ متنفرا ند . تمام آثار تاریخی را در کشورشان نابود کرده اند . همانطور که عناصر جهادی در عراق و سوریه عمل می کنند . خاندان آل سعود ، خانه ی پیامبر اسلام را نابود کرده ، و داعش تمام کتیبه های سومری ها را .

همانگونه که کشورهای غربی ، از خاندان آل سعود برای نابودی و عقب نشینی امپراطوری عثمانی بهره بردند – و امروزه کسی این مطلب را رد نمی کند – آنها از عناصر جهادی ،که هزینه ی آن را آل سعود پرداخت می کرد ،و در چارچوب وهابیت قرار می گرفت ، قصد نابودی عراق و سوریه را داشتند .

نباید فراموش کرد ، که در ابتدای مخاصمات سوریه ، زمانی که رسانه های غربی ، ٬٬ بهار عربی ٬٬ را خلق می کردند ، تنها خواسته ی خاندان ال سعود ، کنار گذاشتن پرزیدنت بشار اسد بوده است . ریاض از حفظ مشاوران ، دولت ، ارتش و سرویس های اطلاعاتی سوریه حرفی نداشتند . تنها خواسته ی آنها نابودی اسد بود ، چرا که به مذهب سنی تعلق نداشت .

زمانی که پرنس محمد بن سلمان ( ام بی اس ) ، جوان ترین وزیر دفاع در جهان شد ، او خواستار بهره برداری از ٬٬ ربع خالی ٬٬بود ، که میان کشورش و یمن قرار داشت . به علت عدم تمایل یمنی ها ، او این جنگ را آغاز کرد ، تا مانند پدر بزرگش ، او را قهرمان خطاب کنند . در واقع ،هیچ غریبه ای تا کنون موفق نشده در یمن باقی بماند ، همانطور که در افغانستان این امر میسر نبوده . اما برای ولیعهد عربستان این موضوع اهمیتی ندارد ، و برای نشان دادن قدرتش ، هفت میلیون نفر را به کام گرسنگی و مرگ کشانده . هر چند در شورای امنیت سازمان ملل ، همه نگران بحران انسانی در یمن می باشند ، اما کسی حاضر نیست از پرنس ام بی اس انتقاد کند .

ام بی اس ، از پدرش می خواهد تا رهبر مخالفان داخلی را از میان بردارد : شیخ نمر باکر النمر [1] . هر چند او مرد صلح طلبی بود ، اما به لحاظ وهابی ها او به خاطر تعلق داشتن به مذهب شیعه ، یک مرتد به حساب می آمد . سرش را بریدند ، اما در غرب کسی در این باره حرفی نزد . سپس ، ام بی اس موساورا و شوویکات را در منطقه ی کاتیف از بین برد . تمام ساکنان آن شیعه مذهب بودند ، و بار دیگر کشورهای غرب متوجه نابودی این شهرها توسط تانک ها و کشته شدن رعایا ی آن نشدند .

ام بی اس ، از آنجاییکه تحمل هیچ گونه مخالفتی را نداشت ، از پدرش خواست تا به روابط با قطر پایان دهد ،که در ماه ژوئن ۲۰۱۷ این اتفاق افتاد ، زیرا این کشور این جسارت را داشت تا از ایران در برابر عربستان سعودی دفاع کند . ام بی اس تمام کشورهای عربی را مجبور می کند تا از او پیروی کنند ، و به طور موقت موفق به عقب نشینی امارات می گردد .

زمانی که ام بی اس راهی کاخ سفید می شود ، پرزیدنت ترامپ ،اولویت ها را پیش می کشد. و به شرط عدم حمایت ریاض از عناصر جهادی ، اجازه می دهد تا مردمان یمن در احتضاری آرام نابود شوند .

در همین هنگام ، مشاور پرزیدنت ترامپ ، جارد کوشنر ، به فکر جمع آوری پول های نفت می افتد ، تا اقتصاد ایالات متحده را تقویت کند . ثروت هنگفت سعودی ها تنها پولی نیست که کشورهای غربی و ایالات متحده بابت نفت به آنها پرداخت کرده اند . همچنین حاصل کار آنها نیز نمی باشد ، بلکه درآمد ناشی از مالکیت آنها ست . .مرد جوان در نوامبر ۲۰۱۷ ، کودتایی در قصر سلطنتی راه می اندازد [2] . ۱۳۰۰ عضو خاندان سلطنتی ، به حبس خانگی محکوم می شوند ، که در میان آنها پسر ناخلف خاندان فهد ، نخست وزیر لبنان سعد حریری قرار دارد . بعضی از آنها را از پا آویزان و شکنجه نمودند . آنها موظف به بخشیدن نصف ثروت خود به ولیعهد شدند . ٬٬ ام بی اس ٬٬ ، مبلغ هشت صد میلیارد دلار پول و امتیازات را به جیب می زند [3] . و از این رو اشتباهی کشنده ! از او سر می زند.

ثروت خاندان آل سعود ، تا آن روز میان همه تقسیم می شده ، اما از آن روز به بعد ، به دست یک نفر افتاد که شخص پادشاه نبود و دولت او به حساب می آمد . از این رو برای باز گرفتن این ثروت ، پادشاه مجبور به پیچاندن دست ولیعهد شد .

ام بی اس ، کویت را تهدید می کند ، و سرنوشت یمن را برای این کشور رقم می زند ،مگر آنکه منابع نفتی مرزی خود را به عربستان واگذار کند . اما زمان در این بین به سرعت می گذرد .

