اخبار ویژه

شکایت قضائی آسانژ از دولت راستگرای اکوادور

بر اساس گزارش راشاتودی جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس به علت زیر پا نهادن حقوق اولیه انسانی توسط دولت اکوادور به دادگاه عالی این کشور شکایت کرده است.

وکیل جولیان آسانژ در گزارشی که منتشر کرد اعلام کرد، جولیان آسانژ در سفارت اکوادور در لندن به عنوان پناهنده سیاسی مجبور به زندگی اجباری است و پناهندگی وی به توسط دولت چپ گرای سابق اکوادور تایید شده است پس از روی کار آمد دولت جدید راست گرای اکوادور در این کشور حقوق اولیه انسانی خود را در خطر می بینند آسانژ اعلام کرده است که لیستی شامل ۳۲ بند تهیه و آنان را به عنوان سند نقض اولیه حقوق انسانی خود به دادگاه عالی اکوادور ارائه کرده است.

لازم به یادآوری است که آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به علت افشاگری روابط امپریالیستی کشورهای غربی و جنایات آنها در لیبی و سوریه از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور به عنوان پناهنده سیاسی زندگی کرده و پس از روی کار آمدن دولت راستگرای اکوادور وضعیت پناهندگی او به خطر افتاده است.

دولت راستگرای اکوادور قصد دارد آسانژ را علی رغم برخورداری از حقوق بین المللی پناهندگی از سفارت اکوادور اخراج و یا وی را تحویل دولت آمریکا دهد از ماه ها پیش اینترنت آسانژ را قطع کرده معالجات پزشکی جولیان آسانژ که به شدت بیمار می باشد جلوگیری می کند، این در حالی است که آسانژ امکان ترک سفارت اکوادور در لندن را نداشته، چرا که دولت بریتانیا بر اساس حکم جلبی که صادر کرده است قصد دارد وی را دستگیر و تحویل ایالات متحده آمریکا دهد