اخبار ویژه

هجوم شرکتهای نفتی چند ملیتی و صهیونیستی به شرق مدیترانه

به نقل از آناتولی، شرکتهای غربی ، چند ملیتی و اسرائیلی در حالی برای اکتشاف و استخراج نفت در اطراف جزیره قبرس و مدیترانه شرقی هجوم آورده اند که با ورود ترکیه به حوزه نفت و گاز شرق مدیترانه مخالفت می ورزند.
کشتی لرزه نگاری «بارباروس خیر الدین پاشای» ترکیه در منطقه «گوزل یورت » قبرس فعالیت اکتشاف منابع گاز طبیعی و نفت را آغاز کرد اما با هشدار نظامی کشتیهای جنگی یونان روبرو شد. کشتیهای جنگی ترکیه نیز به اقدامات تحریک آمیز کشتیهای یونان پاسخ دادند. در شرق مدیترانه منابع نفت و گاز زیادی کشف شده است و کشورهای ساحلی درباره بهره برداری از آن منابع دچار کشمکش شده و احتمال درگیری نظامی نیز افزایش یافته است.
دولت ترکیه نزدیک آبهای ساحلی بخش ترک نشین قبرس شمالی عملیات اکتشاف نفت و گاز را آغاز کرده است و خواهان بهره برداری مشترک دو جامعه ترک و یونانی نشین قبرس از ذخایر انرژی است اما بخش یونانی و رومی نشین قبرس بطور یک جانبه با شرکتهای چند ملیتی قراردادهایی درباره اکتشاف و استخراج گاز طبیعی و نفت در بخش جنوبی آبهای قبرس امضا کرده است.
کشتی اکتشافی و حفاری شرکت «انی» ایتالیا که در مناطق جنوب جزیره قبرس و منطقه «ظهر» به اکتشاف مشغول بود با هشدار نظامی کشتیهای جنگی ترکیه از منطقه خارج شد.
اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه، توجه خاصی به منابع و ذخایر گازی شرق مدیترانه نشان می دهد. اتحادیه اروپا برای خارج کردن ترکیه از مسیر انتقال گاز شرق مدیترانه اعلام کرده است از احداث خط لوله شرق مدیترانه به عنوان گذرگاه انتقال گاز«قبرس، جزیره کرت، یونان و ایتالیا» حمایت می کند.
کارشناسان می گویند «در این حوزه انرژی، مقدار گاز تولیدی کافی نیست، هزینه استخراج ازعمق زیاد، بسیار بالاست. خطر صدور قطع جریان گاز وجود دارد. اما اگر انتقال «از ترکیه انجام شود و مقداری از آن در ترکیه مصرف و سپس به اروپا منتقل شود، هزینه استخراج و انتقال کمتر خواهد شد.» .
اگر گاز طبیعی به مصر منتقل و در آنجا به گاز فشرده و مایع تبدیل و به بازار عرضه شود بازهم هزینه آن افزایش یافته و سود آور نخواهد بود. بیست سال قبل در سواحل فلسطین اشغالی ، قبرس جنوبی و مصر منابع گاز طبیعی کشف شد. اما حجم آنها بسیار کم و هزینه استخراج زیادی داشت و استخراج نشد.
منطقه لویاتان نزدیک سواحل اسرائیل 620 میلیارد متر مکعب، منطقه تامار 280 میلیارد متر مکعب و منطقه ظهر مصر 850 میلیارد متر مکعب گاز دارد. هنوز حجم کامل ذخایر هیدروکربور در مدیترانه شرقی کشف نشده اشت. انستیتو تحقیقات ژئولوژی آمریکا USGS در دهه 90 میلادی اعلام کرد در منطقه تامار حجم عظیم گاز وجود دارد.
در پی آن شرکتهای بین المللی نفت و گاز به منطقه هجوم آوردند در حالیکه ترکیه به عنوان دولت ضامن امنیت قبرس از سال 1974 تاکنون در قبرس شمالی نیرو مستقر کرده است و خواهان واگذاری سهم مساوی از استخراج نفت و گاز به ترکهای قبرس است.
مصر و قبرس جنوبی بطور یک جانبه قرارداد نفت و گاز امضا کردند و آبهای ساحلی منطقه جنوب قبرس را به شرکتهای نفتی بین المللی اکتشاف و استخراج نفت و گاز واگذار کردند. در سال 2011 میلادی در منطقه آفرودیت 128 میلیارد متر مکعب گاز کشف شد. استخراج گاز ازعمق زیاد و هزینه بر بودن آن باعث شد که این طرح مسکوت بماند اما با بهره برداری ازمنابع گازمنطقه «ظهر» می توان نیاز ترکیه به گاز را تا بیست سال تامین کرد. کشتی اکتشافی و حفاری شرکت انی ایتالیا که در مناطق جنوب جزیره قبرس و منطقه «ظهر» به اکتشاف مشغول بود با هشدار نظامی کشتیهای جنگی ترکیه از منطقه خارج شد و قبرس جنوبی را دچار سردرگمی کرد زیرا ترکیه تاکید کرده است اجازه نخواهد داد قبرس ترک نشین از حقوق اساسی و منابع انرژی دریای مدیترانه شرقی محروم شود.
بخش یونانی نشین قبرس ، بصورت یک جانبه مکانی را به عنوان «منطقه انحصاری اقتصادی» با هدف اکتشاف و استخراج گاز طبیعی و نفت اعلام کرده است. این منطقه انحصاری اقتصادی به صورت سه ردیف به 13 فاز تقیسم شده است. در سمت شمال فازهای 1-2-3 و در وسط فازهای 4-5-6-7-8-9 و در جنوب فازهای 10-11-12 قرار دارد.
ترکیه و قبرس ترک نشین فازهای 10 و 11 را متعلق به خود می دانند و با قبرس جنوبی به علت تداخل سرزمینی اختلاف دارند.