عملیات قاشقچی

کافی است تا با کمی تحمل ، روز دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ فرا رسد ، تا ام بی اس ، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ، مرد دست نشانده ی شاهزاده بن ولید بن طلال را که روزنامه نگار جمال قاشقچی می باشد ، به قتل برساند ، و ماده ی ۵۵ کنوانسیون وین را در رابطه به امور کنسولگری زیر پا بگذارد [4] .

جمال قاشقچی ، نوه ی پزشک خصوصی پادشاه عبدالعزیز بوده . وپدرش ادنان قاشقچی تاجر اسلحه ، ارتش نیروی هوایی عربستان را تجهیز نموده ، سپس به حساب پنتاگون ، به ایران شیعه را در مقابل عراق سنی ، مجهز به سلاح های پیشرفته می نماید . سامیرا قاشقچی ، عمه ی و مادر فروشنده ی اسلحه دودی ال فاید می باشد ( که همراه دوستش پرنسس لیدی دیانا به قتل می رسد ) [5].

جمال در کودتای کاخ سلطنتی که پرنس سالخورده ال ولید علیه ام بی اس تدارک دیده بود دست داشت . جلادان انگشتان او را قطع کردند ، و سرش را به صورت پیشکش به اربابشان ام بی اس تحویل دادند . عملیات توسط اطلاعات ترکیه و ایالات متحده ضبط گردید .

در واشنگتن ، نشریات پارلمانی از پرزیدنت ترامپ خواستند تا علیه ریاض تحریماتی را اعمال کند [6] .

یکی از مشاوران ام بی اس ، ترکی ال دخیل ، در پاسخ به این تحریمات اعلام می کند ، که حاضر است نظم جهانی را بهم بزند [7] . چرا که در سنت اهالی بادیه نشین صحرا ، هر گونه فحش و ناسزایی را باید به هر قیمتی پاسخ داد .

به گفته ی وی ، خاندان سلطنتی ال سعود این تدابیر را تدارک خواهد دید :
- پایین آوردن استخراج نفت تا میزان هفت و نیم میلیون باریل در روز . تا قیمت نفت به دویست دلار برسد . و بهای آن با ارزی که دلار نباشد پرداخت شود . تا اینگونه به سلطه ی دلار پایان دهد .
- از واشنتگتن فاصله بگیرد و به تهران نزدیک شود .
- سلاح از چین و روسیه خریداری نماید . و در توبروک ، پایگاه نظامی برای روسیه در نظر بگیرد که در شمال غربی عربستان ، و هم مرز سوریه ، اسرائیل ، لبنان و عراق قرار دارد .
- حمایت از حماس و حزب الله را آغاز کند .

کاخ سفید ،با در نظر گرفتن خطری که از سوی این جریان دد منش پیش خواهد آمد ، زنگهای خطر را به صدا در می آورد . و به یاد سخنوری های خود در ارتباط با ٬٬ حقوق بشر ٬٬ می افتد ، وکسی از میان کشورهای غربی ، حاضر به تحمل این غاصب قرون وسطایی نمی باشد [8] . تمام رهبران اقتصاد ، یکی پس از دیگری به ندای واشنگتن گوش فرا می دهند ، و از شرکت در نشست ریاض انصراف خود را اعلام می کنند . پرزیدنت ترامپ به یاد می آورد که قاشقچی ٬٬ شهروند آمریکایی ٬٬ بوده است ، و مشاورش اعلام می کند تمام ثروتش به نفع ایالات متحده ضبط خواهد شد تا به این مخاصمات پایان دهد .

در تل آویو ، وحشت حاکم می شود . ام بی اس ، بهترین همدست بنیامین ناتانیاهو می باشد [9] . و از او خواسته بود تا منطقه ی نظامی مشترک در سومالی لند ایجاد کند تا بتواند یمن را شکست دهد . و به طور سری در پایان سال ۲۰۱۷ به اسرائیل سفر کرده است . سفیر سابق ایالات متحد در تل آویو ، دانیل ب. شاپیرو ، هم کیشان اسرائیلی خود را از این امر با خبر نمودو اعلام کرد با داشتن چنین هم دستی ، ناتانیاهو کشور را به باد خواهد داد [10] .

پیمان کوئینسی تنها از پادشاه حمایت می کند ، ونه از جانشینان احتمالی وی .

تی یری میسان‬

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « La mort du cheikh El-Nimr fait vaciller le régime des Saoud », par André Chamy, Réseau Voltaire, 3 janvier 2016.

[2] « Coup de Palais à Riyad », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 novembre 2017.

[3] “Saudis Target Up to $800 Billion in Assets”, Margherita Stancati & Summer Said, Wall Street Journal, November 8, 2017.

[4] « Convention de Vienne sur les relations consulaires », Réseau Voltaire, 24 avril 1963.

[5] Lady died, par Francis Gillery, Fayard éd., 2006. « Francis Gillery : “J’ai étudié le mécanisme du mensonge d’État dans l’affaire Diana” », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 23 août 2007.

[6] “The disappearance of Jamal Khashoggi”, by Manal al-Sharif, Washington Post (United States) , 9 October 2018. “Letter by the Senate Foreign Relations Committee on the disappearance of Jamal Khashoggi”, 10 October 2018.

[7] “US sanctions on Riyadh would mean Washington is stabbing itself”, Turki Al-Dakhil, Al-Arabiya, October 14, 2018.

[8] « Déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni sur la disparition de Jamal Khashoggi », « Déclaration de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni sur la mort de Jamal Khashoggi », Réseau Voltaire, 14 et 21 octobre 2018.

[9] “گزارش ویژه : طرح های مخفی اسرائیل و عربستان سعودی”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 22 ژوئن 2015, www.voltairenet.org/article1…

[10] “Why the Khashoggi Murder Is a Disaster for Israel”, Daniel Shapiro, Haaretz, October17,